مقاله ها
نویسنده : علیرضا علینقی
بازدید : 157

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 

مؤلفه‌های تانسور گشتاور لرزه‌ای همچون پارامترهای مکان و زمان وقوع یک رویداد لرزه‌ای، از مشخصات اصلی یک زمین‌لرزه محسوب می‌شوند که آگاهی از آنها برای مدلسازی حرکات جنبش زمین ضروری است. هدف از این مطالعه، حال گشتاور لرزه‌ای زمین‌لرزه‌های کوچک تا متوسط (3.5<M<6) فلات ایران است که از یک سو مراکز بین‌المللی زلزله‌شناسی با استفاده از داده‌های دورلرزه‌ای حل تعداد محدودی از آنها را ارائه داده‌اند و از سوی دیگر، در تکمیل فهرست حل گشتاور لرزه‌ای زمین‌لرزه‌ها و تبیین رژیم لرزه‌زمین‌ساخت مناطقی که فاقد زمین‌لرزه‌های بزرگ هستند حائز اهمیت بسیار می‌باشند. در این نوشتار، موج نقشهای چهار زمین‌لرزه متوسط که در پایگاههای شبکه ملی لرزه‌نگاری باندپهن ایران (INSN) به ثبت رسیده‌است و حل مرجع آنها نیز موجود می‌باشد در حیطه فرکانسی 01/0 تا 03/0 هرتز وارون و مؤلفه‌های تانسور گشتاور لرزه‌ای آنها محاسبه شده‌است.
نتایج این بررسی مبیـّن آن است که حداقل برای زمین‌لرزه‌های متوسط با پیش فرض نقطه‌ای بودن کانون زمین‌لرزه می‌توان با استفاده از داده‌های شبکه باندپهن ایران در فواصل ناحیه‌ای، چشمه لرزه‌ای را مدلسازی کرد و به حل قابل اتکا به منظور گنجانیدن در فهرست حل گشتاور لرزه‌ای زمین‌لرزه‌های فلات ایران دست یافت.


 


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *