مقاله ها
نویسنده : كاظم چوپانی، ناصر خاجی
بازدید : 120

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 

عکس‌العمل سازه‌ها درمقابل بارگذاری دینامیكی به خواص دینامیکی آنها بستگی دارد. در این تحقیق، برای برآورد خواص مزبور (كه در عمل امكان اندازه‌گیری مستقیم آنها وجود ندارد) از روشی معكوس استفاده شده‌است. این روش كه خواص دینامیكی را از طریق كمیتهای دیگر (كه در عمل قابل اندازه‌گیری هستند) محاسبه می‌كند، برمبنای معكوس‌كردن مدل ریاضیِ بیانگرِ رفتارِ فیزیكی سیستم استوار است. همانند سایر مسائل معكوس رایج، تكین شدن ماتریس مشخصه مشكل اساسی است. روش تفكیك مقادیر تكین برای تشخیص بدخیمی مدل ریاضی معكوس به‌كار می‌رود. برای بیان توانمندیهای این متدولوژی، قابهای برشی دو و سه‌بعدی مورد بررسی قرارگرفته‌اند. برای آنكه مقادیر موردنظر برای پاسخ سازه به‌واقعیت نزدیك باشد، با استفاده از مفاهیم اصلی تئوری دینامیك سازه‌ها، پاسخ سیستم حاصل شده و برای محاسبه خواص دینامیكی سیستم، مورد استفاده قرار گرفته‌است. نتایج حاصل از این متدولوژی، مبیـّن توانایی آن برای محاسبه قابل‌قبول خواص دینامیكی قابهای مزبور است.


 


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *