مقاله ها
نویسنده : علیرضا علومی، امیر منصور فرهبد
بازدید : 133

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 

بررسی و پردازش حجم وسیعی از داده‌های لرزه‌ای، بایگانی و نگهداری آنها تنها در قالب یک سیستم اطلاعاتی (IS) میسـّر است. با بکارگیری چنین سیستمی، نمایش وابستگی اطلاعات و امکان دسترسی به آنها توسط کاربران و استفاده کنندگان نیز به ‌صورتی سریع‌تر و آسانتر قابل اجرا خواهدبود.
در چنین سیستمی، از یک طرف داده‌ها باید بر اساس ویژگیهایشان از قبیل حجم، نوع و میزان نیاز به دسترسی بررسی شوند و از طرف دیگر، میزان ارتباط آنها با یکدیگر مشخص گردد تا بتوان مدل جامعی برای آن تهیه کرد.
در این مطالعه سعی شده‌است در مورد یک سیستم اطلاعاتی لرزه‌ای که قابلیت الگوبرداری برای داده‌های شتابنگاری را هم دارد، در قالب تهیه یک مدل بانک اطلاعاتی که هسته و قسمت اصلی یک سیستم اطلاعاتی می‌باشد، بروشنی بیان شود. داده‌های ذخیره‌شده در این بانک اطلاعاتی لرزه‌ای، عبارتند از:

اطلاعات مربوط به شبکه و ایستگاهها؛

فیلترهای اعمال‌شده بر روی داده‌های دریافت‌شده و تجهیزات مستقر در ایستگاهها؛

اطلاعات مربوط به یک رویداد لرزه‌ای و بایگانی آنها؛

شیوه پردازش یک رویداد و نتایج حاصل از آن.

با بررسی داده‌های مربوط به هر کدام از این چهار بخش، هر یک از آنها با کمک نمودار Entity Relationship Model(ERM) مدلسازی می‌شوند و در نهایت ادغام (link) آنها با یکدیگر مدل کامل یک بانک اطلاعاتی لرزه‌ای را تشکیل می‌دهد. با در دست داشتن این مدل، راه‌اندازی یک سیستم اطلاعاتی امکانپذیر خواهدبود.

 


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *