مقاله ها
نویسنده : دکتر مهدی زارع
بازدید : 128

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 

زمین‌لرزه‌ای با بزرگای 6.0 = Mw در ساعت 13:52:00 (به وقت محلی) روز 6 آذر 1384 در ناحیه مرکزی جزیره قشم به وقوع پیوست. این زمین‌لرزه موجب کشته شدن هشت نفر و مجروح گردیدن حدود 50 نفر شد. زمین‌لرزه مذکور بر روی یک روند ساختاری با راستای شمال‌شرق- جنوب‌غرب و با سازوکار فشاری رخ داد. در این مقاله با مطالعه ده نگاشت شتابنگاری ثبت‌شده در شبکه ملی شتابنگاری کشور، ویژگیهای زلزله‌شناختی و زلزله‌شناسی مهندسی این زمین‌لرزه بررسی شده‌است.
زلزله قشم با بیشینه شتاب افقی حدود 0.33 g در ایستگاه شتابنگاری سوزا در فاصله کانونی 30 کیلومتر ثبت شد. نگاشتهای شتابنگاری این زمین‌لرزه در فاصله‌های کانونی 30 تا 120 کیلومتری ثبت شده‌اند. ژرفای کانونی زلزله با توجه به شتابنگاشتهای ثبت‌شده در ایستگاههای شتابنگاری قشم و سوزا حدود 16 کیلومتر (5± کیلومتر) برآورد گردید. بررسی بیشینه شتاب نشانه بالاتر بودن مقدارهای بیشینه شتاب در مؤلفه موازی گسل (شمال‌شرق- جنوب‌غرب) نسبت به مؤلفه عمود بر گسل بویژه در نزدیکترین نگاشتها به کانون زمین‌لرزه است. از سوی دیگر، با بررسی دوام جنبش زمین بیشتر بودن نسبی دوام جنبش بر روی مؤلفه قائم و افزایش میزان آن روی هر دو مؤلفه- با دور شدن از کانون زمین‌لرزه مشخص می‌شود. با توجه به وضعیت زمین‌ساختی منطقه می‌توان صفحه گسل با شیب به سوی شمال‌غرب را به‌عنوان صفحه گسل مسبب معرفی نمود


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *