صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.C/ بررسي محتواي اطلاعاتي سود تقسيمي، ارزش‌دفتري و سودخالص بر قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعداد بازدید : 810
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


اين مقاله بر اساس مقاله بريف وزارووين که نشان داد ارزش دفتري از محتواي بالايي جهت ارزشگذاري سهام برخوردار است ]8[، به بررسي تاثير ارزش دفتري و سود ‌تقسيمي بر قيمت ‌سهام در مقايسه با تاثير ارزش‌ دفتري و سود بر قيمت ‌سهام در سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌پردازد. هدف اصلي اين مطالعه آن است كه نشان دهد توان توضيح‌دهندگي كدام يك از متغيرهاي سود تقسيمي، ارزش ‌دفتري و سود بيشتر است. از اين رو تعداد 98 شركت از شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني 1382- 1377 مورد بررسي قرارگرفتند. براي آزمون فرضيه‌هاي تحقيق از رگرسيون مقطعي استفاده شده است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه متغيرهاي ارزش‌ دفتري و سود تقسيمي تقريباً قدرت توضيح‌دهندگي مشابهي با متغيرهاي ارزش ‌دفتري و سودهاي گزارش شده دارند. ارزش دفتري قدرت توضيح‌دهندگي كمتري نسبت به دو متغير ديگر دارد. در شركت‌هايي كه سود نقدي پرداخت كرده‌اند، سود قدرت توضيح‌دهندگي بالاتري نسبت به ارزش دفتري و سود تقسيمي داشته ولي ترکيب ارزش ‌دفتري و سود تقريباً قدرت توضيح‌دهندگي مشابهي با ترکيب ارزش ‌دفتري و سود تقسيمي دارند. در بين شركت‌هايي كه سودهاي موقتي دارند، سود تقسيمي قدرت توضيح‌دهندگي بالاتري دارد. 

 
نویسنده: شكرالله خواجوي ـ حميد الهياري ابهري
مترجم :
منبع : دو فصلنامه تحقيقات مالي – شماره 22 – پاييز و زمستان 1385
تاریخ : پاييز و زمستان 1385
مطالب مرتبط
 
 A.C.D/ حسابداري پيمانکاري و مراحل و شرايط انعقاد قرارداد با پيمانکاران
 A.A.B/ شناسايي نارسايي هاي سيستم هزينه يابي محصولات صنعت فولاد ايران
 A.A.B/ ارايه مدل تعيين ميزان مخارج سرمايه اي در شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات حسابداري
 A.C.D/ عامل هاي هوشمند در تجارت الکترونيک
 A.A.B/ عوامل محيطي موثر بر توسعه حسابداري در ايران
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد