مقاله ها
نویسنده : حمیده بهجت
بازدید : 589

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


دورة روشنگری یكی از دوره‌های درخشان و مهم در عرصة فلسفه و علوم بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كه درسده‌های هفدهم و هجدهم سراسر اروپا را دربرگرفت. دراین دوره، مبنای شناخت برای انسان خرد و عقل اوست كه معیار سنجش همة تفكرات وی قرار می‌گیرد. جنبش حاكم در این دوره، یعنی «جنبش روشنگری»، ریشه در عقاید رنه دكارت (????- ????)، فیلسوف فرانسوی داشت. وی با عبارت معروف خویش می‌اندیشم پس هستم (Cogito ergo sum)، سر‍آغاز فصل جدیدی در فلسفه می‌شود و متفكران آن عصر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او سعی می‌كند مبانی شناخت بشری را به واسطة عقل (Ratio) تعیین كند و به این ترتیب بنیانگذار جنبش عقل گرایی می‌شود. مقالة حاضر از دو بخش تشكیل شده است. در بخش اول نگاهی داریم اجمالی به دورة روشنگری در آلمان، زمینه‌های پیدایش و تأثیرپذیری آن. در بخش دوم به بررسی جهان بینی بزرگترین نویسندة آلمانی در این عصر، یعنی گوتهلدابراهام لسینگ می‌پردازیم و تأثیر و ابعاد فعالیت‌های وی را در این زمینه از نظر می‌گذرانیم. پس از آن تحلیل نمایشنامة ناتان حكیم به عنوان نمایشنامه‌ای كه مبین و نماد تفكر روشنگرانه لسینگ است، مورد بحث قرار می‌گیرد. 


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *