صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ تاثير ليوفيليزه كردن بر ضرايب سينتيكي لجن فعال
تعداد بازدید : 356
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

  
 با گسترش دانش بيوتكنولوژي، امكان كاربرد اين علم در ساير زمينه ها فراهم شده است. يكي از اين زمينه ها، تصفيه فاضلاب بخصوص سيستم هاي تصفيه بيولوژيكي فاضلاب هاي شهري و صنعتي است. در چنين سيستم هايي ميكروارگانيزم هاي موجود در لجن فعال نقش اساسي در عملكرد سيستم تصفيه ايفاد مي كنند و هرگونه فن آوري كه موجب تسهيل تهيه و توليد لجن فعال با خواص مناسب براي سيستم هاي تصفيه گردد، مي تواند در بهبود و ارتقاء عملكرد تصفيه بيولوژيكي مؤثر واقع شود و براي رفع نواقص احتمالي ناشي از تاثير شوك هاي بار هيدروليكي و سمي نيز مؤثر باشد. اين تحقيق با هدف بررسي تأثير ليوفيليزه كردن بر كيفيت ميكروبي لجن فعال انجام شده است به اين ترتيب كه مقادير ضرايب سينتيكي شامل µmax ، Kd Y، k، Ks قبل و بعد از ليوفيليزه كردن لجن در مقياس آزمايشگاهي تعيين و با روش هاي آماري مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه ليوفيليزه كردن لجن بر عملكرد ميكروارگانيزم هاي لجن فعال تأثير نداشته است و تغيير معني داري در ضرايب سينتيكي قبل و بعد از ليوفيليزه كردن ايجاد نشده است و ميكرو ارگانيزم هاي لجن پس از ليوفيليزه كردن زيست پذيري خود را حفظ نموده اند.

 
نویسنده: كاظم ندافي ، عليرضا مصداقي نيا ، محمود شريعت ، غلامرضا موسوي
مترجم :
منبع : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد – شماره ضميمه شماره 4 (ويژه نامه بهداشت 3) - زمستان 1380
تاریخ : زمستان 1380
مطالب مرتبط
 
 مصرف مرتب مقدار کمي آسپيرين از خطر سرطان مي کاهد
 10 واقعيت شگفت‌انگيز درمورد بدن انسان
 A.A.B/ تحليل و سنجش درجه تمركز و پراكنش شاخص هاي بهداشتي – درماني شهر اصفهان
 A.A.B/ ميزان آگاهي بهداشتي مربيان بهداشت مراكز آموزش استثنايي
 A.A.B/ بيماري هاي هپاتيت - شناخت راه هاي انتقال و پيشگيري از آن
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد