صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ تاثير آموزش بهداشت در كاهش ميزان آلودگي انگلي روده اي در شهر ايلام با استفاده از مدل پري سيد
تعداد بازدید : 337
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


 پژوهش حاضر به عنوان يك طرح نيمه تجربي از نوع مورد ـ شاهدي به منظور بررسي تأثير آموزش بهداشت براساس الگوي پري سيد در كاهش ميزان آلودگي انگلي روده اي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر ايلام صورت گرفته است. تعداد 100 دانش آموز به عنوان گروه آزمايش و 111 دانش آموز به عنوان گروه شاهد به روش تصادفي ساده از ميان دانش آموزان مقطع پايان ابتدايي دبستانهاي شهر ايلام انتخاب و بر مبناي مدل مذكور مورد مطالعه قرار گرفتند. كليه نمونه ها از نظر عوامل مؤثر بر رفتار شامل عوامل مستعد كننده، قادر كننده و تقويت كننده و نيز خود رفتار، مورد بررسي قرار گرفتند. همچنين نمونه ها از نظر آلودگي به انگلهاي روده اي با روش تغليظ (فرمالين اتر) مورد آزمايش قرار گرفتند. پس از آن در گروه مورد مداخله آموزشي صورت پذيرفت سپس نتايج بدست آمده در دو گروه مورد و شاهد قبل و بعد از مداخله آموزشي از نظر آلودگي انگلي روده اي مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج نشان داد مداخله آموزشي باعث كاهش آلودگي انگلي روده اي در گروه مورد به ميزان 50 درصد گرديده است در صورتي كه اين ميزان در گروه شاهد هيچ تغييري نداشته است. مقايسه ميانگين تفاوت آگاهي قبل و بعد گروههاي شاهد و مورد نشان داد مداخله آموزش به طور معني داري باعث افزايش آگاهي گروه مورد شده است. همچنين نتايج نشان داد كه مداخله آموزشي باعث تغيير در رفتار، در گروه مورد شده است. لذا مي توان نتيجه گرفت برنامه ريزي آموزشي بهداشت به منظور كاهش ميزان آلودگي انگلي روده اي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر ايلام براساس مدل پري سيد كارآيي دارد.

 
نویسنده: غلامرضا شريفي راد ، عليرضا حيدرنيا ، عبدالحسين دليمي اصل ، فيض الله غفراني پور
مترجم :
منبع : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد – شماره ضميمه شماره 4 (ويژه نامه بهداشت 3) - زمستان 1380
تاریخ : زمستان 1380
مطالب مرتبط
 
 مصرف مرتب مقدار کمي آسپيرين از خطر سرطان مي کاهد
 10 واقعيت شگفت‌انگيز درمورد بدن انسان
 A.A.B/ تحليل و سنجش درجه تمركز و پراكنش شاخص هاي بهداشتي – درماني شهر اصفهان
 A.A.B/ ميزان آگاهي بهداشتي مربيان بهداشت مراكز آموزش استثنايي
 A.A.B/ بيماري هاي هپاتيت - شناخت راه هاي انتقال و پيشگيري از آن
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد