صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ ارزيابي اثرات زيست محيطي و اقتصادي نيروگاه حرارتي بيستون كرمانشاه
تعداد بازدید : 836
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


 ارزيابي اثرات زيست محيطي يك پروژه اثرات احتمالي مثبت و منفي آن را پيش بيني و روشهاي كنترل اثرات ناخواسته را شناسايي و معرفي مي كند. لذا اين مطالعه با هدف ارزيابي اثرات زيست محيطي و اقتصادي نيروگاه حرارتي بيستون كرمانشاه در طي سالهاي 80-1379 صورت گرفت. در اين مطالعه توصيفي اثرات فعاليتهاي نيروگاه از جمله محوطه سازي، حمل و نقل، بهره برداري از منابع آب، فاضلابهاي توليدي، انتشار آلاينده ها به هوا، تعمير و نگهداري، تغيير سوخت، استخدام و اشتغال و حوادث و اتفاقات بر روي محيط هاي فيزيكي، بيولوژيكي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بررسي گرديد. پارامترهاي آلاينده آب و هوا مشخص و ميزان آلاينده هاي آب، هوا، خاك و صدا با روشهاي استاندارد تعيين گرديد. جهت ارزيابي اثرات زيست محيطي 4 گزينه عدم اجراي نيروگاه، عدم تغيير در وضعيت موجود بهره برداري، گاز سوز كردن كامل نيروگاه و گاز سوز كردن همراه با كنترل و اعمال كليه مقررات و ضوابط زيست محيطي در نظر گرفته شدو از تلفيق دو روش " ماتريس اثرات متقابل لئوپولد " و " چك ليست " براي ارزيابي اثرات استفاده شد. بنابر ماتريس لئوپولد براي شدت يا دامنه اثر محدوده 1 ±تا 10± و براي اهميت يا بزرگي اثر محدوده 1 تا 10 در نظر گرفته شد. در اين مطالعه سه ديدگاه مورد توجه قرار گرفت: ديدگاه همه سو نگر كه همه عناصر زيست محيطي داراي ارزش يكسان هستند و به آنها امتياز برابر داده شد، ديدگاه با نگرش سلامت محيط طبيعي كه در آن جمعاً 70% امتياز براي محيط طبيعي (فيزيك و بيولوژيكي) و 30% امتياز براي محيط هاي اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي و ديدگاه با نگرش خاص بر محيط اقتصادي نيروگاه 676- ، گزينه 2 يا گزينه عدم تغيير در وضعيت موجود بهره برداري 680+ ، گزينه 3 يا گزينه گاز سوز كردن كامل نيروگاه 837+ و گزينه 4 يا گزينه گاز سوز كردن به همراه كنترل و اعمال كليه مقررات و ضرابطذزيست محيطي 1030+ نمره را به دست آوردند كه در نتيجه گزينه 4 به دليل كسب بالاترين نمره به عنوان گزينه برتر انتخاب و گزينه هاي 3، 2 و1 به ترتيب در رده هاي بعدي قرار گرفتند. با انتخاب گزنيه چهار و به اجرا درآوردن آن مشكلات زيست محيطي موجود به شدت كاهش يافته و از اين رهگذر توسعه پايدار هماهنگي با معيارهاي محيط زيست و حفظ تعادل اكولوژيك تداوم خواهد يافت. در صورتي كه نيروگاه با روند كنوني به بهره برداري خود ادامه دهد علاوه بر هزينه هاي سرمايه گذاري،‌ تأمين انرژي، راهبري و تعمير و نگهداري تنها در اثر آلاينده هاي هوا كه از فعاليت آن توليد و وارد محيط زيست مي شود به ازاء هر كيلووات ساعت برق توليدي 114 ريال خسارات اقتصادي اجتماعي خواهد داشت. در حالي كه برق مصرفي بخش خانگي هر كيلووات ساعت 64 ريال عرضه مي گردد. ذكر اين نكته مهم است كه رژيم هاي گوناگون اقتصادي كه تكنون بشر تجربه كرده است هر كدام بدتر از ديگري لطمه هاي فراواني به محيط زيست وارد كرده است. لذا بايد به دنبال رژيمي از اقتصاد بود كه ضمن حرمت به انسان بتواند اميدواري به پايداري محيط زيست را افزايش دهد. اين اقتصاد بايد بتواند باعث فراواني و رشد گردد.

 
نویسنده: سيد محمود عزيزي ، منصور غياث الدين ، سيمين ناصري ، جعفر نوري
مترجم :
منبع : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد – شماره ضميمه شماره 4 (ويژه نامه بهداشت 3) - زمستان 1380
تاریخ : زمستان 1380
مطالب مرتبط
 
 مصرف مرتب مقدار کمي آسپيرين از خطر سرطان مي کاهد
 10 واقعيت شگفت‌انگيز درمورد بدن انسان
 A.A.B/ تحليل و سنجش درجه تمركز و پراكنش شاخص هاي بهداشتي – درماني شهر اصفهان
 A.A.B/ ميزان آگاهي بهداشتي مربيان بهداشت مراكز آموزش استثنايي
 A.A.B/ بيماري هاي هپاتيت - شناخت راه هاي انتقال و پيشگيري از آن
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد