صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ به كارگيري مدل قصد رفتاري در رفتارهاي باروري زنان كارمند دانشگاه هاي شهر بيرجند
تعداد بازدید : 204
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


 زمينه و هدف: رشد شتابان جمعيت در سراسر جهان، مانع اساسي در راه توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشورهاست و با توجه به اهميتي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در برنامه هاي خود به كنترل جمعيت مي دهد و با توجه به اين كه زنان كارمند قشر مهمي از جامعه را تشكيل مي دهند و داراي اعتقادات و باورهاي خاص خود مي باشند، مطالعه الگوي باروري در اين زنان براساس مدل قصد رفتاري كاملا ضروري به نظر مي رسد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، تمامي زنان كارمند غيرتخصصي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي، دانشگاه علوم و دانشگاه آزاد (135 نفر) مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها در اين مطالعه پرسشنامه ساختاري براساس متغيرهاي مدل قصد رفتاري شامل (نگرش، هنجارهاي انتزاعي، قصد، رفتار و ...) بود. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمونهاي Chi-Square، t مستقل، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون لجستيك استفاده گرديد و P£0.05 به عنوان سطح معني داري در نظر گرفته شد.
يافته ها: بين ميانگين نمره آگاهي و تحصيلات كاركنان اختلاف معني داري مشاهده شد (P<0.0001)؛ همچنين همبستگي معني داري بين نمره آگاهي و تعداد فرزندان و سن آنها وجود داشت (P<0.0001)؛ نتيجه آزمون رگرسيون لجستيك نشان داد كه در استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري به ترتيب عوامل تعداد فرزندان، تحصيلات و سن زنان دخالت دارند.
نتيجه گيري: آموزشهاي تنظيم خانواده با تاكيد بر متغيرهاي مدل قصد رفتاري با روشهاي چهره به چهره، آموزشهاي گروهي، اجراي بحث گروهي و تهيه جزوه هاي بهداشتي نقش موثري در رفتارهاي باروري زنان و خانواده ها دارد.

 
نویسنده: محمدرضا ميري - بي بي نرگس معاشري - ميترا مودي - زهرا سورگي - هاجر حسيني
مترجم :
منبع : مجله دانشگاه علوم پزشكي بيرجند – دوره دوازدهم – شماره 3 و 4 - شماره پياپي 24 و 25 – سال 1384
تاریخ : 1384
مطالب مرتبط
 
 مصرف مرتب مقدار کمي آسپيرين از خطر سرطان مي کاهد
 10 واقعيت شگفت‌انگيز درمورد بدن انسان
 A.A.B/ تحليل و سنجش درجه تمركز و پراكنش شاخص هاي بهداشتي – درماني شهر اصفهان
 A.A.B/ ميزان آگاهي بهداشتي مربيان بهداشت مراكز آموزش استثنايي
 A.A.B/ بيماري هاي هپاتيت - شناخت راه هاي انتقال و پيشگيري از آن
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد