صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ ويژگي هاي رواني - اجتماعي اقدام كنندگان به خودكشي در مقايسه با افراد عادي در بيرجند
تعداد بازدید : 136
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
 زمينه و هدف: خودکشي به عنوان يک مشکل عمده بهداشتي در جهان مطرح است و شناخت و بررسي آن در ايران ضروري است. مطالعه حاضر با هدف توصيف ويژگي هاي روانشناختي و اجتماعي اقدام کنندگان به خودکشي در مقايسه با افراد عادي انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مورد – شاهدي، 50 نفر (35 زن و 15 مرد) از مراجعه کنندگان به دو مرکز اورژانس در شهرستان بيرجند (به علت اقدام به خودکشي) از طريق نمونه گيري در دسترس مورد بررسي قرار گرفتند و با 50 فرد عادي (35 زن و 15 مرد) از کارکنان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (بيمارستان امام رضا «ع») که سابقه اقدام به خودکشي نداشتند، مقايسه شدند. جهت گردآوري اطلاعات از پرسشنامه مربوط به طرح پيشگيري از خودکشي سازمان بهداشت جهاني که شامل اطلاعات فردي و اجتماعي، آزمونهاي سلامت روان، افسردگي بک، ياس، خشم و حمايت اجتماعي مي باشد، استفاده شد. داده ها با استفاده از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي مانند Chi-Square، محاسبه ميانگين و آزمون t مستقل و با بهره گيري از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. P<0.05 به عنوان سطح معني داري در نظر گرفته شد.
يافته ها: از نظر روش اقدام به خودکشي، به کار گرفتن مواد دارويي (36 نفر، 72%)، مواد سمي و مسموم کننده (6 نفر، 12%) و خودسوزي (5 نفر، 10%) به ترتيب از بالاترين فراواني برخوردار بودند. بيشتر زنان، مسايل خانوادگي و درگيري با همسر، اختلافات فاميلي و دوستان و ناراحتي رواني را علت اقدام به خودکشي ذکر کردند (31 نفر، 62%) و مهمترين دليل در مردان مشکلات مربوط به سربازي و ناراحتي رواني بود (8 نفر، 16%). در گروه اقدام کننده به خودکشي، ميزان افسردگي، ياس، خشم به طور معني داري بيشتر از افراد عادي بود (P<0.05). علاوه بر آن، گروه اقدام کننده از سلامت روان کمتري نيز برخوردار بودند. در زمينه ميزان حمايت اجتماعي بين دو گروه اختلاف معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اقدام به خودکشي در گروه سني زير 30 سال و در زنان به ويژه زنان متاهل بيشتر است؛ همچنين افسردگي به عنوان يک اختلال رواني سبب بروز اقدام به خودکشي مي شود.

 
نویسنده: ناهيد مهران ، دكتر جعفر بوالهري ، دكتر علي اصغر اصغرنژاد فريد ، دكتر محمدرضا ميري
مترجم :
منبع : مجله دانشگاه علوم پزشكي بيرجند – دوره يازدهم – شماره 3 - شماره پياپي 20 – سال 1383
تاریخ : 1383
مطالب مرتبط
 
 مصرف مرتب مقدار کمي آسپيرين از خطر سرطان مي کاهد
 10 واقعيت شگفت‌انگيز درمورد بدن انسان
 A.A.B/ تحليل و سنجش درجه تمركز و پراكنش شاخص هاي بهداشتي – درماني شهر اصفهان
 A.A.B/ ميزان آگاهي بهداشتي مربيان بهداشت مراكز آموزش استثنايي
 A.A.B/ بيماري هاي هپاتيت - شناخت راه هاي انتقال و پيشگيري از آن
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد