مقاله ها
نویسنده : دکتر احمد کامیابی مسک ـ مرضیه برزوئیان
بازدید : 637

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


روابط‌ و مسائل‌ "زوج"، (زن‌ و مرد) مضمونی‌ است‌ كه‌ مورد توجه‌ نمایشنامه‌نویسان‌ ایرانی‌ بوده‌ است. با توجه‌ به‌ اینكه‌ اغلب نمایشنامه‌های‌ ایرانی‌ با محور روابط‌ "زوج" در بستر ویژگی های‌ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، روانی‌ و سنتی‌ شكل‌ گرفته‌ و واقعیت های‌ اجتماعی‌ را انعكاس‌ می‌دهند، بررسی این‌ مضمون‌ مدخلی‌ است‌ برای‌ ارائه‌ چشم‌اندازی‌ از مناسبات‌ و معیارهای‌ اجتماعی ایران در قرن اخیر. در این پژوهش، نظریه "بازتاب" كه بیشترین امكان دستیابی به ساختارهای اجتماعی از طریق آثار هنری را فراهم می‌كند مبنای مطالعة جامعه شناختی مضمون "زوج" در نمایشنامه‌های ایرانی قرار داده ایم. مهم‌ترین‌ وجه‌ نهاد "زوج" كه‌ كاركرد اجتماعی‌ آن‌ است‌ از جنبه‌های‌ مختلف‌ به‌ اختصار بررسی‌ شده‌ و بر اساس‌ داده‌های‌ مربوط‌ به‌ جنبه‌های‌ گوناگون‌ روابط‌ زوج، به‌ آن‌ دسته‌ از نمایشنامه‌های‌ چاپ‌ شدة‌ ایرانی‌ پرداخته‌ایم كه‌ این روابط را منعكس كرده‌اند. استخراج‌ واقعیات‌ اجتماعی‌ بر آمده از این‌ نمایشنامه‌ها و تبیین‌ این‌ واقعیت ها از منظر جامعه‌شناسی، می تواند در شناخت‌ بیشتر جایگاه‌ روابط‌ زوج‌ به‌ عنوان‌ یك‌ پدیدة‌ اجتماعی، مؤ‌ثر باشد. جامعه‌شناسی، دانش پدیده‌های اجتماعی است كه از رفتارهای انسان‌ها ناشی شده‌اند و شناخت رفتارها بدون كمك روانشناسی امكان پذیر نیست، بنابراین ما با نگرشی جامعه‌شناسانه و با تكیه بر دانش روانشناسی به تحلیل نمایشنامه‌های منتخب پرداخته‌ایم. 


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *