مقاله ها
نویسنده : دكتر فرح حبیب
بازدید : 433

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

  
 چكیده: بازار یكی از اركان اصلی اقتصادی، اجتماعی. فرهنگی و كالبدی شهر سنتی ایرانی است. فضای شهری ایرانی است كه تعاملات اجتماعی را در بستری تاریخی فرهنگی پذیرا شده و واجد ارزش های كیفی و هنری والاست. نگرش علوم جدید در وهله اول به جنبه كارآیی و عملكردی و كمّی امور نظر دارد تا جایی كه آن جنبه را حتی الامكان از همه معانی ضمنی كیفی اش منتزع می سازد. جهان ما به مثابه نسجی است كه از رشته های به هم تنیده تار و پود فراهم آمده است. رشته های پود كه افقی اند، مظهر روابط علّی، كه از لحاظ عقلی قابل وارسی و كمّاً محدود اند محسوب می شوند و رشته های عمودی تار، با ذات كیفی امور مطابقت دارد. علم و نگرش شهرسازانه جدید عمدتاً در جهت افقی پود، تحول و تكامل یافته است، در حالی كه باید به عمودیت تار متعالی و برشونده، رجوعی دوباره كرد تا نسجی متعالی پدیدار شود. در این مقاله با مروری بر تعریف بازار، نقش و جایگاه آن در شهر ایرانی و بررسی انواع آن، تأكید به طور عمده بر تحلیل ارزش های هنری، شكلی و كیفی فضاست، در این رابطه سرای مشیر از بازار شیراز به عنوان فضای شهری واجد ارزش همخوان با فرهنگ و هویت ایرانی طرح و بررسی گردیده است.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود