مقاله ها
نویسنده : دكتر مرضیه یحیی پور ـ دكتر جان الله كریمی مطهر
بازدید : 992

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


مقاله ابتدا به تفاوت ویژگی های میان تئاتر آستروفسكی كه به متن اثر تكیه می كند و تئاتر نوین كه در آن مبنا درك مفاهیم درونی اثر توسط كاركدان و كار او روی هنرپیشه و همچنین كار هنر پیشه روی نقش می باشد اشاره كوتاهی دارد. در ادامه به ویژگی های نمایش نامه های چخوف و بررسی نمایش نامه باغ آلبالو آخرین نمایش نامه نویسنده و شخصیت های اثر پرداخته می شود. چخوف در نمایش نامه باغ البالو حوادث زندگی و ویژگی های شخصیت ها را در ارتباط با باغ توصیف می كند. او به شخصیت های اثر خود ویژگی های هم مثبت و هم منفی می دهد. مقاله ضمن بررسی شخصیت های نمایش نامه باغ آلبالو و نشان دادن سه نسل (گذشته معاصر - آینده) در كنار هم و مقایسه آنها با یكدیگر به این نتیجه می رسد كه چخوف با هدفمندی خاصی این سه نسل را در كنار هم قرار داده است تا به خواننده نشان دهد برای نجات باغ (روسیه) سه عنصر اصلی یعنی كار امید و آزادی در سه نسل می توانند نقش اساسی داشته باشند. 


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *