مقاله ها
نویسنده : دكتر احمد پوراحمد ـ علی یدقار ـ كیومرث حبیبی
بازدید : 375

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


مقاله حاضر به چگونگی توسعه شهری سنندج با توجه به ابعاد مختلف جغرافیایی و محیطی پرداخته است. در ابتدا همراه با گردآوری داده های فضایی نقشه ها اطلاعات پایه سرانه و تراكم های استاندارد و كاربری های وضع موجود شهر سنندج در حریم استحفاظی این شهر بررسی پس از تهیه بانك های اطلاعاتی لایه های متعددی چون شیب - گسل - زمین شناسی - تناسب اراضی و خاك شناسی - روند توسعه فیزیكی شهر - زمین های كشاورزی - توپوگرافی - منابع آب و كاربری اراضی شهری - عملیات تلفیق اطلاعات و شاخص ها با استفاده از روشهای متعدد تركیب نقشه ای (آنالیز چند متغیره) چون Index overlay ، Boolean Logic همراه با عملیات بارزسازی (Image enhancement) و آشكارسازی تصاویر ماهواره ای TM (1998 ، 1990( عملیات تصحیح هندسی (Geometric correction) جهت بهنگام سازی نقشه ها (up to date map) انجام گرفته پس از وزن دهی به مقادیر و داده های مكانی از طریق مقایسات زوجی متغیرها در مرحله دوم تحلیل سلسله مراتبی (Analytic Hierarchy process) الگوی مناسب توسعه شهری از طریق مكان یابی یك پهنه 12 كیلومتر مربعی در شمال غرب سنندج ارایه شده است. 


 


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود