مقاله ها
نویسنده : محمد سعادت سرشت ـ فرهاد صمدزادگان
بازدید : 434

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 

موضوع طراحی شبكه های فتوگرامتری امروزه تبدیل به بهبود موضعی شبكه موجود شده است كه در آن بایستی تصاویر جدید در موقعیت و وضعیت مناسب از شئ اخذ گردیده تا دقت نقطه تامین گردد. برای این منظور بایستی قیود دید نیز به طور هم زمان ارضاء گردد. بنابراین مساله جانمایی دوربین یك مساله بهینه¬سازی است كه در این تحقیق برای اولین بار با استفاده از بهینه¬سازی تكاملی چندگانه بر مبنای مفهوم جبهه پرتو بروش NSGA-II حل شده است. مزیت این روش ارائه راه حل بهینه برای مواقعی است كه روش های قبلی مانند روش های معین جانمایی دوربین و روش جانمایی دوربین فازی به جواب نمی¬رسند یا در نقطه بهینه موضعی همگرا می¬شوند. این روش قابلیت تحلیل كارایی روش های دیگر جانمایی دوربین و تبیین پیچیدگی مساله جانمایی دوربین در شبكه¬های فتوگرامتری را به دست می¬دهد. در این تحقیق پس از پیاده¬سازی روش NSGA-II، آزمایش هائی روی یك حالت پیچیده جانمایی دوربین صورت گرفت. نتایج این آزماش ها مبین قابلیت بالای این روش در حل مسائل سخت مانند طراحی شبكه¬های فتوگرامتری بردكوتاه می¬باشد.  
 


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود