مقاله ها
نویسنده : علیرضا آزموده اردلان ـ حسن هاشمی فراهانی
بازدید : 412

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 

 با استفاده از مدل سطح متوسط دریا ، بدست آمده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره¬ای، و ضرائب ژئوپتانسیلی بر حسب هارمونیک¬های بیضوی، حاصل از ماموریتهای ثقل سنجی ماهواره¬ای، پتانسیل ثقل بر روی شبکه¬ای متشکل از 33486 نقطه در سطح آب¬های جهان محاسبه و میانگین مقادیر این پتانسیل¬ها به عنوان پتانسیل ژئوئید ، ارائه گردیده است. از آنجائی که میانگین، یک برآورد کنندة کمترین مربعات می¬باشد، پتانسیل حاصل از روش فوق الذکر منطبق بر تعریف ژئوئید به عنوان "سطح هم¬پتانسیلی که سطح متوسط آبهای جهانی را به صورت کمترین مربعات تقریب می¬کند" بر مبنای پیشنهاد گوس و لیستینگ بوده و بدین ترتیب مقدار به عنوان برآورد جهانی پتانسیل ژئوئید و دستاورد اصلی این تحقیق ارائه شده است. در اختیار داشتن: 1- نقاطی با مختصات معلوم بر روی سطح متوسط دریا، 2- پتانسیل ژئوئید و 3- پتانسیل محاسبه شده بر روی سطح متوسط دریا، امکان محاسبه اختلاف پتانسیل سطح متوسط دریا با پتانسیل ژئوئید را پدید آورده و فرمول برونز به عنوان ابزار تبدیل کننده اختلاف پتانسیل به اختلاف ارتفاع، مورد استفاده قرار گرفته و به این ترتیب توپوگرافی سطح دریا ، به "عنوان جدائی ژئوئید و سطح متوسط دریا" محاسبه گردیده است. بدین¬سان برآوردی جدید از توپوگرافی سطح دریا و ژئوئید در کل آب های جهان در زمرة دستاوردهای جانبی این تحقیق قرار گرفته¬اند.  
    
 
 
 


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود