صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولين ‹با تاكيد بر نقش تربيت بدني و ورزش ›
تعداد بازدید : 652
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 

با توجه به اهميت اوقات فراغت وكاركردهاي بهداشتي ،درماني وفرهنگي آن ،در تحقيق حاضر به بررسي پيرامون اين موضوع پرداخته شده است. اين مطالعه در مورد جانبازان ومعلوليني به اجرا درآمده كه از ويژگي هاي منحصر به فردي نظير بالا بودن ميزان ساعات فراغت ،مشكلات جسماني ،حركتي و روحي برخوردارند.بعد ديگري كه مورد توجه قرار گرفته است،نقش تربيت بدني وورزش است كه از توانمندي هاي فراواني براي جهت دهي وغني سازي اوقات فراغت انسان ها برخوردار مي باشد. اين تحقيق از نوع بررسي هاي موردي وزمينه اي است كه دراجراي آن از پرسشنامه ومصاحبه استفاده شده است. تعداد 404 جانباز و206 معلول كه همگي مرد بودند در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفتند.در نمايش وتحليل اطلاعات به ترتيب از آمار توصيفي وروش آماري Chi Square استفاده شده است.نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه شكل فعلي گذراندن اوقات فراغت مطلوب نيست وموجب نارضايتي قشر مورد مطالعه است.در اين خصوص كمبود امكانات ووسايل وتنگناهاي مالي ورواج روش هاي نامطلوب قابل توجه اند، همچنين كثرت ساعات فراغت جانبازان ومعلولين نكته ي مهمي است . روش ها ووسايل مطلوبي كه مورد توجه افراد مورد مطالعه اند عبارتند از:تماشاي تلويزيون ،پرداختن به ورزش ،فعاليت هاي آموزشي وعلمي وحضور در گردشگاه ها وطبيعت كه بايد طي يك برنامه ي هدفمند مورد بهره برداري قرار بگيرند.تحليل روابط ميان متغيرهايي نظير جانباز يا معلول بودن،ورزشكار بودن ،محل سكونت،تأهل ونحوه گذران اقات فراغت نيز مبين يافته هاي قابل توجهي است كه به بحث گذاشته شده است.  

 
   
 
نویسنده: دكتر محمد حسين عليزاده ـ دكتر رضا قراخانلو
مترجم :
منبع : نشريه الکترونيکي حرکت – شماره 6 – مهر 1379
تاریخ : مهر 1379
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي راهكارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي
 A.A.B/ نياز سنجي ورزشي بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارايه راهکارهاي کاربردي
 A.A.B/ مقايسه نيروي برشي قدامي زانو در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت فرود تک پا
 A.A.B/ مقايسه پايداري پويا در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت پرش – فرود
 A.A.B/ لپتين، بيماري قلبي و فعاليت ورزشي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد