مقاله ها
نویسنده : محمدرضا مباشری ـ یوسف رضائی
بازدید : 429

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 

  آشكارسازی و پیش بینی كوتاه مدت مه و ابرهای استراتوس كوتاه، كه كاربرد فراوانی در هوانوردی دارد، با استفاده از ماهواره های هواشناسی، امید زیادی را برای هواشناسان ایجاد كرده است. تعداد ایستگاه های مشاهده در خشكی و دریا برای تعیین امتداد هاله واقعی مه، كافی نمی باشد. برای رفع این نقصان ، استفاده از داده¬های سنجش از دور، خصوصا داده¬های اخذ شده در شب ضروری بنظر می رسد. آشكارسازی مه و ابر استراتوس كوتاه در طول روز، بعلت اینكه این نوع ابر در باند های مرئی از درخشندگی لازم برخوردار می باشند، آسانتر خواهد بود. در طول شب و در غیاب بازتابش نور خورشید، تباین ناشی از تابش حرارتی و در نتیجه درخشندگی متفاوت، باعث تشخیص اینگونه ابرها می گردد. مه و سطح زمین بعلت اینكه دمایی كم و بیش مشابه دارند، اغلب در باندهای حرارتی قابل تشخیص از یكدیگر نمی باشند. در نتیجه از تغییرات گسیلمندی طیفی مه در فروسرخ برای تشخیص آن از سطوح خشكی و آبی استفاده شده است. در این پژوهش پنج روش برای تشخیص مه در شب و روز با استفاده از داده¬های باندهای مختلف سنجنده SEVIRI بر روی ماهواره زمین آهنگ نسل دوم متئوست MSG-11 ارائه شده است. نتیجه كار در تمامی این روشها با دقت قابل قبولی با یكدیگر در توافق هستند. نمونه ای از این ماهواره بر فراز اقیانوس هند و در طول جغرافیائی 63 درجه شرقی پرواز می كند كه استفاده از تصاویر آن، برای استخراج پارامتر های هواشناسی در منطقه فلات ایران توصیه می شود. همچنین آلگوریتم جدیدی برای ماسك نمودن برف با استفاده از باندهای 1 و 3 این سنجنده، پیشنهاد شده است.  
  
   


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود