مقاله ها
نویسنده : رضا آقاطاهری ـ محمودرضا دلاور ـ نصرالله کمالیان
بازدید : 372

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 

شفافیت و قابل تفسیر بودن یک روش تجزیه و تحلیل و نتایج حاصل از آن از مهمترین معیارهای مدیران و تصمیم¬گیرندگان در پذیرفتن و بکارگیری نتایج مزبور در مدیریت بهینه اطلاعات محسوب می¬گردد. در این راستا، مطالعه انجام شده در این تحقیق با هدف ارائه روش نوین در وزن¬دهی فاکتورهای موثر در آسیب¬پذیری لرزه¬ای می¬باشد روش ارائه شده مبتنی بر روش تجزیه ¬و تحلیل سلسله¬مراتبی می¬باشد که با تزریق مفاهیم اولیه منطق فازی، به منظور رفع مشکل حساسیت بالای روش تجزیه¬وتحلیل سلسله¬مراتبی در مواجهه با عدم قطعیت موجود در محیط¬های تصمیم¬گیری و داده¬های ورودی، توسعه¬یافته است. روش حاصل شده در قالب مدیریت بحران زمین¬لرزه مورد تست و ارزیابی قرار گرفته است که از مهم¬ترین حوزه¬های تصمیم¬گیری مکانی بشمار می¬رود و از سطح بالایی از عدم قطعیت ماهیتی و مکانی برخوردار است. نمونه اجرایی ارائه شده مربوط به مدیریت بحران زمین¬لرزه در شهر تهران می¬باشد که با تمرکز بر اولویت¬بندی پارامترهای موثر در تلفات انسانی به انجام رسیده است. مقایسه نتایج روش تجزیه ¬و تحلیل سلسله¬مراتبی مرسوم و نمونه توسعه یافته ارائه شده در این تحقیق نشان دهنده قابلیت روش جدید در جذب عدم¬قطعیت می¬باشد. به علاوه نزدیکتر بودن منطقی تفاسیر حاصل از نتایج روش جدید به واقعیت¬های قابل مشاهده مؤید تأمین شدن هدف این تحقیق در حفظ سطح مناسبی از شفافیت و سادگی روش تجزیه ¬و تحلیل سلسله¬مراتبی مرسوم و در ضمن توجه به مفاهیم و اثرات عدم قطعیت مکانی در نتایج تجزیه و تحلیل می¬باشد.  
   
 


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود