مقاله ها
نویسنده : روزبه نیکخواه مشائی ـ سیدعلی سیدابراهیمی ـ ابوالقاسم عطائی
بازدید : 430

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

  

در تحقیق حاضر، پودر مغناطیسی هگزافریت باریم با روش سنتز دمای بالای خود پیشرو یا SHS1 از پودر آهن، اكسید آهن و نیترات باریم تهیه شد. نسبت مولی Fe/Ba برابر 9 انتخاب شد و نسبتهای مختلف آهن و اكسید آهن مورد استفاده قرار گرفت. آنیل شدن محصولات SHS در محدوده دمایی 850 تا C ?1150 انجام گردید. ساختار فازی، نوع واكنش‌های صورت گرفته طی SHS و آنیل شدن بر اثر تغییر میزان آهن مورد بررسی قرار گرفت. فرآیند SHS در نمونه با نسبت Fe به Fe2O3 برابر 2 دارای سرعت مناسب بوده و بدون توقف پیش رفت و واكنشها بطور كامل انجام شد. الگوی پراش پرتو ایكس نمونه های SHS شده حاكی از حضور فازهای منوفریت باریم، وستیت، مگنتیت و مقدار كمی آهن، هماتیت و هگزا فریت باریم بود. همچنین نتایج آزمایش DTA/TGA نشان‌دهنده تشكیل فاز هگزا فریت باریم در طی یك واكنش گرمازا می باشد. نتایج نشان داد كه افزایش دمای آنیل سبب پیشرفت واكنش تشكیل هگزافریت باریم شده و میدان پسماند زدای مغناطیسی و مغناطش اشباع نمونه آنیل شده در دمای C ?1050 به ترتیبkOe 8/1و emu/g 7/54 اندازه گیری گردید. تصویر SEM نیز بلورهای شش ضلعی هگزا فریت باریم را با ابعاد كمتر از ?m2 در نمونه آنیل شده در دمای C ?1150 نشان داد.  

   

طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود