مقاله ها
نویسنده : مسعود ربانی ـ رضا توکلی مقدم ـ سعید داودآبادی فراهانی
بازدید : 458

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 

 پرت روشی برای تخمین زمان مورد نیاز تكمیل یك پروژه است. میانگین و واریانس زمان ختم هر فعالیت بر اساس مفروضات در سطح فعالیت محاسبه می‌گردد و زمان ختم پروژه با میانگین و واریانس محاسبه شده كلیه فعالیت‌ها و بر اساس مفروضات در سطح شبكه محاسبه می‌گردد. این مقاله روشی برای تخمین میانگین و واریانس زمان ختم فعالیت معرفی می‌نماید كه هیچ فرضی در مورد پارامترهای توزیع قائل نمی‌شود و با دریافت دو پارامتر از خبره انجام كار تخمینی را برای میانگین و واریانس زمان تكمیل فعالیت ارائه می‌كند. با استفاده از آزمون فرض t دو نمونه‌ای و آزمون آنالیز واریانس روش جدید با روشهای موجود مقایسه گردیده است. با خطای پذیرش غلط1% (خطای نوع اول)، میانگین خطای مطلق روش جدید از میانگین خطای مطلق كلیه روشهایی كه از پارامترهای موضوعی استفاده می‌كنند، كمتر است.  
   


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود