مقاله ها
نویسنده : اشرف السادات قریشی ـ علی عزیزی
بازدید : 552

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 

با توجه به توسعه علومی كه بر مبنایموقعیت عمل می كنند ، نیاز به روشی دقیق جهت تعیین مختصات ، حائز اهمیت می باشد . در این بین فتوگرامتری در طی آن عملیات مثلث بندی می تواند به كمك ترانسفورماسیون هایی با حداقل نقاط كنترل و صرف كمترین هزینه و زمان ، مختصات زمینی نقاط فرعی را با دقت بالایی برآورد كند . در این مرحله ترانسفورماسیون هایی نظیر چند جمله ایها ، معادلات شرط هم خطی و .... مطرح می گردند . می توان از ترانسفورماسیون های دیگر همچون برخی از روش های درون یابی نیز استفاده نمود. بطور نمونه تابع (MQ) علیرغم این كه بسیار ساده در فهم می باشد و نیازی به خطی كردن ندارد ، با تخصیص تابع وزن بر اساس فاصله نقاط از یكدیگر ، موجب تعیین مجهولات با دقت خوبی می شود. با توجه به نحوه خاص پراكندگی نقاط كنترل در مثلث بندی ، در این تحقیق قابلیت معادلات MQ در بدست آوردن مختصات زمینی نقاط فرعی با استفاده زا نقاط كنترل ، تست و بررسی گردیده است . طی پیادهسازی الگوریتم مورد نظر نتایج حاصله بیانگر این مطلب است كه روش MQ نسبت بهروش مدل پیوسته دقیق تر بوده و لی دقت آن ازدو روش مدل مستقل و دسته اشعه كمتر می باشد كه می توان با استفاده از تكنیك هایی نظیر انتخاب چند جمله ای مناسب قابل اعمال قبل یا همزمان با حل سیستم معادلات MQ و یا وارد كردن پارامتر شكل مناسب ، دقت را بهبود بخشید . همچنین در این تحقیق از معادلا ت MQ به عنوان یك تكنیك پس پردازش جهت كاهش خطای سیستماتیكی كه رد طول عملیات فتوگرامتری ممكمن است ایجاد شود ، استفاده شده است كه چنانچه نقاط chech طراحی شده جهت حذف این خطا دارای پراكندگی مناسب در منطقه مورد نظر باشند می توان تا حد زیادیخطای سیستماتیك را حذف نمود .  
 
   


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود