مقاله ها
نویسنده : جعفر امیری پریان ـ علی عزیزی
بازدید : 395

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 

 
اندازه گیری و مدل سازی سه بعدی سطح صورت انسان در زمینه پزشكی و متحرك سازی كاربرد های فراوانی دارد برای این منظور روش های متعددی برای بازسازی سطح صورت بكار گرفتهشده اند كه متداول ترین آنها فتوگرامتری رقومی ، پویش لیزر و نور ساختار یافته است . در این مقاله یك سیستم اتوماتیك برای اندازه گیری و بازسازی سطح صورت انسان توسط روش فتوگرامتری رقومی برد كوتاه طراحی و پیاده سازی شده است و نتایج عددی از یك نمونه واقعی ارائه می شود . در این سیستم ، عسكبرداری از صورت انسان بر اساس طراحی شبكه فتوگرامی برد كوتاه ، توسط یك دوربین آماتور از حداقل هفت ایستگاه همگرا صورت گرفت . محاسبات كالیبراسیون و توجیهخارجی توسط یك شبكه نقاط كنترل سه بعدی كه برای این منظور ایجاد و محاسبه گردید ، صورت گرفته است . برای این كه محاسبات تناظریابی امكان پدیر باشد ، بافت مصنوعی بر صورت ایجاد شد و تناظریابی به روش Adaptive least squares multi image matching با محاسبه بیش از 18000 نقطه متناظر صورت گرفت . محاسبات بازسازی توسط تقاطع فضایی و با در نظرگرفتن پارامترهای كالیبراسیون انجام و سطح سه بعدی صورت انسان با دقت متوسط 7/0 میلی متر محاسبه گردید . برای ارائه نتایج متناسب با كاربرد هایفوق ، سطح صورت به دو شیوه منحنی میزان و نورپردازی شده نمایش داده شده است .  
 


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود