صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ مدلسازي توليد سفر با استفاده از روش شبكه هاي عصبي - فازي
تعداد بازدید : 677
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 

دستيابي به يك نتيجه دقيق و مناسب در فرايند چهارمرحله اي آناليز سفر به روش UTMS وابسته به برآورد دقيق و قابل قبول تعداد سفرهاي توليد شده در نواحي مختلف شهر است. در بررسي مرحله ايجاد سفر با توجه به وابستگي شديد ميزان سفر توليد شده در يك ناحيه به اطلاعات سهل الوصولي نظير جمعيت ، برآورد توليد سفر معمولاً با دقت خوبي انجام ميگيرد. از اينروست كه در صورتيكه مقادير برآورد شده ديگر نظير مقادير جذب سفر با برآوردهاي توليد سفر همخواني نداشته باشد،اين توليد سفر است كه مورد قبول واقع شده و برآوردهاي ديگر نظير جذب سفر با توجه به اين موضوع تصحيح ميشوند. افزايش دقت پيش بيني به صورت كلي از دو راه امكان پذير مي گردد. اول افزايش دقت و ابعاد پايگاه داده هاي مورد استفاده و دوم استفاده از روشهاي پيشرفته تر مدلسازي. از آنجاييكه افزايش كيفيت و كميت اطلاعات مورد نياز امري هزينه بر(چه از نظر مالي و چه از نظر زماني)است،لذا به نظر مي رسد كه بهتر آن است كه به دنبال استفاده از روشهاي پيشرفته تر مدلسازي باشيم. در اين ميان روش مدلسازي عصبي-فازي به عنوان يك گزينه مناسب براي ايجاد مدل توليد سفر در اين تحقيق مورد بررسي و آزمون قرار گرفته است . نكته مهم در استفاده از سيستمهاي عصبي-فازي ، نحوه آموزش اين سيستمها با توجه به محدوديت اطلاعات مربوط به اين مساله است. روش ارايه شده در اين مقاله با تركيب مدلسازي كلاسيك مبتني بر رگرسيون خطي و سيستمهاي عصبي – فازي تا حد زيادي در انجام اين امر موفق بوده است. اين روش مدلسازي براي پردازش مدلهاي شهر شيراز بر مبناي اطلاعات مطالعه جامع حمل و نقل سال 1369 به كار گرفته شد. مقايسه هاي انجام شده نشان ميدهد كه مدلهاي ساخته شده توسط روش ارايه شده قابليت پياده سازي دقيقتر رابطه بين پارامترهاي اصلي مدل و تعداد سفرهاي توليد شده را در مقايسه با روشهاي مبتني بر آناليز رگرسيون دارند واين در حالي است كه از لحاظ اطلاعات مورد نياز هزينه اضافي اي را تحميل نميكنند .  

 
   
    
 
 
نویسنده: يوسف شفاهي ـ محمدرضا فرزانه ـ محمد تشنه لب
مترجم :
منبع : نشريه دانشکده فني دانشگاه تهران – دوره 36 – شماره 3 – آذر 1381
تاریخ : آذر 1381
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ جايگاه آب و آبنما در پارك هاي شهري
 A.A.B/ تحليلي پيرامون برنامه ريزي و طراحي اکوپارک هاي رود کناري
 A.A.C/ چهره باغ ايراني
 A.A.C/ باغ هاي ايراني (گفتگو با استاد محمدکريم پيرنيا)
 A.A.A/ بررسي امکان ايجاد مسيرهاي پياده و دوچرخه جهت کاهش حجم ترافيک درون شهري در محدوده شهرداري منطقه 11 تهران
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد