مقاله ها
نویسنده : الهام آقائی مقدم ، باقر یخچالی ، جمشید راهب ، شمیم نقدی
بازدید : 575

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


 گوگرد موجود در نفت خام اثرات زیانباری در آلودگی هوا و محیط زیست دارد . بنابراین تلاش های بسیاری در زمینه شناسایی باكتریهای گوگردزدا انجام شده است. در این تحقیق ژنهای گوگردزدایی از باكتری رودوكوكوس اریتروپولیس (IGTS8 (Rhodococcus erythropolis جداسازی و تحت كنترل پروموتر tac از طریق كانژوگاسیون در كروموزوم باكتری سودوموناس آئروجینوزا (Pseudomonas aeruginosa ATCC9027)كلون شد.یك كپی پلاسمیدی نیز از لوكوس گوگردزدا در باكتری نوتركیب مذكور كلون شد. این كلون ها توسط آزمایشهای ژنتیكی تایید شدند. باكتری نوتركیب حاصل از این تحقیق احتمالاً در پژوهشهای مربوط به گوگردزدایی از مواد نفتی قابل استفاده خواهد بود.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال