مقاله ها
نویسنده : فرزانه صابونی ، معصومه فیروزی
بازدید : 564

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

  
 هیپوكامپ مركز یادگیری و حافظه می باشد كه در برخی بیماریهای نورودژنراتیو نظیر آلزایمرتحت تاثیر قرار می گیرد. كشت برش های نازك و یا سلولهای جدا شده از هیپوكامپ در شرایط آزمایشگاه جهت مطالعات بیولوژی ملكولی ، تمایز و تكامل سلولی و بررسی تغییرات بیوشیمیایی و ژنتیكی ناشی از تاثیر داروهای مختلف و كمبود اكسیژن در رابطه با بیماریهای نورودژنراتیو و پیری بسیار حائز اهمیت می باشد. تجزیه سلولها به طرق مختلف از جمله با تاثیرآنزیمهای پروتئازی نظیر تریپسین و یا پاپائین و یا از طریق مكانیكی انجام می پذیرد. همچنین كشت سلولهای هیپوكامپ بر روی كف چسبنده نظیر كلاژن و یا پلی لایزین و استفاده ازفاكتورهای رشد عصب (NGF) انجام گرفته است . در این مطالعه سلولهای هیپوكامپ از طریق تجزیه مكانیكی سلولها، بدون حضور كف چسبنده و در محیط فاقد NGFكشت داده شده است و نتایج نشان می دهد كه حضور كف كلاژن و فاكتور رشد عصب الزامی نیست و تمایز سلولها پس از یك هفته كامل می گردد. كشت سلولهای هیپوكامپ را می توان بمدت طولانی حفظ كرد.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال