مقاله ها
نویسنده : دكتر محمدرضا نوری دلوئی ـ سید مجتبی محدث اردبیلی
بازدید : 222

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


طی فرآیند نمو در اثر روشن یا خاموش شدن ژنهای خاص در مراحل معین و در سلولهای مختلف‘ دستجات سلولی تمایز یافته بصورت بافتها و اندامهای مختلف در یك موجود شكل می گیرند. مطالعات نشان داده است تنظیم وقایع اولیه نمو‘ بوسیله عوامل سیتوپلاسمی سلول تخم كه فقط از مادر منتقل می شوند صورت می گیرد‘ ایفای نقش اصلی بوسیله سلول تخم در تنظیم نمو‘ به طور معمول از مرحله 16- 8 سلولی آغاز می شود. برخی از ژنهایی كه در تنظیم پدیده های نمو و تمایز شركت می كنند مورد شناسائی قرار گرفته اند. تعدادی از این ژنها‘ از طریق تحت تأثیر قرار دادن ارتباطات بین سلولی‘ مراحل اولیه نمو جنین را تنظیم می كنند. گروهی از ژنهای پیش سرطانزا‘ احتمالاً در پیدایش سلولهای تمایز یافته عصبی‘ سلولهای خونی و سلولهای دیگر نقش دارند و برخی دیگر از ژنهای پیش سرطانزا و همچنین اینترفرونها كه بوسیله یك گروه چند ژنی ساخته می شوند‘ در تنظیم فعالیت ژنهای فعالیت پیش سرطانزای دیگر دخالت می كنند. همچنین معلوم گردیده است كه تعدادی از ژنهای شوك حرارتی‘ در مراحل مختلف نمو‘ و در بافتهای خاصی فعال می گردند كه حاكی بر شركت آنها در نمو جنین است. در این مقاله‘ نقش (احتمالی) برخی از ژنهای بالا به طور اختصار مورد بحث قرار می گیرد. 


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال