مقاله ها
نویسنده : دكتر ماهرخ ایمانی مقدم - دكتر اعظم السادات مدنی - دكتر مریم گودرزی - دكتر سیروس نكویی - مهندس سعید ابراهیم زاده
بازدید : 568

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


 هدف : اختلال داخلی مفصل گیجگاهی فکی پس از اختلالات عضلانی شایع ترین اختلالات مفصل هستند و شامل کلیه بیماری های مربوط به عدم هماهنگی و جا به جایی دیسک و کندیل می باشند. در صورت جابه جایی شدید دیسك یا كندیل و محبوس شدن دیسك در جلو كندیل كه با كاهش میزان باز شدن دهان همراه است، دررفتگی غیر قابل بازگشت دیسك یا قفل شدن در حالت دهان بسته (closed lock) اتفاق می افتد. هدف از این مطالعه ارزیابی اعتبار معیارهای کلینیکی در تشخیص جا به جایی قدامی بدون بازگشت دیسک مفصل گیجگاهی - فکی با کمک MRI به عنوان Gold standard است.
روش: در این مطالعه 10 نفر از بیماران با علایم اختلالات مفصل گیجگاهی فکی مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد که در معاینه کلینیکی تشخیص جا به جایی بدون بازگشت دیسک یا قفل شدن در وضعیت دهان بسته برای آنها گذاشته شد انتخاب شدند. تصاویر MRI در مقاطع ساژیتال و کرونال جهت تعیین موقعیت دقیق دیسک و کندیل تهیه شد. برای تعیین اعتبار معیارهای کلینیکی در تشخیص جا به جایی قدامی بدون بازگشت دیسک از ارزش اخباری مثبت، ضریب توافق Kappa و حساسیت استفاده شد.
یافته ها: توافق کلی بین معاینات کلینیکی با یافته های MRI در این مطالعه 0.22 بدست آمد. میزان حساسیت و ارزش اخباری مثبت به ترتیب 100% و 20% محاسبه شد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که معیارهای کلینیکی معمول برای تشخیص بیماران مبتلا به Closed lock ارزش کافی نداشته و در بیماران با تشخیص کلینیکی قفل شدن در حالت دهان بسته، نیاز به اطلاعات تکمیلی با استفاده از MRI برای تعیین دقیق موقعیت دیسک و کندیل می باشد.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *