مقاله ها
نویسنده : دكتر علی اسكندری زاده ، دكتر محسن ابراهیمی
بازدید : 566

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


 هدف: این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه ریزنشت ترمیم های آمالگامی ایرانی و خارجی که در آنها ماده چسبنده عاجی Excite به عنوان سیلر استفاده شده بود، انجام گردید.
روش: در این تحقیق از چهار نوع آمالگام Dentam، Cinalux، Tytin و SDI (GS-80) استفاده شد. تعداد 70 دندان پرمولر سالم انتخاب گردید و به صورت تصادفی به 4 گروه 15 تایی و 2 گروه 5 تایی )گروه های 5 تایی گروه های شاهد مثبت و منفی( تقسیم شدند. در سطح باکال دندان ها، حفرات کلاس V ایجاد شد و ماده Excite بر روی کلیه دیواره های حفرات قرار داده شد و پس از Curing با چهار نوع آمالگام مذکور ترمیم گردیدند. سپس دندان ها 500 دور ترموسیکل شدند و برای مدت 24 ساعت در رنگ متیلن بلو %2 غوطه ور گردیدند و پس از شستشوی کامل با آب، به وسیله دیسک الماسی برش داده شدند و میزان نفوذ رنگ با استفاده از استریومیکروسکوپ Technica ساخت آلمان با بزرگ نمایی 25 برابر، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به مشاهدات میکروسکوپی، تحلیل آماری با استفاده از تست Kruskal-Wallis صورت گرفت.
نتایج: حاصل حاکی از آن بود که آمالگام ایرانی سینالوکس در مقایسه با سایر آمالگام های مورد ارزیابی در این تحقیق، دارای میزان ریزنشت بیشتری است، اگرچه این میزان دارای اختلاف آماری معنی داری نبود (P>0.05).


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی


نام : *

پیغام : *