مقاله ها
نویسنده : دكترت مسعود پریرخ ، دكتر سعید عسگری ، دكتر آزاده قاسم زاده ، سكینه محمدعلیزاده
بازدید : 792

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

  
 این مطالعه به منظور مقایسه پاسخ بالینی مخاط دهان خرگوش سفید نر آزمایشگاهی نسبت به نخ بخیهSilk و نخ بخیه تك رشته ای (Poly Vilynidene Flouride) PVDF انجام شد. به این منظور 21 خرگوش سفید نر بالغ آزمایشگاهی، تحت بی هوشی عمومی و بی حسی موضعی قرار گرفته و ناحیه وستیبول باکال فک بالای آنها در هر دو سمت به صورت تصادفی با نخ بخیه سیلک و PVDF بخیه زده شد. حیوانات بر اساس زمان برداشتن بخیه ها (روزهای سوم، پنجم و هفتم) به سه گروه مساوی تقسیم شدند. بخیه های هر گروه در روز تعیین شده بعد از درجه بندی التهاب بالینی کشیده شد. از آزمون های آماری ویلکاکسون و کروسکال والیس جهت مقایسه التهاب بالینی ایجاد شده توسط دو نوع نخ استفاده شد. نتایج حاکی از التهاب بالینی کمتر نخ PVDF نسبت به سیلک در تمام دوره های زمانی بود و هر چه زمان باز کردن نخ بخیه دیرتر انجام شده بود، التهاب در روز برداشتن بخیه بیشتر و ترمیم در روز 14 کمتر بود. با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه به نظر می رسد در جراحی های دهان استفاده از نخ PVDF به دلیل واکنش بافتی کمتر نسبت به سیلک برتری دارد.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود