مقاله ها
نویسنده : دكتر مسعود پریرخ، دكتر محمدخسرو حامدزاده، فاطمه حسین نخعی، دكتر محمد تراشی
بازدید : 559

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 

 به منظور تعیین تاثیر نوع سیلر بر روی ریزنشت پركردگی های ریشه با حضور یا بدون حضور Tug-Back(T.B)، 70 دندان تك كاناله مورد استفاده قرار گرفت. پس از آماده سازی كانال ها با تكنیك Step-Back دندان ها به شش گروه به ترتیب زیر تقسیم شدند: 5 دندان به عنوان كنترل مثبت با تكنیك (LCT) lateral condensation با گوترپركا و بدون سیلر پر شدند. 5 دندان به عنوان كنترل منفی كه تمام قسمت ها از جمله ناحیه اپیكال فورامن با لاك ناخن پوشانیده شدند و بقیه در 4 گروه 15 عددی كه در گروه اول با وجود TB با روش LCT با سیلر ZOE، در گروه دوم بدون وجود TB با روش LCT و با سیلر ZOE، در گروه سوم با وجود TB با روش LCT و سیلر رات و در گروه چهارم بدون حضور TB و با سیلر رات پر شدند. سپس دندان ها در جوهر پلیكان به مدت 72 ساعت قرار داده شد. آن گاه در جهت محور طولی به دو نیمه گردیدند. میزان نفوذ رنگ با استفاده از استریومیكروسكوپ مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد در هر دو حالت با TB و بدون TB، نوع سیلر تاثیری بر میزان ریزنشت اپیكالی ندارد.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی


نام : *

پیغام : *