صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
فروشگاه رایکا فروش پر تخفیف محصولات هیرشا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان
تعداد بازدید : 740
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
 در اين مقاله عوامل موثر بر توسعه نيافتگي صنعت گردشگري استان لرستان مورد بررسي قرار گرفته و چهار عامل تعدد مراكز تصميم گيري، ضعف بازاريابي، ضعف امكانات زيربنايي و خدمات گردشگري و فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر، كه به نظر مي رسيد با توسعه نيافتگي صنعت گردشگري لرستان مرتبط باشند، به عنوان ابعاد موضوع مطرح گرديد. پس از آن به جمع آوري اطلاعات و شناسايي جنبه هاي مختلف موضوع از طريق مصاحبه با كارشناسان مختلف و مطالعات كتابخانه اي پرداخته و براي پاسخگويي به چگونگي ارتباط اين عوامل با توسعه نيافتگي صنعت گردشگري لرستان چهار فرضيه، تدوين و براي آزمون اين فرضيات از آزمونهاي آماري نظير آزمون همبستگي اسپيرمن، آزمون رتبه بندي فريدمن و آزمون t-test استفاده گرديده است. به منظور جمع آوري اطلاعات از دو سري پرسشنامه استفاده شده و نتايج مطالعه مبين اين است كه بين تعدد مراكز تصميم گيري و توسعه نيافتگي صنعت گردشگري استان لرستان و همچنين بين ضعف امكانات زيربنايي و خدمات گردشگري و نيز ضعف بازاريابي و در انتها فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر با توسعه نيافتگي صنعت گردشگري استان لرستان يك رابطه مستقيم وجود دارد.


 

 
نویسنده: دكتر مهرداد مدهوشي ؛ نادر ناصرپور
مترجم :
منبع : فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني – شماره 28 – پاييز 1382
تاریخ : پاييز 1382
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ نگرشي تحليلي بر مدل تكامل فضايي در برنامه ريزي توسعه گردشگري
 A.A.B/ راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT: دهستان لواسان كوچك
 A.A.B/ شناخت الگوي فضاي توريستي شهر اصفهان با استفاده از سيستم GIS
 A.A.B/ نقش گردشگري روستايي در توسعه روستايي (نقد و تحليل چهارچوب هاي نظريه اي)
 A.A.B/ تأثير تجربه سفر بر وجهه استنباط شده از ايران به عنوان يك مقصد گردشگري در بين گردشگران خارجي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد