مقاله ها
نویسنده : محمد حجتی ،محمدحسین عزیزی ،منصور احمدی ندوشن
بازدید : 723

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 

 میزان فعالیت آلفا آمیلازی آرد گندم از ویژگی های مهم آرد در تعیین كیفیت نان است. در این تحقیق از شش كارخانه در شش استان متفاوت از نظر شرایط آب و هوایی آرد ستاره تهیه گردید و پنج ویژگی اسیدیته – رطوبت – خاكستر – گلوتن مربوط و فعالیت آلفا آمیلازی مورد ارزیابی قرار گرفت و مشاهده شد كه فعالیت آمیلازی آردها بسیار كم است. با اضافه نمودن مقادیر مناسبی از آرد مالت جو دیاستاتیك به آردها عدد فالینگ آنها به حد مناسب رسانده شد. سپس از آردهای اولیه و آردهایی كه آرد مالت جو به آنها اضافه شده بود تحت شرایط یكسان نان باگت تهیه گردید. ارزشیابی ارگانولپتیك و بیاتی نان در روزهای دوم و سوم توسط افراد متخصص و آزمون حجم مخصوص با دستگاه حجم سنج ارزیابی تراكم پذیری سفتی و برگشت پذیری نان طی سه روز پس از پخت با دستگاه ویسكو الاستوگراف صورت گرفت و مشاهده گردید كه باگت های تولیدی در كلیه آزمون های انجام شده دارای اختلاف معنی داری هستند و از آردهایی كه دارای فعالیت آلفا آمیلازی مناسبی هستند می توان باگت با كیفیت به مراتب بهتری تولید كرد.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *