صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ مقايسه تغييرات شيميايي حاصل از نور اكسايش فيلم و رشته هاي پلي پروپيلن داراي رنگدانه فتالوسياتين
تعداد بازدید : 527
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

  
 نوراکسايش فرايند مهمي است که طول عمر مفيد محصولات پليمري را تحت تاثير قرار مي دهد و مورد توجه دانشمندان زيادي بوده است. همچنين، مصرف محصولات رنگي نظير چمن مصنوعي رو به افزايش است. رنگدانه هاي مورد استفاده در فرايند پايدارسازي نوري پلي پروپيلن نقش مهمي دارند، از اين رو، اثر رنگدانه در ويژگي هاي ساختاري فيلم و رشته پلي پروپيلن و پايداري نوري آن در اين تحقيق بررسي شده است. ساختار و رشته توليدي از پلي پروپيلن تك نظم قبل و بعد نوراكسايش مطالعه شد. از دانه پلي پروپيلن تك نظم با شاخص جريان مذاب g/10min 25 براي توليد فيلم و رشته پلي پروپيلن خالص يا داراي رنگدانه فتالوسيانين استفاده شد. براي بررسي فرايند نوراکسايش، نمونه ها زير نور لامپ زنون در دستگاه اندازه گيري ثبات نوري پرتودهي شدند. نمونه ها با استفاده از روش هاي گرماسنجي پويشي تفاضلي، پراش پرتو X با زاويه باز و طيف سنجي زير قرمز، مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج نشان داد که اثر به کارگيري رنگدانه فتالوسيانين در ساختار فيلم و رشته پلي پروپيلن قبل و بعد از پرتودهي متفاوت است. تغييرات قابل ملاحظه اي در دماي ذوب نمونه ها مشاهده نشد. اما، با افزايش زمان پرتودهي درصد بلورينگي در پلي پروپيلن فاقد رنگدانه براي رشته کاهش و در نمونه فيلم افزايش يافت. به دليل اختلاف در ساختار داخلي و مقدار بلورينگي نمونه هاي فيلم با رشته، مقدار گروه هاي اکسايش در رشته هاي پلي پروپيلن با افزايش زمان پرتودهي خيلي بيشتر از مقدار آن در نمونه هاي فيلم بود. تغييرات حاصل در بلورينگي نمونه ها قبل و بعد از پرتودهي به دليل رقابت در هسته گذاري رنگدانه مورد استفاده، تبلور شيميايي و انتقال فازهاي بلوري است.

 
نویسنده: زهرا احمدي ، محمد حقيقت كيش ، ريچارد كوتك ، علي اصغر كتباب
مترجم :
منبع : دوماهنامه انجمن پليمر ايران- علوم و تکنولوژي پليمر – سال 20 – شماره 6 – بهمن و اسفند 1386
تاریخ : بهمن و اسفند 1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ تهيه نانوذرات نقره در محلول پلي اكريلونيتريل / دي متيل فرمآميد و تهيه نانو الياف از محلول پليمري
 A.A.C/ سرمايه گذاري در صنعت پلي استر، فرصتي براي توسعه نساجي
 A.A.B/ مطالعه تاثير گرما ي مايکروويو در فرآيند رنگرزي منسوج پلي استري توسط رنگينه پاشيده
 A.A.B/ خواص ساختاري و فيزيکي نخ رشته اي مذاب ريسي شده از آميخته پلي پروپيلن و پلي اتيلن سبک قبل و بعد از بافت دهي
 A.A.B/ اثر دكالين بر خواص رشته هاي مداوم پلي پروپيلن
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد