صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ اثر دكالين بر خواص رشته هاي مداوم پلي پروپيلن
تعداد بازدید : 515
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


 در اين پژوهش، چگونگي تغييرات ساختاري و تغيير خواص فيزيکي ايجاد شده در اثر برهم كنش حلال- پلي پروپيلن با ساختارهاي فيزيكي معين شده است. نخ هاي رشته اي پلي پروپيلن با ساختارهاي فيزيكي متفاوت (نيمه آرايش يافته و كشيده شده) با حلال دكاهيدرونفتالين (دكالين) در چهار دماي 28، 55 ، 75 و 95 درجه سانتي گراد عمل آوري شدند و آثار آن مورد توجه قرار گرفت. ملاحظه شد كه در دماي 95 نمونه ها در حلال حل مي شوند و فقط حدود 94 درصد آن به حالت رسوب در دماي 28 درجه سانتي گراد باقي مي ماند. با عمل آوري نمونه نخ ها با حلال در دماهاي 28، 55 و 5 درجه سانتي گراد، كاهش وزن ناچيزي ملاحظه شد. تنش و ازدياد طول تا پارگي نمونه ها، تغييرات چنداني را نشان نداد، اما منحني تنش- ازدياد طول نمونه نخ نيمه آرايش يافته در ناحيه تسليم تغيير كرد. طيف هاي جذبي زير قرمز نمونه ها، با مراجع مقايسه و اختلاف بين آنها توجيه شد پراش تابش X نشان داد كه ساختار نمونه نيمه آرايش يافته تحت تاثير حلال قرار مي گيرد. گرماسنجي پويشي تفاضلي تغييري در دماي ذوب را نشان نداد اما نتايج آزمايش هاي پراش پرتو X ساختار نخ نيمه آرايش يافته را تاييد كرد. براي نمونه هاي كشيده شده تغيير در مقدار مقدار بلورينگي ملاحظه نشد. اندازه گيري ضريب شكست مضاعف نشان داد تغييرات قابل توجهي در آرايش مولكولي نمونه ها در اثر حلال به وجود مي آيد. تغييراتي كه در نمونه ها در اثر حلال در دماي کم به وجود آمد با مراجعه به مدل ساختاري الياف پلي پروپيلن توضيح داده شد.

 
نویسنده: طاهره معيني ، محمد حقيقت كيش
مترجم :
منبع : دوماهنامه انجمن پليمر ايران- علوم و تکنولوژي پليمر – سال 20 – شماره 5 – آذر و دي 1386
تاریخ : آذر و دي 1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ تهيه نانوذرات نقره در محلول پلي اكريلونيتريل / دي متيل فرمآميد و تهيه نانو الياف از محلول پليمري
 A.A.C/ سرمايه گذاري در صنعت پلي استر، فرصتي براي توسعه نساجي
 A.A.B/ مطالعه تاثير گرما ي مايکروويو در فرآيند رنگرزي منسوج پلي استري توسط رنگينه پاشيده
 A.A.B/ خواص ساختاري و فيزيکي نخ رشته اي مذاب ريسي شده از آميخته پلي پروپيلن و پلي اتيلن سبک قبل و بعد از بافت دهي
 A.A.B/ مقايسه تغييرات شيميايي حاصل از نور اكسايش فيلم و رشته هاي پلي پروپيلن داراي رنگدانه فتالوسياتين
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد