صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ بررسي اثر عمل آوري گرمايي بر ساختار و خواص فيزيكي رشته هاي تاير نايلون 66
تعداد بازدید : 496
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 

 در اين مقاله، اثر دما بر خواص فيزيكي و شيميايي رشته هاي تاير نايلون 66 در محدوده دمايي 500-200oC در زمان 16h مطالعه شده است. نتايج نشان مي دهد، عمل آ‎وري گرمايي، استحكام پارگي رشته ها را به طور قابل توجهي كاهش مي دهد. شدت كاهش استحكام پارگي در دماهاي كمتر از 100oC و دماهاي بيش از 120oC نسبت به دماهاي بين اين دو بيشتر است. مطالعات GPC، جمع شدگي و شكست مضاعف، كاهش استحكام پارگي در دماهاي بيش از 120oC را به افزايش پهناي منحني توزيع وزن مولكولي و افزايش بي نظمي زنجيرهاي پليمر نسبت مي دهد. زيرا، با افزايش دما دو پديده تاخوردگي زنجيرهاي مولكولي و تخريب گرمايي زنجيرهاي مولكولي رخ مي دهد. همچنين، مطالعات طيف نمايي FTIR، مدول كشساني و شكست مضاعف نشان مي دهد، در دماهاي كمتر از 100oC، تجزيه مناطق بيش شكل سبب كاهش درصد فاز بي شكل و در نتيجه افزايش درصد بلورينگي مي شود. افزايش درصد بلورينگي سبب شكنندگي و كاهش استحكام پارگي رشته تاير مي شود. پايين تر بودن ميزان كاهش استحكام پارگي در محدوده دمايي 100-120oC، ناشي از عدم افزايش چند توزيعي و بي نظمي زنجيرهاي مولكولي در مقايسه با دماهاي بالاتر از 120oC و درصد بلورينگي كمتر در مقايسه با دماهاي پايين تر از 100oC است.

 
نویسنده: صغري رمضاني ، محمد مرشد ، محمد قانع
مترجم :
منبع : دوماهنامه انجمن پليمر ايران- علوم و تکنولوژي پليمر – سال 20 – شماره 2 – خرداد و تير 1386
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ تهيه نانوذرات نقره در محلول پلي اكريلونيتريل / دي متيل فرمآميد و تهيه نانو الياف از محلول پليمري
 A.A.C/ سرمايه گذاري در صنعت پلي استر، فرصتي براي توسعه نساجي
 A.A.B/ مطالعه تاثير گرما ي مايکروويو در فرآيند رنگرزي منسوج پلي استري توسط رنگينه پاشيده
 A.A.B/ خواص ساختاري و فيزيکي نخ رشته اي مذاب ريسي شده از آميخته پلي پروپيلن و پلي اتيلن سبک قبل و بعد از بافت دهي
 A.A.B/ مقايسه تغييرات شيميايي حاصل از نور اكسايش فيلم و رشته هاي پلي پروپيلن داراي رنگدانه فتالوسياتين
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد