صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ اثر تخليه هاله بر فيلم سلولوزي شده با رنگينه نيل
تعداد بازدید : 559
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
 تخليه هاله در فشارجو و هوا براي اصلاح سطح پليمرها و همچنين نمونه هاي نساجي پيشنهاد و استفاده مي شود. در صنعت نساجي، سنگ شور و آنزيم شور كردن نمونه رنگرزي شده با رنگينه نيل، مستلزم مصرف مواد و هزينه هاي زياد و نامطلوب براي محيط زيست است. تخليه هاله را مي توان جايگزين مناسبي براي اين روش دانست. در آ‍زمايشهاي اوليه نتايج حاصل از رنگبري با هاله روي پارچه جين مثبت بود. بنابراين، براي بهبود روش آزمايش و تحليل نتايج، فيلم سلولوزي جايگزين پارچه پنبه اي شد. نتايج بدست آمده روي فيلم سلولوزي واضح تر و مشهود تر است. در اين پژوهش، فيلم سلولوزي رنگرزي نشده و رنگرزي شده با رنگينه نيل، در معرض توانها و تعداد دورهاي مختلف تخليه هاله قرار گرفت. با استفاده از طيف نورسنج جذبي مقدار جذب و پارامترهاي b*، a*، L* ارزيابي شد. تغيير در ساختار سطحي فيلمها با ميكروسكوپي الكترون پويشي و طيف سنجي زيرقرمز بررسي شد. زاويه تماس در نمونه ها نيز اندازه گيري شد. نتايج رنگ سنجي افزايش L* و كم رنگ شدن به همراه تغيير ته رنگ و نتايج تصاوير ميكروسكوپي و طيف سنجي، كنده شدن سطح فيلم و شكستن پيوندهاي هيدروژني را نشان مي دهد كه افزايش در جذب آب نمونه ها با اندازه گيري زاويه تماس و كاهش زاويه تماس در روند عمليات، مشهود است.

 
نویسنده: شيرين نوربخش ، محمداسماعيل يزدانشناس ، محمود قرآن نويس ، ابوسعيد رشيدي ، فيروز مهر مظاهري
مترجم :
منبع : دوماهنامه انجمن پليمر ايران- علوم و تکنولوژي پليمر – سال 19 – شماره 6 – بهمن و اسفند 1385
تاریخ : بهمن و اسفند 1385
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ تهيه نانوذرات نقره در محلول پلي اكريلونيتريل / دي متيل فرمآميد و تهيه نانو الياف از محلول پليمري
 A.A.C/ سرمايه گذاري در صنعت پلي استر، فرصتي براي توسعه نساجي
 A.A.B/ مطالعه تاثير گرما ي مايکروويو در فرآيند رنگرزي منسوج پلي استري توسط رنگينه پاشيده
 A.A.B/ خواص ساختاري و فيزيکي نخ رشته اي مذاب ريسي شده از آميخته پلي پروپيلن و پلي اتيلن سبک قبل و بعد از بافت دهي
 A.A.B/ مقايسه تغييرات شيميايي حاصل از نور اكسايش فيلم و رشته هاي پلي پروپيلن داراي رنگدانه فتالوسياتين
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد