صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ مرسريزه كردن گرم پارچه مخلوط پنبه - پلي استر : بررسي برخي عوامل بر جذب رنگينه و رطوبت پارچه
تعداد بازدید : 496
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


 امروزه عمل آوري پارچه هاي مخلوط پنبه، پلي استر با محلول قليايي داغ، به منظور انجام مرسريزه کردن گرم در جزء پنبه و ابريشم مانند شدن زير دست پلي استر و بهبود خواص آن مورد استفاده قرار مي گيرد در اين پژوهش، قليايي کردن روي پارچه مخلوط پلي استر، پنبه با نسبت 35/65 انجام شد. شرايط حاکم بر قليايي کردن پارچه، مشابه شرايط کاربردي درمرسريزه کردن گرم پارچه هاي 100 درصد پنبه اي انتخاب شد. با استفاده از محلول قليايي سديم هيدروکسيد، اثر دماي حمام قليايي، زمان عملکرد و غلظت محلول سديم هيدروکسيد بر مقدار جذب رنگينه و رطوبت پارچه ارزيابي شد. نتايج حاصل حاکي ازآن است که قليايي کردن پارچه باعث افزايش جذب رنگينه هاي پراکنده و واکنش پذير، روي جزء پلي استر و پنبه موجود در مخلوط مي شود ولي، اثر عمليات قليايي کردن بر خواص رطوبتي پارچه چندان محسوس نيست و افزايش کمي در جذب رطوبت نمونه هاي قليايي شده ملاحظه شده است.

 
نویسنده: مهري صديقي پور ، سيد مجيد مرتضوي
مترجم :
منبع : دوماهنامه انجمن پليمر ايران- علوم و تکنولوژي پليمر – سال 19 – شماره 2 – خرداد - تير 1385
تاریخ : خرداد - تير 1385
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ تهيه نانوذرات نقره در محلول پلي اكريلونيتريل / دي متيل فرمآميد و تهيه نانو الياف از محلول پليمري
 A.A.C/ سرمايه گذاري در صنعت پلي استر، فرصتي براي توسعه نساجي
 A.A.B/ مطالعه تاثير گرما ي مايکروويو در فرآيند رنگرزي منسوج پلي استري توسط رنگينه پاشيده
 A.A.B/ خواص ساختاري و فيزيکي نخ رشته اي مذاب ريسي شده از آميخته پلي پروپيلن و پلي اتيلن سبک قبل و بعد از بافت دهي
 A.A.B/ مقايسه تغييرات شيميايي حاصل از نور اكسايش فيلم و رشته هاي پلي پروپيلن داراي رنگدانه فتالوسياتين
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد