صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ اثر تنش بر پايداري نوري نخ هاي چند رشته اي يکسره پلي پروپيلن
تعداد بازدید : 579
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
   نخهاي چند رشته اي يکسره (فيلامنتي) پلي پروپيلن در معرض نور طبيعي در تهران و نور مصنوعي زنون در محفظه با شرايط ثابت بطور آزاد و تحت تنش قرار گرفتند. نتايج اندازه گيري خواص مکانيکي نشان مي دهد که ازدياد طول تا پارگي، استحکام و کار پارگي پس از نور دهي کاهش مي يابد و اعمال تنش بر ميزان کاهش موثر است. طيف سنجي زير قرمز تبديل فوريه و يد سنجي و همچنين لکه گذاري با رنگ بازي متيلن آبي روي نمونه هاي نور ديده تشکيل گروههاي حاصل از اکسايش مانند –OH ، -OOH ،-CO   و - COO پس از قرار گرفتن در معرض نور طبيعي و مصنوعي در نمونه هاي آزاد و تحت بار را تاييد مي کند. نتايج اندازه گيري درصد جمع شدگي در آب جوش، دماي ذوب و تبلور، که به وسيله گرماسنجي تفاضلي پويشي معين شد تغييري قابل توجه با روندي مشخص را نشان نمي دهد. نور طبيعي در مرکز تهران همراه با تغييرات جوي موجب تخريب نخهاي چند رشته اي يکسره پلي پروپيلن پايدار شده مي گردد. اثر نور و تنش بر پايداري با توجه به نظريه هاي ساختاري توجيه شده است.

 
نویسنده: زهرا احمدي، محمد حقيقت کيش
مترجم :
منبع : دوماهنامه انجمن پليمر ايران- علوم و تکنولوژي پليمر – سال 15 – شماره 3 – مرداد و شهريور 1381
تاریخ : مرداد و شهريور 1381
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ تهيه نانوذرات نقره در محلول پلي اكريلونيتريل / دي متيل فرمآميد و تهيه نانو الياف از محلول پليمري
 A.A.C/ سرمايه گذاري در صنعت پلي استر، فرصتي براي توسعه نساجي
 A.A.B/ مطالعه تاثير گرما ي مايکروويو در فرآيند رنگرزي منسوج پلي استري توسط رنگينه پاشيده
 A.A.B/ خواص ساختاري و فيزيکي نخ رشته اي مذاب ريسي شده از آميخته پلي پروپيلن و پلي اتيلن سبک قبل و بعد از بافت دهي
 A.A.B/ مقايسه تغييرات شيميايي حاصل از نور اكسايش فيلم و رشته هاي پلي پروپيلن داراي رنگدانه فتالوسياتين
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد