مقاله ها
نویسنده : دكتر اكبر فاضل ، دكتر شیما آاعلایی، دكتر منصور ریسمانچیان
بازدید : 646

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

  
 زمینه و هدف: طراحی مناسب ساختمان ماکروسکوپی ایمپلنت از عوامل موثر در تأمین ثبات اولیه و کاهش حرکات ریز می باشد. هدف از این مطالعه تعیین و مقایسه حرکات ریز و توزیع تنش در استخوان اطراف ایمپلنت های فوری بارگذاری شونده Nisastan نوع ILS وXive با روش تحلیل اجزاى محدود می باشد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی تصویر دقیقی از ایمپلنت نیساستان (ILS) و زایو با طول 13 میلی متر و قطر(4 و 8/3 میلی متر) با استفاده از دوربین جدید دیجیتالی Nikon مدل COOLpix5700 با قدرت تجزیه 5/24 مگاپیکسل و لنز 200m و زوم اپتیک هشت و دیجیتال چهار گرفته شد و بعد از اندازه گیریهای دقیق مدل سه بعدی آن داخل مدل استخوان فک پایین (D2) در محیطSolidworks 2003 قرار داده شد و جهت تجزیه اجزاى محدود به محیط Ansys منتقل گردید. پس از بارگذاری پانصد نیوتن و 75 درجه نسبت به افق میزان جا به جایی ایمپلنت و فشار Von Misses استخوان اطراف محاسبه گردید. یافته ها: میزان حرکت ریز ایمپلنت نیساستان نوع ILS برابر 152 میکرون و زایو 284 میکرون بود. توزیع تنش در استخوان اطراف ایمپلنت نیساستان بهتر از زایو بود ولی حداکثر تنش در اطراف ایمپلنت زایو (سى مگاپاسکال) کمتر از نیساستان (37 مگاپاسکال) بود. نتیجه گیری: طراحی ماکروسکوپی ایمپلنت نیساستان (ILS) از نظر ایجاد ثبات اولیه و توزیع تنش بهتر از ایمپلنت زایو بود ولی حداکثر تنش در اطراف ایمپلنت زایو کمتر بود.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *