صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
تأثير و نفوذ پارسيان بر آيين يهود
تعداد بازدید : 600
 
 عاريه هاي زباني و نمادهايي كه يهوديان از ايرانيان عصر هخامنشي برگرفته بودند و در كتاب تورات برخي از آنها را مي توان يافت ،نشان دهنده آن است كه آيين يهود به دليل دو قرن حيات تحت حاكميت هخامنشيان به نوعي ادغام و وحدت فرهنگي با آنان دست يافته بود. با اين حال نمي توان به درستي ميزان تأثير و نفوذ هخامنشيان در مسايل سياسي و مذهبي يهوديان را تعيين كرد.

در تمام مدت فرمانروايي هخامنشيان از زمان به قدرت رسيدن كوروش در سال 538 (ق. م) تا حمله اسكندر (333ق . م) يعني نزديك به دو قرن ،غالب يهوديان تحت سيطره و حاكميت شاهان هخامنشي زندگي مي كردند. هنگامي كه كوروش در سال (539ه. ق) سرزمين بابل را به تصرف خود در آورد به يهوديان در تبعيد بابل اجازه داد تا بار ديگر به كشور و سرزمين خود بازگردند و معابد مذهبي خود را از نو بنا نهند ( كتاب عزرا ،باب اول ،آيه سوم) از اين رو برخي يهوديان معتقد بودند كه كوروش بنيانگذار امپراطوري هخامنشي از جانب خداي اسراييل براي نجات يهوديان فرستاده شده است ( كتاب اشعياء ،نبي، باب چهل و پنج،آيه اول )2 نگرش مثبت يهوديان به حاكميت شاهان هخامنشي در كتاب استرو 3 نحمياي4 تورات نيز به چشم مي خورد . حتي در كتاب استر چنين آمده است كه در آن هنگام كه هامان 5 يكي از بزرگان دربار اردشير مي خواست با توطئه و دسيسه چيني ، يهوديان را از سرزمين هاي امپراطوري هخامنشي بيرون براند، اردشير پادشاه كبير امپراطوري هخامنشي هيچ كينه و دشمني نسبت به يهوديان از خود نشان نمي داد.
ـ عاريه هاي زباني يهوديان
از آن جايي كه يهوديان به حاكميت امپراطوري پارسي ديد مثبتي داشتند، لذا انتظار مي رود كه در زبان باستاني يهوديان ،آثار و نشانه هايي از تأثير و نفوذ اين امپراطوري را بيابيم. در كتاب مقدس تورات،به زبان هاي عبري و آرامي ،برخي كلمات وجود دارندكه به نظر مي رسد از زبان باستاني ايرانيان به عاريه گرفته شده است. بارزترين مثالي كه در اين زمينه مي توان به آن اشاره نمود كلمه « پردس pardes » به معناي بوستان و باغ بزرگ است كه واژه « پاراديس paradis »از آن مشتق شده است واژه « راز raz » به معناي « سر » كه در كتاب دانيال و نسخ خطي « درياي سياه » به كرات به كار رفته است،منشاء ايراني دارد . نشانه ديگر تأثير و نفوذ پارسيان بر آيين يهود علاقه اي است كه يهوديان در افسانه هاي خود به فرشته و ديو نشان مي دهند . اين علاقه و توجه بيش از حد در عهد هخامنشي و جانشينان اسكندر كه داراي تمايلات يونان دوستي بودند به شدت افزايش يافت .چنين تحول و دگرگوني ناشي از اهميتي است كه پارسيان به سرشت و رويه انساني قايل بودند. به عنوان مثال «آسموده Asmodee» اسمي پارسي است كه نام ديوي در يكي از افسانه هاي يهوديان نيز مي باشد . همچنين در برخي متون يهوديان كه در آن وقايع مربوط به روز قيامت و پايان دنيا به صورت تاريخي حكايت شده است ،نظير كتاب دانيال (از باب 7 الي 12) و مكاشفه يوحناي رسول در انجيل تاريخ به دوره هاي از پيش تعيين شده اي تقسيم شده است . اين تقسيم بندي تاريخي در كتاب تورات به زبان عربي،وجود ندارد ولي در آيين مزدك،از جايگاه مهمي برخوردار است.
در كتاب « بهمن يشت » به زبان پهلوي مؤخر كه تفسير يكي از نسخه هاي از بين رفته اوستا است،چنين آمده است كه زرتشت درختي مي بيند كه داراي 4 شاخه است. شاخه هاي درخت به ترتيب از جنس طلا،نقره ،فولاد و آلياژي از آهن بود. به واقع آنچه كه زرتشت ديده است قسمتي از تورات در كتاب دانيال (باب دوم آيه 31 الي 35) را به ذهن ها مي آورد: 8 شبي بخت النصردر خواب تمثالي مي بيند كه سر آن از طلاي خالص و ناب، سينه ها و بازوهايش از نقره ،شكم و ران هايش از برنز و ساق هايش قدري از آهن و كمي از گل بود
 
نویسنده: جان كولينز ،دانشگاه شيكاگو
مترجم :
منبع :
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 توت انخ آمون
 خط ميخي
 A.A.B/ كاربرد آمار در باستان شناسي
 A.A.B/ بررسي و مطالعه ساختاري گل نوشته هاي خط ميخي هفت تپه خوزستان
 A.A.F/ معرفي پايگاه هاي اطلاع رساني رشته باستان شناسي (مرحله اول – مقدماتي)
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد