مقاله ها
نویسنده : دكتر نفیسه اسدزاده عقدائی ، دكتر اسماعیل شریفی ، دكتر رضا گوهریان
بازدید : 650

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 

 مقدمه: از زمانی كه تلاشهایی برای جایگزینی دندانهای از دست رفته آغاز شد، اكلوژن این دندانها نیز موضوع مورد تحقیق و پژوهش بوده است. هدف از این تحقیق، تعیین موفقیت سوبژكتیو سه روش چیدن دندانها است كه در پروتز كامل مورد استفاده قرار می گیرد. مواد و روش ها: 10 بیمار با ریج و رابطه فكی نرمال انتخاب شدند. برای هر بیمار سه دست دندان با اكلوژن معمولی، منوپلن و لینگوالی ساخته شد. در ابتدا دست دندانها به طور تصادفی به بیماران تحویل داده می شد....


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *