صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
فروشگاه رایکا فروش پر تخفیف محصولات هیرشا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
شرحي بر شيوه معماري و تزيينات نماي ساختمان شهرباني
تعداد بازدید : 847
 
 مرمت بناهاي تاريخي با نگرش هاي علمي در ايران قدمت زيادي نداشته و افزون بر چند دهه نيست. در اين دوره تلاش هاي زيادي شده كه نتايج مطلوبي در مورد حفاظت و نجات بخشي برخي از بناها از خود بر جاي گذاشته است. در سال هاي اخير اين حركت سرعت بيشتري يافته و موازي با آن سعي شده كه ديدگاه هاي علمي در امر مرمت مورد توجه قرار گيرد. حركت به سوي تحليل هاي علمي در مطالعات آسيب شناسي و فرآيندهاي فرسايش بناهاي تاريخي پاي علوم ديگر همچون فيزيك، شيمي، زمين شناسي، بيوشيمي و بسياري از زمينه هاي ديگر علوم را به حوزه دانش مرمت باز كرد كه امروزه با عنوان علوم ميان رشته اي در مرمت بناهاي تاريخي به كار گرفته مي شوند. بنابراين مي توان اميدوار بود كه در آينده اي نزديك شاهد باشيم كه در پروژه هاي مرمت بناهاي تاريخي مطالعات آسيب شناسي بر بستر علوم فني و آزمايشگاهي به پيش رفته و تصميمات اجرايي در كاربرد مواد و مصالح نيز با اتكا بر اين دانش اخذ گردد.
در مرمت ساختمان شهرباني سابق (وزارت امور خارجه) كه مرمت آن چند ماهي است آغاز گرديده، تلاش مشاور محترم و حمايت هاي به عمل آمده از سوي مديريت و كميته محترم راهبردي، پروژه را به اين سو هدايت كرد كه مطالعات آسيب شناسي مبتني بر روش هاي علمي قرار گرفته و دخالت ها در مواد و مصالح براي استحكام بخشي، مرمت و بازسازي بنا و به ويژه پوسته بنا بر همين اساس صورت پذيرد.
در دوران صدارت ميرزاتقي خان اميركبير نخستين زمينه هاي ورود تجهيزات صنعتي به ايران آغاز گرديد و به دنبال آن برخي ماشين آلات همچون دستگاه هاي نساجي از فرنگ به ايران وارد گرديد. اما آغاز عصر صنعت در ايران را بايد مقارن با به قدرت رسيدن رضاخان دانست. (كودتاي سوم اسفند 1299 و تفويض قدرت مجلس موسسان به رضاخان در سال 1303). رضاخان پس از كسب قدرت، به دنبال ايجاد حكومتي با ساز و كارهاي جديد و مطابق با جهان صنعتي اروپا است، از اين رو بر آن مي شود تا ابزار لازم را براي نظم بوروكراسي جديد كه لازمه آن ساختمان هاي اداري است برپا نمايد. تا قبل از اين دوران ما ساختماني را كه به لحاظ معماري داراي قابليت فضاهاي اداري تعريف شده در اروپا باشد، در ايران نداريم.
در ساختمان هاي ديوان سالار سنتي حكومت هاي پيش از پهلوي، فضاهايي كه به عنوان ساختمان اداري مورد بهره برداري قرار مي گرفت، طرح و فضاي ساختمان، تابع معماري مذهبي، مسكوني، عام المنفعه و كاخ ها بوده اند. بنابراين رضاخان در همان نخستين سال هاي به قدرت رسيدن، در پي نيازي عاجل، به سرعت اقدام به ساخت و ساز ساختمان هاي اداري مي نمايد.
در تهران براي ساخت اين فضاها، هسته مركزي شهر را انتخاب مي نمايد و تمركز ساختمان هاي اداري را در آن به وجود مي آورد. در اين انتخاب ميدان مشق مد نظر قرار مي گيرد. ميدان مشق در دوران قاجار ميدان تمرين قزاق ها بود، اين مكان حتي در زمان سردار سپهي رضاخان مورد توجه او قرار داشته به طوري كه او در آن دوره، ميدان مشق را به عنوان باغ ملي (اولين پارك ايران) تغيير كاربري داده و سردر مخروبه آن را كه سردر قزاق خانه نام داشت، تخريب و به جاي آن سردر ديگري را ساخت كه به سردر باغ ملي مشهور گرديد، اين سردر، در حال حاضر نيز پابرجاست. اما رضا شاه پس از به قدرت رسيدن، اين مكان را به عنوان محلي مناسب براي ساخت ساختمان هاي اداري انتخاب مي نمايد.
ميدان مشق در اواخر دوره قاجار به باغ ملي تغيير كاربري پيدا كرد در محوطه ميدان مشق طي سال هاي 1306 تا 1318 ساختمان هاي بسياري كه در واقع اولين ساز و كارهاي نظام اداري نوين ايران را تشكيل دادند ساخته شدند. محدوده هاي پيرامون اين ميدان نيز در همان زمان و در دوره پهلوي دوم براي احداث ساختمان هاي اداري مورد استفاده قرار گرفتند. بناهاي ساخته شده در اين محوطه كه در حال حاضر نيز وجود دارند براساس تقدم ساخت عبارتند از:
ساختمان اداره پست 1307، ساختمان شهرباني 1312، ساختمان شركت نفت ايران و انگليس، ساختمان شماره 1 وزارت امور خارجه، ساختمان باشگاه افسران، ساختمان موزه ايران باستان و كتابخانه ملي ايران 1312، ساختمان اداره ثبت اسناد 1312. ساختمان هاي اداري بسياري كه در دوران حكومت پهلوي اول در محدوده ميدان مشق ساخته شد موجب گرديد كه اين مجموعه بافتي را تشكيل دهند كه امروز، بيان كننده سبكي باشند كه ما آن را با نام سبك ملي مي شناسيم.
پس از اين دوره، با آغاز دوره مدرنيزم، دامنه ساخت و سازها به محدوده اي فراتر از محدوده رضاشاهي كشيده شد و معماران اين دوره با تفكر و سبك نمودن بنا از تزيينات پيچيده و حركت به سوي ساده نمودن نما، دست به ساخت بناهايي با تفكر جديد زدند. ساخت و سازهاي پس از اين دوره و عمدتا پس از دهه چهل در بي بند و باري لجام گسيخته و عاري از هويت ملي و منطقي و بيشتر به دور از تفكر معمارگونه ساخته شد. اين موضوع موجب گرديد پس از ساخت و سازهاي دوره رضاشاهي، ديگر نتوانيم بافتي مشابه بافت مركز اداري دوره پهلوي اول را در تهران سراغ گيريم.
يكي از نقاط زيباي بافت مركز اداري تهران، خيابان ملل متحد در ميدان مشق است. خيابان ملل متحد از جبهه غربي ساختمان شهرباني عبور مي كند و ارتباط دهنده شمالي جنوبي ساختمان هاي ميدان مشق است. اين خيابان از عرضي وسيع برخوردار بوده و تمامي بناهاي دو سمت آن، بناهايي داراي ارزش فرهنگي و معماري است. ارزش هاي مشابه اين بافت و خيابان را ديگر در هيچ كدام از قسمت هاي تهران جديد نمي توان سراغ گرفت. از اين رو در نخستين نگاه، يكي از ارزش هاي ساختمان شهرباني، قرارگيري آن در خيابان ملل متحد است. تزيينات به كار رفته در نماي ساختمان شهرباني از يك طرف و از طرف ديگر عنصر ارتفاع كه در قسمت ايوان غربي بالغ بر 20 متر مي گردد، تاثير عميقي را در بيننده بر جاي گذاشته و هدف معمار را كه زنده كردن شكوه و عظمت معماري ايران باستان و به ويژه تخت جمشيد است به خوبي به انجام مي رساند.
نماي ساختمان شهرباني نشان از توان والاي استادكاران ايراني دارد. بخشي از اين توانمندي در چگونگي استفاده از مصالح ساختماني جديد است. سيمان و آهن كه به تازگي به كشور وارد شده بود، براي نخستين بار در اين ساختمان مورد استفاده قرار داده شد. اما به رغم اين تازگي، تكنيك هاي به كار گرفته شده در استفاده سيمان، از جمله روش هاي دشوار است كه امروزه نيز عمل آوري آن به سادگي انجام نمي پذيرد؛ اين تكنيك ها شامل قالب ريزي سيمان، استفاده از روش سيمان تگري و ليسه و غيره است.
بنابراين ساختمان شهرباني به عنوان شاهدي بر حضور اولين نمونه مصالح ساختماني جديد (سيمان و آهن) در معماري ايراني است، از اين رو قابل توجه است. در ساختمان شهرباني براي نخستين بار تيرآهن براي احداث سقف هاي مسطح استفاده مي شود، هر چند كه استفاده از تيرآهن به شكل بسيار غير اصولي و با شيوه به كارگيري چوب در بنا به كار مي رود، اما اين بنا به لحاظ شروع به كارگيري تيرآهن در آن نيز اهميت دارد.
در بناي ساختماني شهرباني پس از يك توقف چند صد ساله استفاده از سنگ در نما، سنگ مجددا مورد توجه قرار گرفته و بخش مهمي از نماي ساختمان را به خود اختصاص مي دهد. سنگ به كار رفته در اين ساختمان آخرين نمونه در نوع خود است چرا كه بيشتر مراحل استخراج و آماده سازي سنگ ها به وسيله دست انجام پذيرفته و تابع فن آوري سنتي است. پس از اين دوره با ورود ماشين آلات استخراج معادن سنگ و هم چنين برش و پرداخت سنگ، اين ماده ساختماني با شيوه هاي متفاوت با روش هاي سنتي تهيه و آماده سازي مي گردد. يكي از نكات برجسته در اين ساختمان استفاده از مصالح ساختماني گوناگون در نما است. در اين ساختمان معمار با تلفيق بسيار استادانه چهار ماده متفاوت، آجر، سنگ، سيمان و كاشي در كنار هم به تركيبي بسيار موفق دست مي يابد. تقسيم بندي هاي صورت پذيرفته در استفاده از هر كدام از مواد فوق از يك سو و از سوي ديگر استفاده از آجر با ابعادي ويژه در كنار سنگ، به طوري كه بنا در ذهن بيننده به بنايي سنگي جلوه نمايد از ديگر ارزش هاي هنري و معماري اين بنا است. معمار با به كارگيري اين ترفند توانسته است به شكوه و عظمت بنا تا حد بسيار زياد بيفزايد.
معمار با استفاده از عناصر تزييني معماري هخامنشي و در كنار آن كاربرد عناصر تزييني معماري دوران اسلامي (كاشي معرق با نقش هندسي) به خوبي توانسته است تداوم زنده معماري ايران را در ذهن بيننده جلوه گر نمايد.
معمار هم چنين در طراحي و ساخت و نماي اين ساختمان با تعريف روشني از طرح نما به خوبي توانسته مشكل شيب تند شمال به جنوب (اختلاف سطح ضلع شمالي بنا با ضلع جنوبي 320 سانتي متر است) خيابان را حل كرده و براي بيننده اين شيب تند را غير ملموس نمايد.
معمار در تزيين نماي ساختمان از عناصر تزييني ساختمان هاي دوره هخامنشي بهره بسيار گرفته است و به اين وسيله توانسته به نوعي خاطره يك اسطوره در معماري يك سرزمين را در اذهان زنده كند.
معمار با نصب نشان فروهر بر پيشاني ايوان غربي و آن هم در ارتفاع بالا، به نوعي تقدس بخشي در ساختمان رسيده است. نماي ساختمان شهرباني با هدف كاربري آن كه شهرباني بوده و مسئوليت ايجاد امنيت در شهر را داشته انطباق لازم را دارد، به طوري كه شكوه و جلال آن، ابهت لازم را به بنا مي دهد و كمك به رسالت بنا مي نمايد.
اين بنا در مدت دو سال ساخته شد، اين زمان براي ساخت بنايي به ابعاد تقريبي (1500 متر مربع زيربنا) زماني بسيار اندك است. البته اين سرعت عمل در رابطه با سرعتي كه براي آماده سازي امكانات ايجاد ساز و كارهاي تشكيل نظام اداري مطابق با الگوهاي اروپايي لازم بوده قابل تعريف است. از اين رو اين بنا در عين حال كه نشاني از يك نظام مبتني بر استبداد را بر خود دارد، نشان مي دهد كه قدرت حاكم براي دست يابي به امكانات مورد نياز در شكل گيري نظام اداري جديد ابزارهاي مختلفي را به كار گرفته و سرعت در ساخت و ساز از آن جمله است.
سرعت عمل اعمال شده در ساخت اين بنا، اشكالات و نواقص بسياري را در اجرا به دنبال داشته است. اين اشكالات در زمان تعميرات اخير كه پوسته گچي نماي داخلي بنا برداشته شد بيش از پيش و حتي در برخي از قسمت ها تا حد غير باوري نمايان گرديد.
بناي شهرباني سابق در قياس با ساير ساختمان هاي هم دوره خود از لحاظ ابعاد و اندازه شاخص بوده و بزرگ ترين بناي اداري زمان خود به حساب مي آيد. ساختمان داراي تالارهاي متعدد است كه تنها تالار يال غربي داراي ابعاد 10 متر عرض و 200 متر طول است و اين ابعاد در نوع خود بي نظير است.
براساس آنچه رفت و با تكيه بر تعريف منشور ايكوموس در مشخص نمودن بناهايي كه در قابليت قرار گرفتن در چارچوب حفاظت هاي ويژه جهت باقي ماندن قرار داده مي شوند اين بنا در زمره بناهاي با ارزش ارزيابي مي گردد.

ساختمان شهرباني
ساختمان شماره 9 وزارت امور خارجه كه در مقياسي بزرگ تر از مقياس ساختمان هاي دوران خود ساخته شده و از سه جهت با خيابان هاي مجاور و در نماي داخلي با محوطه حياط در تماس است، داراي نمايي گسترده است. حجم زياد سطح نما، كار معمار را در پوشش دهي نما مشكل مي كرده، به ويژه اين كه زمان كار بسيار محدودي را نيز در اختيار داشته است.
با اين توصيف معمار با به كارگيري مصالح مختلف و بهره گيري از عناصر تزييني معماري پيش از اسلام و به ويژه معماري تخت جمشيد و كاشي كاري دوران اسلامي، به تركيبي از نماسازي دست مي يابد كه در عين زيبايي و وقار كافي، ويژگي هاي مفهومي دوران خود را نيز در بر دارد.
نماسازي در بناي ساختمان شهرباني سابق (ساختمان شماره 9 وزارت امور خارجه) با استفاده از برخي مصالح ناشناخته براي استادكاران ايراني انجام گرفته و سيمان به عنوان مصالح ساختماني جديد مورد استفاده قرار گرفته است.
تجربيات مثبت به كارگيري سيمان در اين ساختمان ها،‌ رضاشاه را نسبت به نقش سيمان در معماري آينده آگاه مي كند، به طوري كه تصميم به ساخت كار خانه سيمان تهران مي گيرد.
عنصر تزييني ديگر كه در نماسازي اين ساختمان به كار برده شده سنگ است. سنگ كمك ويژه اي به معمار نموده تا بتواند به مفهوم مدنظر خود در طراحي دست يابد.
آجر نيز بخش مهمي از نماي ساختمان را به خود اختصاص داده است. آجرهاي به كار رفته در اين نما به دليل ابعاد غيرمتعارف، وضعيت خاصي به نما مي دهند.
كاشي بخش اندكي از نما را به خود اختصاص داده است. استفاده كم از كاشي يكنواختي رنگ سنگ و آجر را تحت تاثير قرار داده و تنوعي دلپسند را به نما بخشيده است.
براساس سونداژهاي حفر شده در نماي داخلي ساختمان مشخص گرديد كه سازه بنا، با نما هماهنگي لازم را نداشته و معمار در زمان نماسازي تغيير عقيده هاي زيادي داده است و لازم بوده كه اين تغييرات بدون آن كه براي بيننده عيان گردد لاپوشاني گردد. اين موضوع نيز يكي از مشكلات پيش روي طراح نماي ساختمان بوده كه توانسته بر آن فائق گردد.
مصالح ساختماني به كار رفته در نما
سنگ
سنگ به عنوان يك ماده ساختماني در بناي ساختمان شماره 9 به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده به جا و فكر شده از سنگ موجب گرديده، سنگ ساير مصالح به كار رفته درنما را تحت تاثير قرار دهد به طوري كه براي بيننده در نظر اول ساختمان، سنگي جلوه مي نمايد و اين در حالي است كه كمتر از 30 درصد نما سنگي است. سنگ از ازاره هاي ساختمان شروع و در چهار جبهه،‌تا ارتفاع هاي مختلف و متناسب با شيب زمين بالا مي رود، ارتفاع سنگ و در برجستگي هايي كه به صورت ستون جلوه مي كند تا آبچگان لبه بام ادامه مي يابد.
وجود شيب تند زمين كه از سمت شمال به جنوب است، براي معمار در زمان طراحي نما مشكل ساز بوده، اما معمار به طور استادانه اي موضوع را حل نموده است به طوري كه شيب براي بيننده محسوس و آزاردهنده نيست. معمار براي فائق آمدن بر اين مشكل نقطه صفر نما را در جبهه شمال به وسيله يك رديف سنگ ابزار خورده مشخص مي نمايد و با حفظ تراز در اين رديف، سطح زير اين رديف را با سنگ پوشش داده است. بنابراين هرچه در نما به سمت جنوب حركت مي كنيم ازاره از ارتفاع بيشتري برخوردار مي گردد،‌به طوري كه در جنوب شرقي قسمت ارتفاع ازاره به حدود سه متر مي رسد. اما ارتفاع ستون نماهاي سنگي در تمامي سطح نما ثابت مانده و مشكلي را از لحاظ زيبايي شناسي و حفظ يكنواختي براي بيننده فراهم نمي آورد.
ابعاد سنگ انتخابي كمك نموده تا بنا استوارتر و با شكوه تر جلوه نمايد. هر چند سنگ، با توجه به دشواري هاي پيش رو در تهيه و تراش آن كار معمار را مشكل مي نموده، اما معمار بسيار جسورانه به سراغ سنگ مي رود و آن را به عنوان يك ماده مناسب براي نماي اين ساختمان مورد استفاده قرار مي دهد.
مطالعات سنگ شناسي بر روي سنگ هاي ساختمان مذكور نشان داد كه سنگ هاي اين بنا نيز به مانند سنگ هاي ساير بناهاي اين دوره از معدن بي بي شهربانو استخراج شده است، سنگ بي بي شهربانو از گونه سنگ هاي آهكي و دولوميتي است. مطالعات آسيب شناسي بر روي سنگ هاي ساختمان نشان داد كه سنگ بي بي شهربانو به لحاظ داشتن لايه هاي رسي و سيليسي و تخلخل زياد و همچنين ناهمگوني هاي بافتي از درجه كيفيت پاييني برخوردار بوده و استافده از آن در بناهاي تهران تنها به دليل نبود معدن ديگري در نزديكي هاي تهران بوده است.
شهرباني درنظر داشته كه براي دستيابي به بنايي در حال و هواي بناي تخت جمشيد از عناصر تزييني آن بنا به طور گسترده استفاده نمايد. با توجه به ضيق وقت و محدوديت اعتبارات مالي امكان ساخت اين تزيينات با سنگ ممكن نبوده، لذا معمار به جاي سنگ از ماده تازه شناخته شده سيمان به اين منظور استفاده مي نمايد. در اين بنا بيشتر تزيينات نما كه به شكل مجسمه و نقش برجسته است. با سيمان كار شده و در نماي شرقي ساختمان يعني نماي رو به حياط از سيمان براي روي كار استفاده شده است. شيوه زيرسازي نما در محوطه رو به حياط نشان مي دهد كه شايد معمار بدنه را براي نوع ديگري از تزيين آماده كرده بوده، اما به لحاظ شرايط پيش آمده كه مي بايست ساختمان با سرعت به اتمام مي رسيده از اعمال آن صرف نظر نموده است. اما در كل سيماي كاري نماي ساختمان نشان مي دهد كه استادكاران به زودي با تكنيك هاي كار با سيمان آشنا شده و آن را به خوبي به كار بردند.

آجر
آجر در معماري ايران جايگاه ويژه و سابقه درخشاني را دارد. از اين رو با تكيه بر تجربيات، گذشتگان ما با نوآوري خاص خود، با به كار بردن آجرهايي با قطع غيرمتعارف در نماي ساختمان سعي نموده اند نماي سنگي را به بيننده القا نمايند و تا حدود زيادي هم به هدف مذكور دست يافته اند. ميزان آجر مصرف شده به سطح كل نما در حدود 30 درصد نما است.
ابعاد آجرهاي مورد استفاده در نماي ساختمان 40 سانتي متر طول، 20سانتي متر عرض و 10 سانتي متر ضخامت است.
مطالعات آزمايشگاهي درخصوص مطالعه ساختار آجر و همچنين درجه پخت آجرهاي اين ساختمان نشان داد كه آجرها از درجه كيفيت مناسبي برخوردار بوده و آسيب هاي وارد شده بر آنها بيشتر به لحاظ عدم توجه لازم در امر تعمير و نگهداري مناسب از بنا اتفاق افتاده است.

كاشي
هرچند نماي ساختمان تحت تاثير شديد هنر پيش از اسلام ايران است؛ اما معمار عناصر تزييني بعد از اسلام را نيز مدنظر داشته و از كاشي كاري نيز در ايجاد تنوع رنگي در نما استفاده كرده است.
تكنيك كاشي به كار گرفته شده،‌تكنيك كاشي معرق است كه با استفاده از نقوش هندسي هنر اسلامي كار شده است. رنگ هاي به كار گرفته شده در كاشي ها نيز عبارت اند از سفيد، مشكي، فيروزه اي، زرد، قرمز، لاجوردي و صورتي.
با توجه به سرعت بسيار زيادي كه در ساخت اين بنا مدنظر قرار داشته، اشتباهات بسياري را مي توان در ساخت اين بنا مشاهده نمود. انعكاس اين سرعت عمل در تزيينات بنا نيز قابل مشاهده بوده و در بسياري از كتيبه هاي كاشي كيفيت كار پايين است. اضافه بر عامل سرعت كه منجر به افت كيفيت كار گرديده، به نظر مي رسد كه كار كاشي ها يك دست نبوده و در ساخت همين مقدار كم نيز استادكاران با درجه مهارت هاي مختلف مشاركت داشته اند.
آسيب هاي وارد شده به نماي ساختمان وزارت امور خارجه
ساختمان وزارت امور خارجه طي سال هاي متمادي به عنوان ساختمان نيروهاي شهرباني و انتظامي مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده طولاني از اين ساختمان به عنوان يك ساختمان اداري و ارتشي از يك سو و از سوي ديگر عدم رسيدگي لازم به آن و توجه به موضوع تعميرات به موقع آن باعث شده كه آسيب هاي نسبتا زيادي را متحمل گردد. از سوي ديگر قرار گيري ساختمان وزارت امور خارجه در محدوده مركز تهران كه همواره از آلودگي هواي زيادي آزار مي بيند موجب گرديد كه اين بنا نيز تحت تاثير اين آلودگي آسيب هاي بيش از حد متعارف را دريافت نمايد.
مطالعات آزمايشگاهي بر روي آسيب هاي وارده بر مصالح ساختمان فوق به ويژه در پوسته نما،‌ مكانيزم هاي عملكردي و عوامل موثر بر حضور آسيب ها را نشان داد. براساس نتايج حاصل از اين مطالعات آسيب هاي ساختمان شهرباني سابق را مي توان در دسته بندي انجام شده در زير تعريف نمود:
گروه اول: آسيب هاي دروني، شامل:
الف: آسيب هاي ناشي از ضعف محاسبات سازه اي و طراحي بنا.
ب: آسيب هاي ناشي از ضعف اجرا.
ج: آسيب هاي ناشي از ضعف كيفيت مواد و مصالح.
گروه دوم: آسيب هاي ناشي از عوامل بيروني، شامل:
الف: آسيب هاي ناشي از حضور عوامل محيطي، همچون باران،‌باد، تغييرات دما، نور خورشيد، آلودگي هاي ناشي از سوخت هاي فسيلي كارخانجات، عوامل بيولوژيكي، زلزله و سيل.
ب: عدم توجه در امر نگهداري صحيح و كاربردهاي نامناسب با تعريف اوليه بنا.
ج: حوادث غيرمنتظره همچون آتش سوزي، جنگ و غيره.
برنامه مرمت نماي ساختمان شماره 9
با توجه به آسيب هاي وارد آمده بر ساختمان شماره 9 وزارت امور خارجه كه عمدتا به علت فرسايش مواد و مصالح و عدم توجه لازم در امر نگهداري آن صورت گرفته، ضرورت پرداخت به موضوع مرمت جامع آن در دستوركار كميته راهبردي مرمت ساختمان قرار گرفت و براساس طرح تهيه شده از سوي مشاور اقدامات اجرايي براي ترميم در حال اجرا است. رئوس برنامه تعميرات در فهرست ذيل خلاصه گرديده است:
مستند نگاري وضع موجود
مطالعه آسيب شناسي با استفاده از روش هاي علمي و آزمايشگاهي
مطالعه فني مصالح با استفاده از روش هاي آزمايشگاهي
تهيه دستورالعمل مرمت
اعمال روش هاي مرمتي و بازسازي قسمت هاي آسيب ديده
عمارت سر در قزاق خانه همراه با مسير و ريل ترامواي اسبي
تصوير ميدان مشق و صف سربازان
عمارت ضلع شمال ميدان مشق در عهد قاجار
سر در باغ ملي ساخته شده در اواخر دوره قاجار و به دستور رضاشاه
 
نویسنده: عليرضا بهرمان
مترجم :
منبع :
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 توت انخ آمون
 خط ميخي
 A.A.B/ كاربرد آمار در باستان شناسي
 A.A.B/ بررسي و مطالعه ساختاري گل نوشته هاي خط ميخي هفت تپه خوزستان
 A.A.F/ معرفي پايگاه هاي اطلاع رساني رشته باستان شناسي (مرحله اول – مقدماتي)
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد