صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
مباني منشور وحدت اسلامي در قرآن
تعداد بازدید : 1956
 
 

اعتصام همگاني به حبل الله و اجتناب از تفرقه در منطق قرآن نعمتي است حياتي كه مسلمانان را در پرتو همدلي از پرتگاه آتش نجات مي دهد. خداوند مي فرمايد : « واعتصموابحبل الله جمعيا و لا تفرقوالله » 14 راستي آتشي كه امروز در برخي از بلاد اسلامي حرث و نسل مسلمانان را مي سوزاند چيزي جز « شفا حفره من النار » بشمار مي آيد درمان قرآن براي اين درد مسلمان تاليف قلوب و مهرباني و رحمت در سايه اعتصام بحبل الله و احياي نعمت اخوت و وحدت است . شگفتا وقتي ما مسلمانان با زبان روشن قرآن اهل كتاب را به اجتماع در حول مشتركات اديان يعني توحيد دعوت مي كنيم آيا حق داريم خودمان در آتش تفرقه ها و دو گانگي ها بدميم و به جان مال و عرض هم تعرض روا داريم ! خداوند مي فرمايد : « قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سوا بيننا و بينكم .. » 15 پس به طريق اولي اهل قبله و مسلمين مجاز به تخاصم نمي باشند.
اين آيه شريفه نشان ميدهد كه خط مشي موحدان حركت در سير رضاي خداي واحد و تفاهم بر روي مشتركات و اجتناب از تفرقه است . مسلمانان از ديدگاه قرآن مجاز نيستند تا دين خودرا دستخوش امواج تفرقه و تضاد سازند و به بهانه هاي گوناگون كه در طول تاريخ رخ ميدهد از هم فاصله بگيرند خداوند مي فرمايد : و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جا هم البينات » 16
مسلمانان در ذيل رحمت خداوند بايد « رحمابينهم » باشند يعني با مهرباني با هم رفتار كنند و اختلافات را تبديل به تضاد و تنش نكنند و در فضاي عقلاني براي دستيابي به اهداف خود به برنامه ريزي روي آورند وقتي خداي قرآن مي فرمايد : « كتب ربكم علي نفسه الرحمه » 17 و از ناداني هاي ما در مي گذرد و توبه پذير است آيا ما حق داريم با هم سرسختانه رفتار كنيم و براي هم خط و نشان بكشيم و دست به خشونت متقابل بزنيم يكي از عوامل تهديد كننده وحدت مسلمين و از اهم موانع تشكيل امت واحده اتكا برخي از دول اسلامي و سران كشورهاي مسلمان به اجانب است . ارتباط دو جانبه با دول غيرمسلمان براساس مصالح بلامانع است اما اتكا و وابستگي غلط اتحاد اسلامي است . سران كشورهاي اسلامي نبايد به اميد استحكام سلسله حكومتي و يا جريان حزبي و يا برخورداري از حمايت مستكبران در صحنه جهاني خود را به نظام سلطه متصل كنند و در قلمرو زورگويان بين المللي قرار دهند قرآن با صراحت مي گويد : الذين يتخذون الكافرين اوليات من دون المومنين ايبتغون عندهم الغره فان الغره لله جمعيا » 18 تمسك به ريسمان توحيد و هم افزايي قدرت مسلمانان در اثر اتحاد و تشكيل يك بلوك توانمند در عرصه بين الملل پشتوانه اي محكم براي اعلاي كلمه حق و استيفاي حقوق مسلمانان و احياي تمدن اسلامي است . عزت هاي استقراضي پايدار نيست . خانه هاي تار عنكبوتي استعمار سست بنياد است اما خانه توحيد جاودانه و محكم است .
سران كشورهاي اسلامي اگر در بنيان مرصوص توحيد مستقر شوند و با ايجاد اتحاديه هاي سياسي و اقتصادي ونظامي در جهان اسلام تمكن جديدي به ارمغان بياورند بيشتر مورد احترام جهانيان قرار مي گيرند. امروزه چشم استكبار معطوف به نفت و سرمايه هاي مسلمين است اما فردا در سايه توحيد قدرت هاي سلطه گر از موجوديت و همبستگي جهان اسلام حساب خواهند بود. همانطور كه ذكر گرديد نفس ارتباط ملل اسلامي با ساير ملل غير مسلمان و تعامل دول مسلمان بااجانب در مسير مصالح مسلمين كار متعارف و رايجي است ولي بايد دانست كه همه بيگانگان و پيروان شرايع و مكاتب ديگر يكسان نيستند. امروزه هم مثل صدر اسلام در ارتباط با مسلمانان دو جريان در صحنه حضور دارد و با دو رويكرد با مسلمين برخورد مي كنند. يك جريان كفر پيشه است و با رويكرد « ان الذين يكفرون باالله و رسله و يريدون ان يفرقوا بين الله و رسله 19 » حركت مي كنند و با فتنه انگيزي فرقه سازي و تفرقه افكني به حريم دين دست اندازي مي كنند و جريان ديگر رويكرد الهي دارد با ساز و كار « والذين امنوا بالله و رسله ولم ثقرتوابين احد منهم » 20 برخورد مي كند و سيماي امت مقتضا و صبغه توحيدي دارد. طبعا علماي اسلامي در رويارويي با علماي اهل كتاب هر گاه اين رويكرد دوم را ملاحظه كنند براي گسترش فرهنگ توحيد با آنان راه تعامل در پيش مي گيرند و آرمان هاي مشترك انبيا را مد نظر قرار ميدهند. اگر در صدر اسلام تفرقه آفريننان روشهاي ساده تري داشته اند امروزه در جهان آلوده به شرك مدرن روش هاي كار اين گروه پيچيده تر شده است و در دو قرن اخير جهان اسلام شاهد ولادت نامشروع فرقه هاي شبه مذهبي جديدي بوده است كه مسقط الراس آنها به ظاهر گوشه اي از جهان اسلام و در باطن دامن استعمار است و اين پديده يكي از كاركردهاي نظام سلطه جهاني است كه مي خواهد به مصداق « تفرقه بيفكن و حكومت كن » پايه هاي تسلط خود را بر منابع و منافع مسلمانان محكم نگاهدارد. اما اين مسلمانان هستند كه بايد آگاه باشند و خود را با دست خودبه مهلكه تفرق نيفكنند و كه اگر گرفتار گرداب تفرقه شدند غرق مي گردند و كار از كسي ساخته نيست . قرآن مجيد مي فرمايد : « ان الذين فرقو دينهم و كانو شيعا منهم في شي » 21 ميوه شجره خبيثه تفرقه پديده اي تلخ به نام تعصب خام است و ميوه شجره طيبه توحيد پديده اي شيرين به نام همبستگي با موحدان است اولي تنگنا تحميل مي كند و دومي گشايش به ارمغان مي آورد. انبيا و اوليا درخت توحيد را آبياري مي كنند و شياطين و طواغيت درخت تفرقه با آب شرك پرورش ميدهند مسلمانان به حكم عقل بايد بلبلان شاخسار يكتاپرستي باشند. امروز اگر علماي مذاهب اسلامي و روشنفكران مسلمان اعم از شيعه و سني راه وحدت و عزت مسلمانان را طي كنند و در سايه سار درخت توحيد مردم را به اتحاد فرا خوانند مشمول اين سخن سرشار از حكمت خداوند مي شوند كه مي فرمايد : « فاالذين امنوا به و عز روه و نصره واتبعوا النورالذي انزل معه اولئك هم المفلحون » 22 كساني كه با تعصب هاي خام سنگ تفرقه و جدايي را به سينه مي زنند و مسلمانان تكفير مي كنند و به مقدسات اهل تسنن و اهل تشيع اهانت روا مي دارند از فروغ اين آيه روشن نيستند. از ديدگاه قرآن مجيد اختلافاتي كه بين امم وجود دارد بي ريشه و بي حكمت نمي باشند اين تفاوت ها براي آزمايش بندگان است و موحدان در پرتو شريعت ومنهاج خود بايد راه نيكوكاري راپيدا كنند و در خيرات سبقت گيرند و اين در 48 سوره مباركه مائده به زيبايي بيان شده است حال بايد ديد كه آيا چهره هاي برجسته مذاهب اسلامي بايد توانايي و دانايي خود را صرف رشد مسلمين و توسعه فرهنگ و تمدن كنند و يا آنرا در چرخه فرساينده منازعات مستهلك سازند. بايد با چراغ روشن دين راه پيشرفت و نيكوكاري را جست و براي فقر و عقب افتادگي مسلمانان چاره انديشي كرد و اين معنا از آيه شريفه مذكور كاملا دريافت مي گردد. خداوند مي فرمايد : لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا و لو شاالله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم في ما اتكم فاستبقوا الخيرات الي الله مرجعكم جميعا فينبئكم بماكنتم فيه تختلفون » 23 وقتي قرار است پيروان قرآن و تورات و انجيل و اهل كتاب از چنين تفكر و مسالمتي برخوردار باشند به طريق اولي پيروان قرآن بايد بر اساس اين جهت گيري حركت كنند و نعمت ها و توانمنديهاي خود را به مصرف سازندگي و تعالي در جهان اسلام رسانند همانطور كه همبستگي در سايه توحيد عزت آفرين است تنازع هاي فرساينده كيان مسلمين را به خطر مي اندازد و توان آنان را به هدر مي دهد. مسلمانان كه دشمن واحد دارند و به حكم دين از ولايت يكديگر برخوردارند نبايد آلوده به منازعات خانگي و خانمان برانداز شوند. خداوند مي فرمايد : « و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين » 24 ارمغان تصادهاو تنازع هاي بي فرجام براي ملل اسلامي سستي و فرسايش است و از رهگذر اين رويداد نامبارك آثار خشم الهي نمايان مي گردد و جا دارد كه صاحبان عقل و انديشه عبرت گيرند و از مسير حكمت و سنن الهي دور نگردند. خداوند عذاب سخت را فرجام تفرقه در دين قرار داده است و مي فرمايد : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جائهم البينات و اولئك لهم عذاب عظيم » 25 چه اتفاق افتاده است كه گاهي مسلمانان بر خلاف نص قرآن عمل مي كنند.
تسويل نفس اماره است يا خدعه شيطان يا فريبكاري طواعين روزگار و يا جهل دوستان و يا تركيبي از همه اين ها وقتي خداوند با صراحت به پيامبر محبوب خود مي فرمايد : « و آن اقم و جهك للدين حنيفا ولاتكونن من المشركي » (26 ) وقت آن نرسيده است كه ما مسلمانان جهت گيري سياسي اجتماعي خود را با دين حنيف انطباق دهيم و از كوره راههاي تفرقه هاي قومي و مذهبي و نژادي خود را به شاه راه هدايت الهي برسانيم و عزت از دست رفته را احيا كنيم بدون ترديد موج بيداري اسلامي اقتضا مي كند تا كه در صراط مستقيم حركت كنيم و با تمسك به حبل الله و تاسي به رسول الله كه اسوه حسنه ماست به فكر نجات خود و فلاح بشريت باشيم .
كتاب دين حنيف راه كه با صداي رسا مي فرمايد : « ادع الي سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتي هي احسن ان ربك هواعلم بمن ضل عن سبيله و هو اعلم باالمهتدين » التزام به آموزه هاي دين حنيف اقتضا مي كند تا استراتژي تبليغ ما با اتكا به حكمت و موعظه نيكو و جدال احسن سازماندهي شود. اگر دعوت مسلمانان به يكتاپرستي و برنامه هاي ارشادي ما از فضاي مثلث حكمت و موعظه حسنه وجدال احسن كه هم خواني با عقل و فطرت دارند عدول كند محكوم به شكست است . استقرار روش هاي ناقص و به ظاهر خوب به جاي سنت هاي الهي از مصاديق مهجور نگاهداشتن قرآن مجيد است و به كار به جايي مي كشاند كه در روز رستاخيز قرآن عليه مرتكبان اين كار نادرست دادخواهي كند. اين آيه قرآن را بايد بر سر در همه معابد و مراكز علمي جهان نوشت و منطق طلايي انبيا را به پويندگان راه معرفت نشان داد آنجا كه خداوند حكم مي فرمايد : « فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه » (28 ) در اين سخن ژرف الهي آزادي بيان ترغيب به استماع گفتارها و تعقل و تدبر در آنها و حق انتخاب كلام برتر تلالو مي كند.
آيا با وجود اين آيه روشن و روح بخش افرادي از فرق اسلامي حق دارند از راه دور و براساس شايعات و اخباري كه اهل فسق سياسي عليه مذاهب اسلامي منتشر مي كنند شتاب زده قضاوت كنند. و فتواي قتل مسلمانان بي گناه و اهل قبله را صادر كنند و جوانان مسلمان را به جان هم بيندازند
به اين دست از مسلمانان به سبك قرآن بايد گفت : « ايهاالذين امنوا توبواالي العد توبه نصوحا » (29 ) توبه نصوح براي اصحاب اين فتاوا بازگشت به روشهاي قرآني و حل و فصل مشكلات در پرتو قدرت اتنباطي است كه خداوند در علماي امت قرار داده است . علمايي كه « يدعون الي الخير » (30 ) را بر پيشاني برنامه هاي ارشادي خود نوشته اند خواه شيعه و خواه سني بايد قبح برادر كشي را اعلام دارند و تا هم خواني اين روش ها را با سنن الهي روشن سازند . در سنن الهي حادثه مهيب « دمرالله عليهم » (31 ) در خور كافراني است كه از ولايت الهي بي بهره اند نه شايسته مومناني كه در سايه سار ولايت خداوند مي زيند و به خداوند و پيامبر و قرآن ايمان دارند و براساس فتاواي مجتهدان مذهب خود عمل صالح انجام مي دهند و به عزت اسلام و نجات مسلمين التزام دارند. چرا بايد خانمان اين دسته از مسلمانان بي جهت زير و زبر شود و دشمن مكار و مشترك از اين رويدادهاي تلخ شادكامي كند آموزه هاي قرآن به خوبي روشن مي سازند رابطه مسلمانان با همديگر براساس رحمت است و برخورد آنان با كفار محارب توام باشدت عمل و سخت گيري است چرا كساني كه ادعاي همراهي با پيامبر مي كنند از اين قاعده قرآني سرپيچي مي كنند و به تحريك دشمن شيطان صفت به جان دوست مي افتند. قرآن مي فرمايد : « محمد رسول الله والذين معه اشدا علي الكفار رحما بينهم » (32 ) ترديدي نيست كه استكبار جهاني علاقه دارند بذر دهشت و وحشت در جوامع اسلامي بپراكند. و كار را به جايي برساند كه مسلمانان ضعيف شوند و در جنگ صليبي مدرن نفت و فرهنگ و عزت خود را به رسم غرامت دو دستي به دشمن بسپارند و به خذلان و نابساماني گرفتار گردند . خداوند مي فرمايد : « انما المومنون اخوه فاصلحوابين اخوتكم » (33 ) چه كساني بايد پرچم دار اخوت و اصلاح ذات بين باشند! راستي اگر امروز مصلحاني كه دو قرن اخير نداي بيداري مسلمين را سرداده اند زنده بودند هرگز اجازه تعدي و تعرض به مسلمانان صادر مي كردند حاشا و كلا!
آنان بر سبيل انبيا پايه هاي اخوت را استحكام مي دادند و با نور اتحاد قلوب مسلمانان را روشن مي كردند. كما اينكه اخلافشان همين كار را مي كنند. مصلحان آن روزگاران اگر در عصر ما بودند به مصداق آيه شريفه « قل انما اعظكم بواحده ان تقومو الله مثني و فرادي ثم تتفكروا » (34 ) مردم را به قيام براي خدا و تفكر براي رستن از دام استكبار فرا مي خواندند و آيين چگونه زيستن را به آنان مي آموختند و آتش خشم ناشي از برخاستن آنان را به سوي شيطان بزرگ هدايت مي كردند. آنان با توسل به منطق قرآني « فاحكم بين الناس بالحق » اختلافات فرق اسلامي را به قرآن و سنن الهي ارجاع مي دادند و قبح روشهاي ناصواب و لغزش هاي فرهنگي را بر ملا مي ساختند و برنفي آنان پافشاري مي كردند.
چهره درخشان حبل الله را به مردم نشان مي دادند و سخن حكيمانه آنان براي اهل انديشه فصل الخطاب بود. آنان به مسلماني كه از رفتار جاهلانه مسلمان ديگر بستوه آمده است مي گفتند : هم كيش مقصر خود را نابود نكن و به جاي خشونت و سركوب شيوه مدارا و مروت را در پيش گير و « ادفع بالتي هي احسن السيئه » (36 )
همانگونه كه رسول خدا(ص ) براي ارشاد مردم تلخي ها را تحمل مي كرد و بدي ها را با نيكي جواب مي داد.
يكي از مشكلات فرق اسلامي بي صبري و تندخويي عناصري از آنان در برابر تعرض فكري و اهانت هاي برخي از هم كيشان خود است . برخي از پيروان يك مذهب 0 به پيروان و يا مقدسات مذهب ديگر از روي جهل و يا انحراف فكري و يا با تحريك بيگانگان توهين مي كنند. كار به مقابله به مثل و بي حرمتي كشيده مي شود و وجاهت مسلمين خدشه دار مي گردد. آيا اين يك درد بي درمان است آيا در كتابي كه شفاي دردهاي سينه مسلمين است دارويي براي اين بيماري تجويز نشده است نگاهي به آيات قرآن نشان مي دهد كه خالق هستي با شناخت ابعاد شخصيت بندگان خود راه هاي درمان را به نيكي بيان كرده است در سوره قصص آيات 54 و 55 آمده است : « اولئك يوتون اجرهم مرتين بماصبروا و يدرون بالحسنه السيئه و مما رزقناهم ينفقون واذا سمعواللغو اعرضواعنه و قالوا لنااعمالناو لكم اعمالكم سلام عليكم لانبتغي جاهلين » درمان درد تخاصم هاي فرقه اي فهم معاني بلند قرآن و عمل به آنهاست . صبر و ايستادگي در راه حق بدي ها را با نيكي جبران كردن و انفاق جان و مال و علم در راه خدا نشانه هاي آشكار مسلماني است با كرامت از كنار سخنان لغو گذشتن از ويژگي هاي مصلحان قرآن شناس است . اگر مصلحان بلند آوازه شيعه و سني زنده بودند در برابر سخنان لغو خام انديشان متعصب و پرخاشگر چيزي جز « سلام عليكم » بر زبان نمي آوردند و وقت گرانسنگ خود را صرف نشر معارف اسلامي و اتحاد مسلمانان و امر به معروف و نهي از منكر و رشد مردم و بسط تعاليم قرآن مي كردند.
اگر مصلحان پيشين در جمع ما بودند اي بسا مي گفتند : اي سخنوران جهان اسلام واي گويندگان فرق اسلامي بر همديگر نتازيد و نسبت هاي ناروا به عقايد و بزرگان هم ندهيد و دست از تهتك برداريد. و به مصداق آيه شريفه « قل العبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ و بينهم ان الشيطان كان الانسان عدوا مبينا » (37 ) بايد بهترين و حكيمانه ترين سخنان برزبان آوريد و مردم را به گفتارهاي نيكو و سنجيده فراخوانيد و اجازه هتك حرمت ندهيد. اهانت به مقدسات فرق اسلامي دام استعمار كهن و حربه شيطان است نقش شيطان تفرقه آفريني و دو به هم زني است و نبايد ميدان براي تاخت و تاز شيطان فراهم آوريد. اگر مصلحان ديروز در جمع ما بودند امروز هم به كتاب خدا تمسك مي جستند و نماز را اقامه ميكردند و مي دانستند كه خداوند اجر مصلحان را ضايع نمي كند. آنان قدر اين آيه شريفه را ميدانستند كه : « والذين يمسكون بالكتاب و اقاموا الصلوه انالا نفيع اجرا المصلحين » (38 ) اعتصام بحبل الله همان تمسك به كتاب خداست . با تفسير و تعليم قرآن و معرفي سنت و عترت رسول خدا(ص ) به مردم راه بيداري مسلمين هموار مي شود . راستي « اليس الصبح بقريب » (39 ) واقعا صبح نزديك است صبح مبارك حكومت جهاني واحد نزديك است صبح نفي سلطه شيطان بزرگ در پيش است « ان عبادي ليس لك عليهم سلطان » (40 ) و شب شيطاني استكبار به پايان مي رسد و خورشيد عدالت جهان را روشن مي سازد. بدون شك مصلحان زنده اند.
پاورقي :
14 ـ آل عمران 103
15 ـ آل عمران 64
16 ـ آل عمران 105
17 ـ انعام 54
18 ـ نسا 139
19 ـ نسا 150
20 ـ نسا 152
21 ـ انعام 160
22 ـ اعراف 157
23 ـ مائده آيه 48
24 ـ انفال 46
25 ـ آل عمران 105
26 ـ يونس
27 ـ نحل 125
28 ـ زمر 17 و 18
29 ـ تحريم آيه 8
30 ـ آل عمران 104 « ولتكن منكم امه يدعون الي الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر
31 ـ سوره محمد آيه 11
32 ـ فتح 29
33 ـ حجرات 10
34 ـ سبا 46
35 ـ ص 26
36 ـ مومنون آيه 97
37 ـ اسرا 53
38 ـ اعراف 170
39 ـ هود آيه 81
40 ـ اسرا آيه 66
مسلمانان بايد در پرتو رحمت خداوند متعال با مهرباني و عطوفت باهم رفتار كنند و به تضاد و تنش نيفتند و در فضايي عقلاني براي دستيابي به اهداف خود به برنامه ريزي روي آورند
سران كشورهاي اسلامي اگر در بنيان مرصوص توحيد مستقر شوند و با ايجاد اتحاديه هاي سياسي و اقتصادي و نظامي در جهان اسلام تمكن جديدي به ارمغان بياورند بيشتر مورد احترام جهانيان قرار مي گيرند
ارمغان تضادها و تنازع هاي بي فرجام براي ملل اسلامي سستي و فرسايش است و از رهگذر اين رويداد نامبارك آثار خشم الهي نمايان مي گردد

 
نویسنده: سيد احمد زرهاني
مترجم :
منبع :
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ پيامبر، قرآن و ادبيات جاهلي: نگاهي تاريخي به بسترها و چالش‌هاي تبليغ قرآن در جامعه عرب قبل از اسلام
 A.A.A/ مديريت جذب و ارتباطات پيامبر اعظم (ص) با نگاه به آموزه هاي قرآن
 A.A.A/ نگاهي گذرا به تفاوت سيره نبوى در قرآن‏ و کتب سيره
 A.A.B/ بررسي كشف المطالب منسوب به اعتماد السلطنه و ديگر ابزارهاي بازيابي اطلاعات در يك نسخه قرآن متعلق به سال 1313 هجري قمري
 A.A.B/ ديدگاه مفسران در حقيقي يا تخيلي بودن داستان هاي قرآن كريم
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
رضا شيراز
احسنت
 
احمد قم
عالي بود
 
زينب داراب
با تشکر.ان شاالله خداوند به توفيقات شما بيافزايد.عالي بود.
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد