صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
دايناسورها
تعداد بازدید : 1232
 
 

پيشگفتار:

 در گذشته خزندگان بسيار زيادى زندگى مى‏كردند كه به طور عجيبى بزرگ و غول آسا بودند و هيچ تشابه شكلى به خزندگان امروزى از نظر هيبت نداشتتند كه امروزه ما نامم آن‏ها را دايناسور كه به معنى سوسمار وحشتناك است مى‏نهيم البته اين براى دايناسورها نام قابل اطمينان و درستى نيست چون همه ى دايناسورها وحشتناك نبوده‏اند چون بعضى‏ها علف خوار و بعضى‏ها هم آن قدر كوچك بوده‏اند كه نمى‏توان آنان را وحشتناك ناميد. در اين زمان كه ما زندگى مى‏كنيم ديگر دايناسورى وجود ندارد چون نسل آن‏ها انقراض پيدا كرده است و براى اين كه دايناسورها منقرض شده‏اند فرضيه زيادى دارند كه يكى از آنان اين است: بر اثر يك فوران شديد آتش فشانى وضع هواى كره زمين تغيير كرد و دايناسورها از بين رفتند كه اين فرضيه طرفداران زيادى دارند. در اين زمان دايناسورى وجود ندارد اما سال‏ها پيش وقتى آنان از بين رفتند گوشت و پوست تنشان تجزيه شده و فقط اسكلت آنان باقيماند ه كه امروزه ما به آن فسيل مى‏گوييم دانشمندان فسيل‏ها را كشف كرده و آنان را به موزه‏ها مى‏برند. تا دانشمندان در موزه آن‏ها را سر هم كنند و به نمايش بگذارند و بفهمند كه آنان چه مى‏خورده‏اند و چه شكلى اند.

 در گذشته چند نمونه دايناسور وجود داشت؟

 دانشمندان فسيل بيش از 600 گونه ى مختلف دايناسور راكشف كرده‏اند كه در مجموع در 30 خانواده طبقه بندى شده‏اند. هر روز گونه ى جديدى از اين جانوران شناسايى مى‏شوند بعضى از دايناسورها غول پيكر  بعضى ديگر كوچك بودند. بعضى از آنها گوشت خوار و درنده و بسيارى ديگر علفخوارانى آرام بودند.

 دايناسورها در چه دورانى مى‏زيستند؟

 دايناسورها ميليونها سال پيش روى كرده زمين زندگى مى‏كردند نخستين دايناسورها حدود 230 ميليون سال پيش مى‏زيستند و آخرين دايناسورهايى كه تاكنون شناخته شده‏اند 65 ميليون سال پيش از بين رفته‏اند اگر بخواهيم تاريخ پيدايش انسان و دايناسورها را روى كره ى زمين با هم مقايسه كنى مى‏بينيم كه انسان فقط 5 ميليون سال است كه روى كره‏ى  زمين زندگى مى‏كند.

 چرا تيراناز روس دندانهاى بزرگى داشت؟

 تيراناز روس‏ها موجودات غول پيكر گوشت خوارى بودند. قد اين موجود در حالت ايستاده به 6 متر مى‏رسيد. اندازه تيراناز روس سه برابر يك خرس خاكسترى بود و دهانش به قدرى بزرگ بود كه مى‏توانست موجودى به اندازه ى انسان را درسته ببلعد.

 آيا تيراناز روس سلطان دايناسورها بود؟

 احتمالاً در گذشته موجود گوشت خوارى قوى‏تر از تيراناز روس وجود داشته است مثل دينوچيروس به نظر مى‏رسد كه اين موجود، ممانند شكل پايين بوده است، چون فسيلى از پاهاى چنگال اين جانور به بزرگى يك انسان است، بنابراين مى‏توان حدس زد كه اين جانور چقدر غول پيكر بوده است.

 كدام دايناسور با چنگال تيزش طعمه را شكار مى‏كرد؟

 دينونيكوس، دايناسور تند رو، خونخوار و وحشتناكى بود. دندان‏هاى باريك و بلند و ناخن‏هاى خميده ى بسيار قوى براى گرفتن و دريدن طعمه داشت اما سلاح اصلى او چنگال بلندى به شكل داس بود كه روى هر يك از پاهايش قرار داشت. وقتى دينونيكوس به طرف شكار حمله مى‏كرد. چنگالش را مثل يك خنجر به جلو پرتاپ مى‏كرد )دينونيكوس يعنى چنگال وحشتناك(.

 احتمالاً دينونيكوس‏ها به صورت گروهى به دايناسورهاى بزرگتر از خود حمله مى‏كردند. گرگها هم به اين روش به گوزنها حمله مى‏كنند. يعنى از يكى از آن‏ها توجه گوزن را جلب مى‏كند و ديگران  قبل از حمله آن را محاصره مى‏كنند.

 چرا ايگو آنودون انگشت شست خود را بالا مى‏برد؟

 ايگو آنادون دايناسور علفخوار غول پيكر جالب و آرامى بود. اما او به جاى شست، دو نيزه تيز داشت كه در مواقعى كه به او حمله مى‏شد به كمك آنها مهاجم را عقب مى‏زد.

 كدام دايناسور ماهيگرى مى‏كرد؟

 باريونيكس نسبت به دينونيكوس چنگالهاى قوى‏ترى داشت، اما چون جثه‏اش سنگين بود نمى‏توانست روى پاهاى عقبش بلند شود و از چنگالهايش بيشتر برا گرفتن ماهى از رودخانه استفاده مى‏كرد، درست مثل خرسهاى خاكسترى امروزى.

 بزرگترين دايناسور كدام است؟

 براكيوز روس بسيار غول پيكر بود اگر اين دايناسور امروز زنده بود. احتمالاً از يك ساختمان چهار طبقه هم بلندتر بود. براكيوز روس به قدر غول‏پيكر بود كه براى رسدن به ارتفاع زانوهايش بايد خود را بالا بكشيم . اما دانشمندان استخوانهايى از يك دايناسور گردن دراز به نام اولتراز روس كشف كردند كه بسيار غول پيكرتر و مهيب‏تر از براكيوز روس بود. طول اين دايناسور بيش از 30 متر بود.

 كوچك‏ترين دايناسور كدام بود؟

 كومسويناتوس كوچك‏ترين دايناسورى است كه تاكنون شناسايى شده است اين دايناسور كمى بزرگتر از يك مرغ بود و مى‏توانست از جانداران كوچك و حشراتى را كه روى پاهاى عقبش مى‏نشستند، شكار كند.

 آيا دايناسورها تخمگذار بودند؟

 بله، دايناسورها مثل خزندگان امروزى تخمگذار بودند. دايناسورهاى ماده در لانه هايى كه روى زمين ساخته بودند تخم مى‏گذاشتند. تخم دايناسور اندازه‏هاى مختلفى داشت.

 كدام دايناسور )مادر خوبى( بود؟

 در سال 1978 دانشمندان در يكى از مكانهايى كه دايناسورها زندگى مى‏كردند تخم‏ها و حتى فسيل بچه دايناسورها راكشف كردند. بعد از آن دانشمندان دريافتند كه مياسور )مادر مارمولك خوب( بعد از بيرون آمدن نوزادان از تخم، چندين ماه از آنها نگهدارى مى‏كرده است.

 آيا دايناسورها مى‏توانستند شنا كنند؟

 بدن شك دايناسورها براى عبور از رودخانه شنا مى‏كردند اما نمى‏توانستند در آب بمانند. بسيارى از خزندگانى كه در زمان دايناسورها يم زيستند، در اقيانوسها زندگى مى‏كردند. بعضى از آنها بسيار شبيه دايناسورها بودند.

 آيا دايناسورها مى‏توانستند پرواز كنند؟

 بسيارى از خزندگانى كه در دوران دايناسورها زندگى مى‏كردند، مى‏توانستند پرواز كنند. اما تا آنجا كه دانشمندان مى‏دانند، هيچ كدام از اين خزندگان جزو خانواده ى دايناسورها نبودند. اين خزندگان پتروسورها نام داشتند بعضى از آن‏ها به كوچكى يك گنجشك بودند و بعضى ديگر 17 متر طول داشتند.

 ترى سراتوپس با شاخهايش چه كارى مى‏كرد؟

 ترى سراتوپس ظاهرى ترسناك داشت اما اين دايناسور علفخوارى آرام بود كه بيشتر دوست داشت علف بجود تا حمله كند. او با استفاده از سه شاخ تيزرو برنده‏اش جانوران گوشت خوار را مى‏ترساند يا در برابر جانورانى كه به او حمله مى‏كردند، از خود دفاع مى‏كرد.

 كدام دايناسور زره پوش بود؟

 آنكيلوز روس پوشش چرمى ضخيمى روى بدن داشت كه پر از زايده‏هاى تيز و تكه‏هاى استخوانى بود. دايناسورهايى كه چنين لاك استخوانى روى بدنشان داشتند، به تانكهاى جنگى زنده‏اى شبيه بودند كه دشمن به سختى مى‏توانست آنها را شكست دهد.

 كدام دايناسور دم شاخدار داشت؟

 استگوزروس‏ها شاخ نداشتند. اما دم شاخدارى داشتند كه با آن از خود دفاع مى‏كردند. سيخهاى بلندى كه روى دم اين دايناسور قرار داشت. مثل نيش زنبور زهراگين نبود، اما اگر در بدن موجودى فرو مى‏رفت، زخمهاى شديدى ايجاد مى‏كرد.

 كدام دايناسور مى‏توانست شلاق بزند؟

 سوروپودها، با اغلب گوشت خواران رفتارى محترمانه داشتند. اما وقتى دايناسورى مثل ديپلودوكوس مى‏خواست از خود دفاع كند، با دم بلند خود، حريف را شلاق مى‏زد.

 آيا دايناسورها مى‏توانستند آواز بخوانند؟

 بعضى از دايناسورها كه منقارى شبيه به اردك داشتند احتمالاً به كمك سرشان موسيقى مى‏نواختند شاخ و تاج اين دايناسورها مثل لوله‏هاى ارك، تو خالى و گود بودند. بسيارى از دانشمندان عقيده دارند كه دايناسورهايى كه منقارى شبيه اردك داشتند. وقتى با بينى نفس مى‏كشيدند صداى گرفته‏اى شبيه صدار بوق ايجاد مى‏كردند.

 كدام دايناسور سر سخت و محكمى داشت؟

 استگوز روس سر و جمجمه‏اى بسيار محكم داشت، به طورى كه احتمال مى‏دهند با سرش به جانوران ديگر حمله مى‏كرده است. لايه‏ى استخوانى ضخيمى مثل كلاه موتور سيكلت سواران از مغز او محافظت مى‏كرد.

 آيا دايناسورها مى‏توانستند حركاتى براى جلب توجه دايناسورها ديگر انجام دهند؟

 بسيارى از جانوران هميشه سعى مى‏كنند توجه موجودات همجنس خود را جلب كنند و اين كار را معمولاً در فصل جفتگيرى انجام مى‏دهند. دانشمندان عقيده دارند كه بعضى از دايناسورها مثل هادروز روس‏ها اين كار را انجام مى‏دادند.

 دايناسورها چه مى‏خوردند؟

 دايناسورها گوشتخوار فقط دايناسورهاى ديگر را شكار نمى‏كردند. در اطراف آنها موجودات بسيارى مثل حشرات، پرنده‏ها، مارمولك‏ها، پستانداران كوچك شبيه موش و امثال آنها براى خوردن وجود داشت. دايناسورهاى علفخوار از جوانه‏هاى ترد و تازه ى گياهان، ريشه و برگ درختان تغذيه مى‏كردند.

 كدام دايناسور صدها دندان داشت؟

 هادروزروس‏ها صدها دندان كوچك در دهان داشتند كه در رديفهايى پشت سر هم قرار گرفته بودند. وقتى غذايى را مى‏جويدند، اين دندانها مثل رنده عمل مى‏كردند.

 چرا دايناسورها سنگها را مى‏بلعيدند؟

 بعضى از دايناسورها مثل پرنده‏ها كه در سنگدان خود سنگريزه هايى را ذخيره مى كنند، قلوه سنگ هايى را مى‏بلعيدند و در معده‏ى خود نگهدارى مى‏كردند. اين قلوه سنگ‏ها مثل سنگ آسياب عمل مى‏كرد و آنچه را جانورى مى خورد.. خرد مى‏كردند.

 كدام دايناسور تخم دايناسورهاى ديگر را مى‏دزديدند؟

 اويراپتور منقارى قويو در سقف دهانش دو تيغ برنده به جاى دندان داشت. اين تيغ‏ها براى شكستن تخم ديگر دايناسورها و خوردن آن استفاده مى‏شد. اين دايناسورها با چنگالهاى بزرگى كه در پاهايش داشت مى‏توانست تخمها را به راحتى بگيرد.

 از كجا مى‏دانيم كه دايناسورها چه شكلى داشتند؟

 دانشمندان براى اينكه بدانند دايناسورها چه شكلى داشتند، مثل كارآگاههاى پليس عمل مى‏كنند. مهم‏ترين نشانه هايى كه آنان بايد بيابند فسيل استخوانهاى اين جانوران است كه با آنها مى‏توانند اسكلت كامل آن را بسازند، فسيل‏ها در واقع بقايايى از جانوران يا گياهان اند كه سالها پيش از بين رفته و امروزه در ميان سنگ‏ها يافت مى‏شوند.

 فسيلها چگونه به وجود مى‏آيند؟

 1- جسد دايناسور در ماسه يا لجن )براى مثال: در عمق درياچه‏ها  باقى مى‏انند و به تدريج رسوبهاى روى آن را مى‏پوشاند. 2- قسمتهاى نرم بدن دايناسور تجزيه مى‏شود و فقط قستهاى سخت و سفت بدنش، مثل استخوانهاباقى مى‏ماند.

 دايناسورها چه رنگى بودند؟

 هنوز كسى به درستى نمى‏داند دايناسورها چه رنگى بودند. از بقايايى كه از فسيل پوست دايناسورها به دست آمده فقط  مى‏فهمى كه پوست آن‏ها فلس دار بوده است.

 چگونه مى‏توان فسيل يك دايناسور را كشف كرد؟

 معمولاً فسيل دايناسورها از ميان لايه‏هاى سنگ‏هاى رسوبى به دست مى‏آيد و بايد آنها را جدا كرد. گاهى اوقات هم اين فسيل‏ها به طور تصادفى به دست مى‏آيد. اما اغلب دانشمندان و فسيل شناسان در مكانهاى انتخاب شده و مشخص به دنبال كشف فسيلها يند. آنان لايه‏هاى رسوبى را كه ممكن است فسييل دايناسورها در آنها يافت شود مى‏شناسند.

 دايناسورها در كجا زندگى مى كردند؟

 دايناسورها در همه جاى كره ى زندگى مى‏كردند. فسيل آنها در مكانهاى بسيار دور از هم، مثل ايالات متحده آمريكا، چين، فرانسه، قطب جنوب و... كشف شده است.

 دايناسورها چگونه از بين رفتند؟

 حدود 65 ميليون سال پيش حادثه‏اى شگفت‏انگيز رخ داد. سه چهارم وجودات زنده ى كره ى زمين نابود شدند و همراه آن تمام دايناسورها نيز از بين رفتند. هيچ كس به درستى نمى‏داند در آن زمان چه اتفاقى رخ داده است.

 آيا هنوز هم دايناسورها زنده‏اند؟

 با اينكه آخرين دايناسورها حدود 65 ميليون سال پيش از بين رفته‏اند اما هنوز درباره ى آنها زياد بحث مى‏كنند. بسيارى از دانشمندان عقيده دارند كه پرندگان به دليل شباهت زيادى كه اسكلتشان با نسل چند نوع دايناسور دارد، از نسل دايناسورهايند. مثلاً احتمال دارد سارى كه در باغچه ى خانه شما آشيانه ساخته است، از نسل دايناسورها باشد.

 منابع و مأخذ:

 چرا شگفت‏انگيز دايناسورها، نوشته رود تئودورو، ترجمه رؤيا خوئى

 

 
نویسنده:
مترجم :
منبع :
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 عجيب ترين فرم هاي حيات (قسمت اول)
 فرم هاي زيستي درجهان (قسمت دوم)
 A.A.B/ مقايسه اثر مقادير مختلف مکمل روي بر رفتار حرکتي در موش هاي صحرايي نر جوان
 A.A.B/ اثر مصرف خوراکي بخش هوائي گياه والک بر ميزان گلوکز و ليپيدهاي خون در موش صحرايي ديابتي
 A.A.B/ بررسي اثر علف كش پاراكوات بر تغييرات هيستولوژيكي بيضه، باروري، روند اسپرماتوژنز و محورهاي هورموني هيپوفيـز – گنـاد در موش هاي نژاد Balb/C
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
ريحانه کاشان
خيلي خوب بود ممنون??
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد