صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
بافت
تعداد بازدید : 1381
 
  

 

 

 

بافت به گروهي از سلول ها گفته مي شود که در کنار هم قرار دارند و داراي ساختار و عمل ويژه اي هستند . مواد زمينه اي که در بافت ها وجود دارند سلول ها را کنار هم نگه ميدارند و فاصله ميان انها را پر مي کنند . بافت هاي بدن جانوران و انسان بر اساس چگونگي عملشان به چهار گروه پوششي،همبندي،ماهيچه اي وعصبي تقسيم شده اند. بافت هاي گياهان نيز بر اساس کارشان به پنج گروه پارانشيمي،محافظ،اوندي، مقاوم و ترشحي تقسيم مي شوند.

بافت هاي جانوري:

 

 

)بافت پوششي بافتي است که سطح خارجي بدن،سطح داخلي اعضا مانند دهان و بيني،سطح داخل رگها و مجراهاي بدن مانند مري و ميزناي را مي پوشاند. در زير تمام بافت هاي پوششي يک لايه نازک وجود دارد که سلول هاي پوششي روي ان قرار گرفته اند و به ان لايه پايه اي مي گويند.بافت پوششي بنا به طرز قرار گرفتن سلول هاي ان دو نوع است:بافت پوششي ساده و بافت پوششي مطبق.

سلول هاي بافت پوششي ساده در يک رديف روي لايه پايه اي قرار دارند. اگر سلول هاي بافت پوششي در چند رديف روي هم قرار داشته باشند،بافت پوششي مطبق ناميده ميشوند. در نوع ديگري از بافت پوششي تمام سلول ها روي لايه پايه اي قرار دارند،اما درازاي انها با هم تفاوت دارند و هسته هاي انها در يک رديف نيستند.اين نوع بافت پوششي در زير ميکروسکوپ چند لايه به نظر مي رسد از اين رو بافت پوششي مطبق کاذب نام دارد.

بافت هاي پوششي محافظت از بدن،انتقال مواد،ترشح مواد گوناگون و ساختن بعضي مواد مانند انزيمهاي گوارشي ،را بر عهده دارند.بافتهاي پوششي ساده در اندام هاي حسي مانند چشايي،بويايي و شنوايي ،در کنار عصبها قرار گرفته اند.سلول هاي بافتهاي پوششي طوري به هم   چسبيده اندکه ميکروبها نمي توانند از لابه لاي انها بگذرند و وارد بدن شوند. گاهي بر اثر بريدگي،کشيدگي يا فشار بيش از حد اين سلولها از هم جدا مي شوند و بافت پاره مي شود و اسيب مي بيند. اين سلولها قدرت تکثير زيادي دارند و مي توانند به سرعت جاي پاره شده را ترميم کنند.مولکولهاي مواد مختلف مي توانند از دو سوي بافت پوششي ساده عبور کنند. مثلا اکسيژن و دي اکسيد کربن از ديواره کيسه هاي هوايي ششها و مويرگ ها،که از بافت پوششي سنگفرشي ساده با سلول هاي بافت پوششي روده ها،استوانه اي ساده است. اين بافت ساده،غذا هضم شده را مي گيرد و انها را به خون و لنف انتقال مي دهد.سطح جذب کننده در اين سلول ها از هزاران پرز ريز به نام ميکروويلي پوشيده شده است تا مواد راحت تر جذب شوند.

دسته ديگري از سلولهاي بافت پوششي چون مواد مختلف ترشح مي کنند بافت پوششي ترشحي ناميده ميشوند . بعضي از سلول هاي اين بافت به صورت تک تک در ميان سلول‌هاي ديگر بافت پوششي پراکنده اند،مانند سلول هاي ترشح کننده ماده مخاطي(موکوس)که در بافت پوششي دستگاه گوارش و دستگاه تنفس وجود دارند. غده‌هاي ترشحي از سلول هاي ترشحي تشکيل شده اند.

بافتهاي پوششي مطبق دربرابرکشش،فشار و ضربه نسبت به بافتهاي پوششي ساده مقاومتر هستند.بشره پوست بدن ازبافت پوششي سنگفرشي مطبق تشکيل شده و بسيارمحکم ومقاوم است.سطح خارجي پوست با بافت پوششي سنگفرشي مطبق کراتين دار(شاخي شده)،که معمولا خشک است، پوشيده شده است.اين بافت سطح خارجي پوست رامقاومترميکند.سطح داخلي دهان و مري و سطح خارجي قرنيه چشم از بافت پوششي سنگفرشي مطبق بدون کراتين(شاخي نشده)که معمولا مرطوب است پوشيده شده است. موادي ماننداشک وبزاق اين بافت رامرطوب نگه ميدارد. بافت پوششي مطبق منشوري دربدن انسان تنها در مجراهاي غده هاي بزرگ مانند لوزالمعده وجود دارد.اين بافت دربدن جانوران به خصوص بي مهرگان بيشتر ديده مي شود.

بافت پوششي متغير سطح داخلي مثانه را مي پوشاند.  اين بافت مي تواندتا حد زيادي کشيده شوند .سلولهاي رديف سطحي اين بافت، گنبدي و بزرگ هستند و قابليت کشيدگي دارند و پهن و مسطح مي شوند.پوشش داخلي ميزناي و لگنچه کليه نيز از اين بافت است.

بافت پوششي مطبق کاذب مژکدار سطح داخلي راههاي تنفسي رامي وشانند. سطح راههاي تنفسي با مايع غليظ وچسبنده مخاطي به نام موکوس که ازهمين بافت ترشح مي‌شود، مرطوب مي شود. گرد و غبار و ميکروبهايي که در هواي تنفسي وجود دارند به موکوس مي چسبند و نميتوانند به ششها راه پيدا کنند. حرکت هماهنگ مژکها موکوس وموادي را که به ان چسبيده اند به خارج مي راندوراههاي تنفسي راتميزنگه ميدارد.)

بافت همبندي يا بافت پيوندي سلول ها ،بافتها واندام هاي بدن رادرکنار هم نگه مي دارد و نمي گذارد تا در اثر کشش و فشار از هم جدا شوند.

بافت همبندي از سه بخش تشکيل شده است:ماده ي زمينه اي،رشته ها و سلول ها.

ماده ي زمينه اي بخشي از بافت همبندي است که سلول ها و رشته هاي انرا به هم مي‌چسباند. در ماده ي زمينه اي ،پروتئينها و مولکول هاي   بزرگ ئيدراتهاي کربن به نام موکوپلي ساکاريدها وجود دارند.ماده زمينه اي دراستخوان ودندان سخت وجامد،در غضروف نرم و قابل انعطاف     و در خون مايع است.

رشته ها بخشي از بافت همبندي هستند که انرا در برابر کشش و فشار مقاومتر مي کنند. مهمترين ماده سازنده اين رشته ها پروتئيني به نام کلاژن است. رشته هاي کلاژن در باف همبندي سفيد و براق هستند.بافتهايي که کلاژن انها زياد است بسيار محکمند و در برابر کشش کشيده نمي شوند.مانند زردپي ماهيچه ها که کلاژن زيادي دارد.

بافت همبندي رشته هاي ديگري به نام رشته هاي الاستيک(کشسان)دارد که در ساختمان انها علاوه بر کلاژن،پروتئين ديگري به نام الاستين         وجوددارد.

رشته‌هاي الاستيک برخلاف رشته هاي کلازن،کش مي ايند و اگر بعد از کشيدن رها شوند دوباره به اندازه اول بر مي گردند.رشته هاي الاستيک در بافت همبندي ششها سبب مي‌شوند که در بازدم،ششها خود به خود جمع شوند و هوا را بيرون برانند. رشته هاي الاستيک در بافت همبندي سرخرگهاي بزرگ مانند ائورت نيز وجود دارند.نوع ديگري از رشته هاي در بافت همبندي به نام رشته هاي مشبک در بعضي از اندام هاي بدن مانند طحال،مغز استخوان،کبد وکليه وجود دارند. اين رشته هاي نازک شبکه تور مانند و ظريفي مي سازند که سلول هاي اين  اندام ها روي ان قرار دارند.

بخش سوم بافت همبندي را سلول ها تشکيل مي دهند.دسته اي از اين سلول ها سازنده رشته ها و قسمتي از ماده زمينه اي بافت همبندي هستند فيبروسيت نام دارند.

اين سلولها معمولاميان رشته هاي بافت همبندي به حالت غيرفعال وجود دارند. هنگامي که بافت اسيب مي بيند فيبروسيتها فعال مي شوند وبا ساختن ماده زمينه اي و رشته هاي جديد،محل اسيب ديده راترميم مي کنند.به فيبروسيتهاي فعال شده فيبروبلاست مي‌گويند.

فيبروبلاستها دربافتهاي مختلف به نام ها و شکلهاي گوناگون وجود دارند مثلا در بافت همبندي غضروفي به نام کندروسيت،در بافت همبندي استخواني استئوسيت و در بافت همبندي عاج دندان،ادنتوسيت ناميده مي شوند. گلبول هاي سفيد نوعي از سلول هاي بافت همبندي هستند.اين گلبول ها ازديواره مويرگها گذشته ازخون به بافت همبند وارد مي‌شوند. دسته اي از گلبولهاي سفيد به نام ماکروفاژها سلول هاي پير و فرسوده و باکتري‌ها را ازميان مي برند. دسته ديگري ازگلبولهاي سفيد تک هسته اي به نام لنفوسيتها به طوردائم ميان خون،بافت همبندي و گرههاي لنفي گردش مي کنند. لنفوسيتها اگربه عامل خارجي برخورد کنند،دستگاه ايمني بدن راتحريک مي کنند تاضد ان واکنش نشان دهد.ماست سلها گروه ديگري از سلولهاي بافت همبندي هستند.در سيتو پلاسم اين سلول‌ها دانه هايي وجود دارد که هيستامين و مواد ديگري در انها ذخيره شده است.

مواد حساسيت زا(الرزي زا)مثل گرده بعضي ازگياهان،با ازاد کردن موادشيميايي ذخيره شده درماست سلهاعلائم حساسيت ايجاد مي کنند.

سلولهاي چربي بافت همبندي،چربي رادرسيتوپلاسمشان ذخيره مي کنند و بدن در صورت نيازاز چربي ذخيره شده در انها استفاده مي کنند. اين سلولها دربافت همبندي پرچربي اطراف کليه و قلب وجود دارند. بافت چربي براي اين اندامها جايگاه نرمي مي سازد که انها را از ضربه هاي ناگهاني محافظت ميکند.درزيرپوست جانوراني که در مناطق سرد و قطبي زندگي مي کنند،لايه ضخيمي از بافت همبندي پر چربي وجود دارد که از به هدر رفتن گرماي بدن انها جلوگيري مي کند.

بافت همبندي سست نوعي از بافت همبندي است که در سراسر بدن وجود دارد و داراي رشته هاي کلاژن،الاستيک و مشبک است. اين بافت قسمتهاي مختلف يک اندام را درکنار هم نگه مي دارد. زير لايه پايه اي تمام بافتهاي پوششي يک لايه بافت همبندي سست وجود دارد که بافت پوششي را به بافتهاي زيرين وصل مي کند و رگهاي خوني از ان مي‌گذرند.اين لايه در دستگاه گوارش و دستگاه تنفس و دستگاه ادرار آستر مخاط يا زير مخاط نام دارد و در زير بشره پوست به ان زير جلد مي گويند.

(بافت ماهيچه‌اي، ماهيچه هارامي سازد. سلولهاي بافت ماهيچه‌اي مي توانند منقبض شوند.درسيتوپلاسم اين سلولها رشته هاي پروتئيني به نامهاي اکتين و ميوزين وجود دارند . سلولهاي ماهيچه اي بر اساس شکل به سه نوع مخطط يا اسکلتي،صاف و قلبي تقسيم مي شوند.

سلولهاي ماهيچه اي مخطط يا اسکلتي در زير ميکروسکوپ به شکل رشته هاي بلند ديده مي شوند که تار ماهيچه اي نام دارند و سيتوپلاسمانها داراي نوارهاي تيره وروشن است. چندتارماهيچه اي به وسيله بافت همبندي سست به هم وصل مي شوند و ماهيچه را به وجود مي اورند.

ماهيچه ها بوسيله بافت همبندي بسيارمحکم وداراي کلاژن فراوان به نام زردپي(تاندون) به استخوان مي چسبند. ماهيچه هاي مخطط با انقباض خود، که به طور ارادي انجام مي گيرد،سبب حرکت اندامها يا نگاه داشتن بدن در وضعيت مشخص مي شوند.ماهيچه هاي مخطط معمولا قرمز رنگ هستند. رنگ قرمزماهيچه ها به سبب وجود پروتئيني به نام ميوگلوبين در انها است. ميو گلوبين،پروتئيني شبيه هموگلوبين خون است که اکسيژن رادر خود نگه مي دارد و ماهيچه ها هنگام فعاليت از اين اکسيژن استفاده مي کنند. نوعي از ماهيچه هاي مخطط که ميوگلوبين ندارند سفيد رنگ هستند. اين ماهيچه ها براي توليد انرژي از اکسيژن استفاده نمي کنند و انرژي خود را از راه تخمير مواد قندي به دست مي‌آورند.

گوشت مرغ و عضلاتي که کره چشم را حرکت مي دهند از ماهيچه هاي مخطط سفيد هستند.

سلولهاي ماهيچه اي صاف به شکل دوک هستند و در سيتوپلاسم انها نوار هاي تيره و روشن ديده نمي شود. رنگ انها سفيد و حرکت انها غير‌ارادي است. ماهيچه صاف در ديواره ي لوله گوارشي ،نايژکها،رگهاي خوني،مثانه،و رحم وجود دارد. ماهيچه صاف ديواره لوله گوارشي با انقباضهاي منظم خود موادي را که در مري،معده و روده ها وجود دارند،به حرکت در مي اورند. سلول هاي ماهيچه اي صاف ديواره ي نايژکها،قطر راههاي هوايي را تنظيم مي کنند. سلولهاي ماهيچه اي صاف که در ديواره ي رگهاي خوني وجود دارند،با تغيير قطر رگها،فشار خون و خونرساني به اندامها را تنظيم مي کنند. در ديواره مثانه انقباض سلولهاي ماهيچه اي صاف سبب خروج ادرار مي شود. انقباض سلول‌هاي ماهيچه اي صاف ديواره رحم سبب خارج شدن جنين در هنگام زايمان مي شود. در عنبيه،سلولهاي ماهيچه اي صاف با کم و زياد کردن قطر مردمک،ميزان نوري را که وارد چشم مي شود تنظيم مي کنند.

سلولهاي ماهيچه اي قلبي نيز مخطط هستند.هر سلول با سلولهاي ديگر ارتباط دارد.به طوري که مجموعه اين سلولها به شکل يک شبکه      بزرگ در مي آيد.اين شبکه جريان الکتريکي را به تمام سلولهاي ماهيچه اي قلب منتقل مي کند.سلولهاي ماهيچه اي قلب با رسيدن جريان الکتريکي منقبض مي شوند.)

 (بافت عصبي از سلولهايي به نام نورون و بافت همبندي ويزه هاي به نام نوروگليا تشکيل شده است.نورونها يک جسم سلولي دارند که رشته‌   هايي از ان بيرون امده است.

هسته و سيتوپلاسم و اندامکهاي سيتوپلاسمي در جسم سلولي قرار دارند.رشته هاي عصبي از يک سو پيامهاي عصبي را به جسم سلولي مي رسانند و از سوي ديگر آنها راخارج مي کنند.رشته هايي که پيامهاي عصبي را به جسم سلولي مي اورند، دندريت و رشته هايي که اين پيامها را از جسم سلولي خارج مي کنند آکسون ناميده مي شوند.چربي سفيد رنگي به نام مييلين رشته هاي عصبي بعضي از نورونها را مانند غلافي.در بر مي‌گيرد.آن گروه از سلولها و رشته هاي عصبي که غلاف مييلين ندارند خاکستري رنگ هستند و در قشرمخ و قسمت مياني نخاع مهره داران وجود دارند.)

بافت گياهي:

تمام بافتهاي گياهي از گروهي از سلولها به نام مريستم به وجود مي آيند.سلولهاي مريستمي ديواره سلولي نازک دارند.هسته سلولهاي مريستمي درشت است و جاي زيادي را در سلول اشغال مي کند.اين سلولها به طور دائم تقسيم مي شوند و سلولهايي را به وجود مي آورند که به تدريج رشد مي کنند و تغيير شکل مي دهند تا بافتهاي گوناگوني را به وجود آورند.گروهي از اين سلولها ذخيره کردن مواد،گروه ديگري ملفتوسنتز (نورسازه) و گروه ديگري انتقال مواد را بر عهده دارند.مريستمها دو نوع هستند.مريستم نخستين که در انتهاي ساقه و نيز نزديک به انتهاي ريشه وجود دارد و با رشد سلولهاي آن طول ريشه و ساقه افزايش پيدا مي کند.مريستم پسين که در بخشهاي مختلف      اندامهاي گياه به ويزه زير پوست ساقه و ريشه وجود دارد،در جنين گياه ديده نمي شود.مريستم پسين بعد از روييدن گياه و رشد آن، از تغيير بعضي از سلولهاي بافت پوست و بافت آوندي، به وجود مي آيد و سبب افزايش قطر ساقه و ريشه مي شود.مريستم پسين در گياهان علفي مانند چمن و گندم ديده نمي شود.در تمام گياهان از علف هاي کوچک تا درختان بزرگ،بافتهاي پارانشيمي،محافظ و آوندي وجود دارند. در بعضي از گياهان بافتهاي مقاوم و ترشحي نيز ديده مي شوند.

بافت پارانشيمي سلولهايي با هسته درشت داردکه در سيتوپلاسم آنها واکوئلهاي (حفره‌هاي کوچک)فراوان ديده مي شود.بافتهاي پارانشيمي سه دسته اند:بافت پارانشيم ساده،بافت پارانشيم ذخيره اي و بافت پارانشيم حفره دار.

سيتوپلاسم سلولهاي بافت پارانشيمي برگ گياهان سبز،اندامکي به نام کلروپلاستدارد که داراي رنگدانه سبزي به نام سبزينه(کلروفيل)است.

گياهان سبز با استفاده از دي اکسيد کربن،آب و انرزي نور خورشيدو به کمک سبزينه غذاي مورد نياز خود را مي سازند.بافتهاي پارانشيمي سه دسته اند:ساده،ذخيره اي و حفره دار.بافت پارانشيم ساده تنها در بخش مياني ساقه و ريشه گياهان وجود دارد.بافت پارانشيم ذخيره اي در اندام هاي مختلف گياهان مانند ريشه،ساقه،برگ،ميوه و دانه ديده مي شود.سلولهاي پارانشيم ذخيره اي مواد را در سيتوپلاسم خود ذخيره مي کنند.

سيب زميني،ساقه زير زميني است و در سلولهاي پارانشيمي آن نشاسته ذخيره شده است.چغندر قند ريشه اي است که در پارانشيم آن قند وجود دارد.سلولهاي پارانشيم ذخيره اي دانه هاي روغني،مانند کنجد و سويا،مقدار زيادي چربي دارند.در پارانشيم دانه‌هاي عدس و لوبيا،پروتئين ذخيره شده است.پياز خوراکي،برگ زير زميني است که پارانشيم ذخيره اي ضخيمي دارد.انسان از پارانشيم ذخيره اي گياهان به عنوان غذا استفاده مي کنند. در گياهاني که ساقه سبکي دارند نوعي بافت پارانشيم حفره دار به نام پارانشيم هوادار(آئرانشيم)وجود دارد.

سلولهاي اين بافت ستاره اي شکل هستند و بين آنها فضاهايي وجود دارد که پر از هوا است و آنرا سبک مي کند.

بافت محافظ سطح خارجي گياه را مي پوشاند و قسمتهاي داخلي گياه را از گزندعوامل خارجي،مانند جريان شديد هوا،گرما و سرماي شديد و رطوبت زياد،حفظ مي کند.بافت محافظ علاوه بر نقش حفاظتي،ورود و خروج مواد به گياه را نيز تنظيم مي کند.بافتهاي محافظ دودسته اند:

بافت بشره (اپيدرم) و بافت چوب پنبه اي.بافت بشره اي سطح برگ ساقه هاي سبز،گل و ريشه هاي جوان را مي پوشاند.ميان سلولهاي بافت بشره که سطح زيرين برگ را مي پوشانند،روزنه هايي وجود دارند.هوا از اين روزنه ها به پارانشيم سبزينه دار برگ مي رسد و بخار آب و اکسيژن،که در اثر فتوسنتز توليد مي شود،از روزنه ها بيرون مي رود.دو سلول لوبيايي شکل دو طرف روزنه باز و بسته شدن روزنه ها و جريان هوا را در برگ تنظيم مي کنند. در بعضي گياهان سلولهاي بشره اي به صورت کرک در مي آيند مانند کرکهاي گزنه و نعناع.سلولهاي بشره ريشه زائده هاي درازي به نام تار کشنده دارند که آب و مواد معدني را از خاک جذب مي کنند.

بر خلاف بافت بشره که اندامهاي جوان گياه را مي پوشاند،بافت چوب پنبه اي از اندامهاي پير گياهان مانند ساقه و ريشه گياهان چند ساله محافظت مي کند. سلولهاي بافت چوب پنبه اي مرده اند و تنها ديواره آنها به جاي مانده است.هوا نمي تواند از بافت چوب پنبه‌اي بگذرد.

براي رسيدن هوا به سلولهاي زنده اي که در زير بافتهاي چوب پنبه اي قرار دارند محلهايي وجود دارند.سلولهاي اين محلها از هم فاصله دارند تا راه عبور هوا باز باشد.

 

 (بافت آوندي آب و مواد معدني رابه برگ مي رساند و مواد غذايي را از برگ به  ساير اندامهاي گياه مي برد.بافتهاي آوندي دونوع هستند.

 

آوندي چوبي و آوندي آبکش.

آوند چوبي شيره خام،يعني آب و مواد معدني، را از ريشه به برگ مي رساند.آوندهاي چوبي،سلولهايي هستندکه پشت سر هم رديف شده اند و ديواره آنها از ميان رفته است.سيتوپلاسم و هسته اين سلولها نيز به تدريج از ميان مي روند و ديواره آنها به صورت لوله اي باقي مي ماند که به تدريج قسمتهايي از آن چوبي مي شود قسمتهاي چوبي شده،آوند هارا به شکلهاي گوناگون مانند مارپيچي،نقطه دارونردباني درمي آورند.

آوند آبکش مواد غذايي،يعني شيره پرورده،را از برگ به ساير اندامهاي گياه مي رساند.جلبکها و خزه ها آوند ندارند.آوندهاي آبکش (غربالي) سلولهاي زنده اي هستند که به دنبال هم رديف شده اند.اين شلولها مواد رااز يک طرف مي گيرند و از طرف ديگر به سلول بعدي انتقال مي‌       دهند.سلولهاي آوند آبکش هسته خود را از دست مي‌دهند و سيتوپلاسم آنها تغيير شکل پيدا مي کند.اين سلولها بسيار ظريف هستند و ديواره آنها برخلاف آوندهاي چوبي استحکام چنداني ندارد.بافتهاي مقاومي که دراطراف آوندآبکش وجوددارندآنهارادربرابرکشش وفشارمقاوم ميکند.)

بافتهاي مقاوم يا نگهدارنده در ساقه گياهان،و در هر جا که گياه به ايستادگي و مقاومت در برابر کشش و فشار نياز داشته باشد،وجود دارند.

گياهان علفي که وزن کمي دارند و براي راست ايستادن نيروي زيادي را تحمل نمي کنند،بافت مقاوم کمتري دارند.اما گياهاني همچون درختان        بزرگ و درختچه ها يا گياهان ميوه داربراي تحمل وزن شاخه ها،برگها و ميوه ها بافت مقاوم بيشتر و محکم تري دارند.در گياهان جوان، که ساقه هاي نازک دارند،آوندهاي چوبي و بافت اطراف آنها کار بافت مقاوم را تا حدي انجام مي دهند.علاوه بر اين سلولهاي پارانشيمي قسمت مياني ساقه آب را جذب مي کنند و متورم مي شوند.تورم اين سلولها به ساقه استحکام مي دهد وگياه راراست نگه مي دارد.به همين سبب وقتي که به گياهان آب نرسد پلاسيده و خميده مي شوند. بافت مقاومي که جنس ديواره سلولهاي سازنده آن بيشتر ازسلولز باشد کلانشيم وبافت مقاومي که سلولهاي سازنده آن چوبي شده باشند اسکلرانشيم نام دارد.

سلولهاي بافت اسکلرانشيم ديواره بسيارضخيمي دارند.اين ديواره ها به تدريج چوبي مي شوند،سلولهاي درون آنها مي ميرند وتنها ديواره سخت چوبي آنها باقي مي ماند که به گياه استحکام مي بخشد.بافت اسکلرانشيم دونوع است:اسکلروئيد وفيبر.

بافت اسکلروئيد درپوست دانه هايي مثل گردو و هسته هلو وجود دارد.سلولهاي اين بافت طوري به هم چسبيده اند که ميان آنها هيچ فضايي نيست.دانه هاي ريزي که در ميوه گلابي وجود دارند،ودرزيردندان حس ميشوند و پوست دانه لوبيا از سلولهاي اسکلروئيد هستند.شکل سلولهاي اسکلروئيد در بعضي گياهان کوتاه، در بعضي بلند ودر بعضي ديگرستاره اي شکل ديده ميشوند.

سلولهاي بافت فيبر اسکلرانشيم دراز و کشيده اند و دو انتهاي آنها نوک تيز است.اين سلولها وقتي کنار قرار مي گيرندرشته هايي رامي سازند.

غوزه پنبه داراي مقداري بافت فيبري از جنس سلولز است.ديواره بعضي از انواع فيبر ممکن است چوبي باشد.فيبرها در اطراف بافت آوندي گياهان وجود دارند و سبب محافظت و استحکام بيشتر بافتهاي آوندي ميشوند.

بافت ترشحي در بعضي گياهان وجود دارد و از آن موادي ترشح ميشود.سلولهاي بافت ترشحي در برگ گياهاني مانند نعناع کرک مانند هستند ودر گياه گزنه ماده سوزآوري به نام اسيد فرميک ترشح ميکنند.روي پوست مرکبات،مثل پرتغال و ليمو،سلولهاي ترشحي به دور هم جمع مي‌شوند،و به صورت کيسه هاي در مي آيند.اين کيسه ها پر از اسانس يا ماده بودار هستند وبا فشار دادن پوست اين مواد خارج ميشوند.

در گياهاني مانند گل سرخ سلولهاي ترشحي ميان سلولهاي بشره اي پراکنده اند.در بعضي گونه هاي گياهي اين سلولها در کنار يک مجرا، به

نام مجراي ترشحي ،قرار مي گيرندو مواد ترشحي خودرادرآن مي ريزند.سلولهاي ترشح کننده صمغ کاج از اين نوع هستند.در بعضي گياهان سلولهاي ترشحي مواد ساخته شده را در سيتوپلاسم خود نگه ميدارند.اين سلولها به دنبال هم رديف ميشوند و ديواره ميان آنها از بين ميرود و سيتوپلاسمشان مخلوط ميشود.در اين حالت با ايجاد شکاف در گياه مواد ترشحي کهشيرابه(لا تکس) نام دارند،خارج ميشوند.گياهان با ترشح

اسانسهاي مختلف و موادشيرين حشرات رابه سوي خود ميکشانند.اين کار به گرده افشاني گياهان نيز کمک ميکند

 
نویسنده:
مترجم :
منبع :
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 عجيب ترين فرم هاي حيات (قسمت اول)
 فرم هاي زيستي درجهان (قسمت دوم)
 A.A.B/ مقايسه اثر مقادير مختلف مکمل روي بر رفتار حرکتي در موش هاي صحرايي نر جوان
 A.A.B/ اثر مصرف خوراکي بخش هوائي گياه والک بر ميزان گلوکز و ليپيدهاي خون در موش صحرايي ديابتي
 A.A.B/ بررسي اثر علف كش پاراكوات بر تغييرات هيستولوژيكي بيضه، باروري، روند اسپرماتوژنز و محورهاي هورموني هيپوفيـز – گنـاد در موش هاي نژاد Balb/C
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد