مقاله ها
نویسنده : معصومه فرشی
بازدید : 5699


در نوشتار قبلی ، پس از بررسی بیماری كه تحت جراحی لامینكتومی قرار گرفته بود ، تعدادی از تشخیصهای پرستاری مربوط به آن عنوان شد . در این مبحث مهمترین تشخیصهای پرستاری و مداخلات لازم مطرح شده است ، از جمله : درد ، اختلال در پرفوزیون بافتی ، اختلال در تحرك جسمی ، استعداد ابتلا به صدمه نخاعی .

اولویتهای پرستاری ، در مراقبت از اینگونه بیماران عبارتند از :

1- حفظ عملكرد عصبی و پرفیوژن بافت .

2-ارتقاء وضع راحتی و سلامتی .

3- پیشگیری و یا به حداقل رساندن عوارض .

4- كمك برای بازگشت به فعالیتهای طبیعی .

5- فراهم كردن اطلاعاتی در مورد وضعیت ، پیشرفت ، نیازهای درمانی و محدودیتها .

1- تشخیص پرستاری : درد ( Pain )

مربوط به : جراحی ، ادم ، التهاب .

علایم احتمالی : ابزار درد ، پاسخهای اتونومیك ( تعریق ، تغییرات علایم حیاتی ، رنگ پریدگی ) اختلال در انقباض ماهیچه ها ، خشم ، رفتارهای آشفته ، بی قراری .

معیارهای ارزیابی : گزارش از بین رفتن درد یا كنترل آن بیان روشهای از بین بردن درد ، تشریح و نشان دادن عملی مهارتهای آرام سازی و فعالیتهای سرگرم كننده ، بازگشت به نقش معمول فرد در زندگی و فعالیت های روزمره .

اقدامات پرستاری :

اقدام : بررسی محل ، شدت ، طول مدت ، حساسیت و نوع درد بیمار .

توجیه: ممكن است بصورت خفیف تا شدید باشد و انتشار درد به هیپ و باتكس وجود داشته باشد . در صورتیكه پیوند استخوان از خارایلیاك صورت گرفته باشد ، درد ممكن است در ناحیه دهنده ، بسیار شدیدتر باشد . ممكن است بی حسی و كرختی بعد از فشار روی ریشه عصبی ، یا در اثر فشار ناشی از گسترش ادم پیش آید .

اقدام : قرار دادن بیمار در وضعیتی كه برای استراحت دستور داده شده است و تغییر وضعیت به وسیله چرخش .

توجیه: وضعیت مناسب با توجه به نوع جراحی و وضعیت بالینی تجویز می شود . در ساعت اول بعد از جراحی ، سرتخت سی تا چهل درجه بالا آورده می شود و لازم است با قرار دادن یك بالش زیر زانوها ، حالت فلكسیون ( Flexion ) زانوها به منظور شل كردن ماهیچه های كمری و خاجی حفظ شود . تغییر وضعیت بدن هر دو ساعت به رفع خستگی ، بهبود جریان خون اندام ها ، همچنین جلوگیری از زخم بستر كمك می كند ؛ استراحت نیز از میزان التهاب می كاهد . معمولاً دوازده ساعت بعد از جراحی ، بیمار به آرامی از تخت خارج می شود و راه می رود.

اقدام : مالش و ماساژ پشت .

توجیه:به وسیله كاهش حساسیت عصبی و شل شدن ماهیچه ها ، درد كاهش می یابد .

اقدام :كمپرس گرم پشت .

توجیه: به منظور شل كردن عضلات منقبض .

اقدام : استفاده از تشك سفت .

توجیه: به علت سست بودن ماهیچه های پشت پس از عمل ، به منظور حفظ ستون فقرات در یك راستا ، تا یك ماه از تشك سفت استفاده می شود .

اقدام : استفاده از كشش لگنی در صورت تجویز .

توجیه: این كشش برای كمك به از بین رفتن درد استفاده می شود .

اقدام : استفاده از داروهای شل كننده عضلانی ، ضدالتهابهای غیر استروئیدی ، آرامبخش و مخدرها طبق تجویز .

توجیه:  این داروها در طول چند روز اول بعد از جراحی استفاده می شود ، سپس با توجه به كاهش میزان درد از داروهای غیر مخدر استفاده می شود  .

اقدام : كنترل اثرات داروها

توجیه: در صورت آرام نشدن درد ، داروها باید با نظر پزشك تغییر كند .

اقدام : توضیح به بیمار در مورد گزارش بازگشت درد عمقی .

توجیه: به نظر می رسد مشكلات و عوارضی نظیر كلاپس فضای دیسك و برگشت پیوند استخوان رخ داده باشد كه نیاز به ارزیابی و مداخلات بیشتر پزشكی دارد .

اقدام : آموزش به بیما در مورد چگونگی جداكردن كشش لگنی .

توجیه:  بیمار باید بداند در صورتیكه كشش باعث افزایش درد شود ، چگونه می تواند آنرا جداسازد . طول مدت كشش دو ساعت و زمان آزاد بودن نیز دو ساعت است ؛ یا برنامه ای نظیر آن .

اقدام : تشویق و آموزش مهارتهای آرام سازی ، مانند تنفس عمیق و تمرینات بصری .

توجیه: كاهش انقباض عضلانی ، ارتقاء حس خوب شدن و كنترل یا كاهش ناراحتی .

2- تشخیص پرستاری : اختلال در پرفوزیون بافتی (    Tissue Perfusion Altered)

مربوط به : كاهش یا قطع خونرسانی (ادم ناحیه جراحی ، تشكیل هماتوم ) ، كمبود حجم مایعات به دلیل هموراژی بعد از جراحی ، جراحت پوست و بافت ناشی از جراحی .

علایم احتمالی : بی حسی ، كرختی و مورمور شدن ، كاهش دامنه حركتی و قدرت ماهیچه ها .

معیارهای ارزیابی : گزارش و شرح احساس طبیعی و تحرك بدنی .

اقدامات پرستاری

اقدام : بررسی عملكرد عصبی و گردش خون به صورت دوره ای و مقایسه با وضعیت پایه . بررسی حس و حركت اندامهای انتهایی .

توجیه: معمولاً بعضی درجات اختلالات حسی مشاهده می شود ؛ همچنین ممكن است ادم و التهاب بافت ، به دنبال تخریب پایانه های عصبی ایجاد شود كه نساز بیشتری به مداخلات پزشكی دارد . همچنین این اطلاعات اساس مراقبتهای پرستاری را فراهم می كند.

اقدام :كنترل علایم حیاتی ، یادداشت رنگ ، گرمی ، بازگشت مویرگی .

توجیه: كاهش فشارخون ( مخصوصاً افت فشار خون وضعیتی ) با تغییرات تعداد ضربان كه ممكن است به دنبال كاهش حجم خون ، عدم تغذیه دهانی ، تهوع و استفراغ پیش آید ، مطابقت دارد . افزایش درجه حرارت ممكن است نشانه گسترش عفونت در ناحیه جراحی یا در ساری نقاط بدن باشد .

اقدام :كنترل جذب و دفع و ترشحات هموواگ ( در صورت استفاده ).

توجیه: عدم توانایی دفع ادرار یا مدفوع ممكن است نشانه صدمه به اعصاب كنترل كننده مثانه و روده باشد . همچنین اطلاعاتی در مورد وضعیت خونرسانی و نیازهای جایگزینی فراهم می كند .

اقدام : بررسی ناحیه عمل ، از نظر خونریزی ، هموراژی ، یا ادم مشاهده پانسمان از نظر افزایش ترشحات و بررسی وجود قند ، در صورت تجویز .

توجیه: تغییرات اطراف ناحیه جراحی می تواند نشانگر ادم و هماتوم باشد . معاینه ممكن است خونریزی واضح یا نشت مایع مغزی از(( دورا )) ( Dura ) را مشخص سازد ( تست گلوكز مثبت خواهد شد ) ، كه نیاز به مداخلات بیشتری دارد .

اقدام :قراردادن بیمار در وضعیت به پشت خوابیده برای مدت سه تا چهار ساعت در لامینكتومی كمر .

توجیه: فشار بر ناحیه جراحی شده خطر هماتوم را كاهش می دهد .

اقدام : كنترل سردرد بیمار .

توجیه: سردرد ممكن است مربوط به صذدمه به دورامتر ، گسترش عفونت ، یا كاهش سطح مایع نخاعی باشد .

اقدام : استفاده از مایعات داخل وریدی و خون طبق دستور .

توجیه: جایگزینی مایعات ، بستگی به درجه هایپوولمی ( Hypovolemia ) و طول مدت خونریزی و نشت مایعات نخاعی دارد .

3- تشخیص پرستاری : اختلال در تحرك جسمی ( Physical Mobility Impaired )

مربوط به : جراحی و فشار بعد از عمل بر اعصاب نخاعی ، درد ، محدودیت تحمل .

علایم احتمالی : اختلال در هماهنگی ، محدودیت دامنه حركتی ، عدم تمایل به تحرك ، كاهش قدرت و كنترل عضلان ، بی حسی اندامهای انتهایی ، راه رفتن به طوریكه كمر در وضعیت صاف باشد ؛ به علت اسپاسم ماهیچه ها و درد پشت كمر ( كاهش خمیدگی كمر) ، تامل هنگام نشستن با خمیدگی طبیعی كمر .

معیارهای ارزیابی : نشان دادن روشها و رفتارهای شروع مجدد فعالیت ، برقراری یا افزایش قدرت و عملكرد بدن ، بیان مفهوم وضعیت ، رژیم غذایی و معیارهای سلامتی .

اقدامات پرستاری

اقدام : بررسی میزان تحرك .

توجیه: برای جابجایی در تخت از سمتی به سمت دیگر و نحوه كمك به بیمار .

اقدام : برنامه ریزی و فعالیت و دوره های استراحت .

توجیه: پیشرفت سلامتی و افزایش قدرت ماهیچه ها و افزایش میزان تحمل فعالیت .

اقدام : تغییر وضعیت طبق دستور .

توجیه: سه تا چهار ساعت بعد از عمل ، بیمار می تواند به پهلو بخوابد .

اقدام : كمك در تمرینات دامنه حركتی فعال و غیر فعال با توجه به نوع جراحی .

توجیه: افزایش قدرت ماهیچه های شكم و خم كننده ستون فقرات ، ارتقاء وضعیت مكانیكی بدن .

اقدام : كمك هنگام فعالیت و تحرك .

توجیه: تا بهبودی كامل ، فعالیت محدود است ولی به تدریج بسته به تحمل فرد ، فعالیت نیز افزایش می یابد .

اقدام : تشویق بیمار برای حركت براساس توانایی .

توجیه: معمولاً حركت همراه كمك در روز جراحی ، در صورتیكه بی حسی پاها ، یا اثرات طولانی ناشی از بیهوشی ادامه یابد ، دستور داده می شود .

اقدام : آمادگی قبل از ترخیص طبق دستور .

توجیه: بیماری كه تحت جراحی دیسككتومی از طریق پوست قرار می گیرد ، در همان روز مرخص می شود.

4- تشخیص پرستاری : استعداد ابتلا به صدمه نخاعی ( Trauma [ Spinal]،High Risk for )

مربوط به : ضعف ستون فقرات ، وجود مشكلات ، تغییر در هماهنگی ماهیچه ای .

معیارهای ارزیابی : باقیماندن ستون فقرات در وضعیت مناسب ، تشخیص نیاز و درخواست كمك برای فعالیت .

اقدامات پرستاری

اقدام :كنترل فشارخون و توجه به گزارشات سرگیجه و ضعف .

توجیه: افت فشارخون وضعیتی ، ممكن است در نتیجه خونریزی و صدمه احتمالی به ناحیه جراحی باشد .

اقدام :نصب علامت در كنار تخت بیمار در مورد رعایت وضعیت دستور داده شده .

توجیه: خطر خم شدن ناحیه جراحی ، یا كشش ناگهانی را كاهش می دهد .

اقدام : فراهم نمودن یك تخته سفت برای استفاده در زیر بیمار .

توجیه: كمك به ثابت نگهداشتن پشت .

اقدام : محدودیت فعالیت ، در صورت جراحی همراه با جوش دادن مهره ها .

توجیه: زمانیكه مهره ها جوش داده شوند ، بهبودی به تاخیر می افتد . بنابراین حركت در اطراف ناحیه مهره ها منع می شود .

اقدام : چرخش بیمار از پهلو به پهلو ، خم كردن بازوی بیمار روی سینه ، سفت كردن عضلات پشت پا . نگهداری گردن و لگن بصورت افقی ، استفاده از بالش بین زانوهای بیمار برای تغییر وضعیت دادن ، استفاده از ملافه برای چرخاندن و كافی بودن پرسنل هنگام چرخاندن ، به خصوص ساعات اولیه پس از عمل .

توجیه: برقراری وضعیت صاف بدن ( ستون فقرات در مسیر مستقیم ) حین چرخش ، جلوگیری از پیچ خوردن كه در فرآیند بهبودی دخالت دارد .

اقدام : كمك برای خارج شدن از تخت ، غلطاندن بیمار به یك سمت تخت ، گذاشتن اسپیلنت در پشت بیمار برای وضعیت نشسته .

توجیه: پرهیز از پیچ خوردن و خم شدن پشت در زمان بلند شدن از صندلی و تخت ، حفاظت از ناحیه جراحی شده .

اقدام :پرهیز از پیچ خوردن و خم شدن یا تكانهای ناگهانی نخاع .

توجیه: ممكن است باعث كلاپس ستون مهره ها ، جابجایی پیوند استخوان ، به تاخیر انداختن تشكیل هماتوم ، یا باز شدن زخم زیر جلدی شود .

اقدام : تشویق بیمار به استفاده از كفشهای تخت و سفت هنگام گردش .

توجیه: كاهش خطر افتادن .

اقدام : استفاده ار بریس ( Brace ) كمری ، طبق تجویز .

توجیه: هنگام راه رفتن برای حمایت از نخاع و ساختمانهای اطراف تا زمانیكه قدرت ماهیچه ها افزایش یابد ، ممكن است بریس نیاز باشد .

اقدام : ارجاع به طب فیزیكی ، طبق تجویز .

توجیه: ممكن است ورزشهای قدرتی در فاز بهبودی مجدد ، برای كاهش اسپاسم ماهیچه ها و فشار بر ناحیه دیسك مهره ای ، دستور داده شوند .

5- تشخیص پرستاری : یبوست ( Constipation )

مربوط به : درد و ادم در ناحیه جراحی ، كاهش حركت و فعالیت فیزیكی ، استرسهای محیطی ، عدم محیط خلوت ، تغییرات و محدودیت رژیم غذایی دریافتی .

علایم احتمالی : كاهش صداهای روده ، ابراز پری شكم و حالت تهوع ، درد شكم ، تغییر در دفعات و میزان دفع ، افزایش اندازه دور شكم .

معیارهای ارزیابی : الگوی فعالیت روده ، نحوه دفع .

اقدامات پرستاری

اقدام : توجه به نفخ شكم و سمع صداهای روده .

توجیه: نفخ و عدم وجود صداهای روده ای نشان دهنده فعالیت نكردن روده هاست كه ممكن به علت ضعف اعصاب پاراسمپاتیك روده باشد

اقدام : استفاده ار بریس مخصوص بچه ها تا زمان خروج از تخت.

توجیه: منجر به راحتی بیشتر و كاهش انقباض ماهیچه ها می شود .

اقدام : فراهم نمودن محیط آرام و خلوت

توجیه: باعث راحتی روحی بیشتر می شود .

اقدام : تشویق به گردش و راه رفتن طبق توانایی .

توجیه: باعث تحریك حركات دودی روده و تسهیل عبور مدفوع می شود .

اقدام : شروع رژیم غذایی پیشرفته براساس تحمل .

توجیه: تا زمان بازگشت صداهای روده ای ، عبور مدفوع و كاهش خطر ایجاد ایلئوس ( Ileus ) ، غذاهای جامد نباید مصرف شوند .

اقدام : آماده نمودن لوله مقعدی ( Rectal tube ) ، شیاف و تنقیه ، در صورت نیاز .

توجیه: ممكن است برای برطرف كردن نفخ شكم و بازگشت روده به فعالیت عادی مورد نیاز باشند .

اقدام : استفاده از نرم كنندها های مدفوع و ملین ها طبق تجویز .

توجیه: نرم كنند های مدفوع ، باعث بازگشت سریعتر روده به فعالیت عادی و همچنین كاهش زور زدن می شوند .

6- تشخیص پرستاری : خطر احتباس ادراری ( Urinary Retention High Risk for )

مربوط به : درد و تورم ناحیه جراحی ، نیاز به طاقباز خوابیدن .

علایم احتمالی : (وجودعلایم احتمالی و نشانه ها ؛ تشخیص قطعی را ثابت می كند .)

معیارهای ارزیابی : تخلیه مثانه با توجه به نیازهای فرد .

اقدامات پرستاری

اقدام : مشاهده و ثبت میزان و زمان دفع

توجیه: از این طریق مشخص می شود كه آیا مثانه تخلیه شده و یا اینكه نیاز به انجام مداخلات لازم است .

اقدام : لمس مثانه از نظر تورم .

توجیه: ممكن است نشانگر احتباس باشد .

اقدام : تشویق بیمار به مصرف مایعات .

توجیه: باعث برقراری و ادامه فعالیت كلیه می شود .

اقدام : تحریك مثانه برای تخلیه به كمك صدای جریان آب ، ریختن آب گرم بر ناحیه پرنیه .

توجیه: با شل شدن اسفنكترهای ادراری ، ادرار به جریان می افتد .

اقدام : سوندگذاری بعد از دفع ، برای اندازه گیری میزان ادرار باقیمانده طبق تجویز .

توجیه: ممكن است برای چند روز بعد از عمل ، تا زمان كاهش تورم ، نیاز باشد .


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود