صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
تشکيل سياهچاله
تعداد بازدید : 462
 
 

   بطور کلي ستارگان داراي مراحل مختلف جنيني ، کودکي و جواني و پيري هستند. پس از اکتشاف برابري جرم و انرژي توسط انيشتين ، دانشمندان تشخيص دادند که کليه ستارگان بايد تغيير و تحول يابند. تکامل ، تخريب و محصول نهايي يک ستاره ، به جرم آن بستگي دارد. در واقع سرنوشت نهايي ستاره که تا چه مرحله اي از پيشرفت خواهد رسيد با جرم ستاره ارتباط مستقيم دارد. اطلاعات مربوط به جرم ستارگان از مسائل بسيار مهم به شمار مي‌رود.

تشکيل ستاره‌ها

  گوي آتشين مورد نظر در نظريه انفجار بزرگ ، حاوي هيدروژن و هليوم بود، که در اثر انفجار بصورت گازها و گرد و غباري در فضا بصورت پلاسماي فضايي متشکل از ذرات بسياري از جمله الکترونها ، پروتونها ، نوترونها و نيز مقداري يونهاي هليوم به بيرون تراوش مي‌کند. با گذشت زمان و تراکم ماده در برخي سحابيها شکل مي گيرند. اين مواد متراکم رشد کرده و توده‌هاي عظيم گازي را بوجود مي‌آورند که تحت عنوان پيش ستاره‌ها معروفند و با گذشت زمان به ستاره مبدل مي‌شوند. بسياري از اين توده‌ها در اثر نيروي گرانش و گريز از مرکز بزرگ و کوچک مي‌شوند، که اگر نيروي گرانش غالب باشد، رمبش و فرو ريزش ستاره مطرح مي‌شود و اگر نيروي گريز از مرکز غالب شود، احتمال تلاشي ستاره و شکل گيري اقمار و سيارات مي‌رود.

ارتباط جرم با مرگ ستارگان

  سه طريق براي مرگ ستارگان وجود دارد. ستارگاني که جرم آنها کمتر از 1.4 برابر جرم خورشيد است. اين ستارگان در نهايت به کوتوله‌هاي سفيد تبديل مي‌شوند. ستارگاني که جرم آنها بيشتر از 1.4 برابر جرم خورشيد است، در نهايت به ستارگان نوتروني و به سياه چاله‌ها تبديل خواهند شد.


مراحل پاياني عمر ستارگان

  دير يا زود سوخت هسته‌اي ستارگان به پايان رسيده و در اين صورت ستاره با تراکم خود ، انرژي گرانشي به انرژي هسته‌اي غالب آمده و اين تراکم (رمبش) تا تبديل شدن الکترونهاي آزاد ستاره به الکترونهاي دژنره ادامه پيدا مي‌کند، که در اين صورت ستاره به يک ستاره کوتوله سفيد تبديل شده است. برخي از ستارگان از طريق انفجارهاي ابر نواختري به ستارگان نوتروني تبديل مي‌شوند. هنگامي که ستاره در اواخر عمر خود باشد، به مراحل نواختر يا ابر نواختر مي‌رسد.

  در اين مرحله ستاره از حداکثر انرژي خود استفاده مي‌کند و اين امر سبب مي‌شود که شدت تابش نور آن بطور چشمگير تغيير کند. در اين حالت ستاره گرد و غبارهاي (سحابيها) اطراف خود را مي‌بلعد و اين امر سبب مي‌شود که بر ذرات تشکيل دهنده ستاره فشار وارد آيد. ستاره حالتي پلاسمايي دارد و فشار ممکن است به حدي برسد که بر الکترونها و هسته‌هاي آن اثر کند و الکترون به پروتون برخورد کرده که در اين برخورد به نوترون تبديل مي‌شود.

در طي اين واکنش مقادير زيادي امواج گاما توليد مي‌شود. اگر تعداد نوترونهاي تشکيل به قدري زياد شوند که در اين ستاره ، حجم نوترونها به 16 کيلومتر برسد در اين هنگام ، چگالي اين ستاره بسيار زياد مي‌شود، بطوري که مي‌تواند نور را از مسير خود منحرف و خميده کند. در اين مرحله ستاره به ستاره نوتروني تبديل مي‌شود.

اگر شعاع تعداد نوترونهاي آن به بيش از 16000 کيلومتر برسد (البته در اين افزايش شعاع ، نوترونها به هم فشرده هستند)، چگالي اين ستاره به قدري زياد مي‌شود که مي‌تواند نور را هم به خود جذب کند، که به آن سياهچاله مي‌گويند. سياهچاله‌ها با جرم زياد خود ، حجم کوچکي دارند. تشکيل سياه چاله آخرين مرحله مرگ ستاره مي‌باشد.

انواع سياهچاله


1.      شوارتس شيليد:  ساده ترين نوع سياهچاله‌هاست، بار و چرخش ندارد، تنها يک افق رويداد و يک فوتون کره دارد، از آن نمي توان انرژي استخراج کرد. شامل تکينگي ، نقطه‌اي است که در آن ماده تا چگالي نامحدود در هم فرو رفته است.


2.      رايزنر- نورد شتروم:  هم بار دارد وهم چرخش ، مي تواند دو افق رويداد داشته باشد ، اما تنها يک فوتون کره دارد. شامل يک تکينگي نقطه اي است که وجود آن در طبيعت نامحتمل است، زيرا بارهاي آن همديگر را خنثي مي کنند.


3.      کر:  چرخش دارد، اما بار ندارد. بيضي و از بيروني حد استاتيک است. منطقه تيره ميان افق رويداد و حد استاتيک ارگوسفر است، که مي توان از آن انرژي استخراج کرد. مي تواند دو افق رويداد و دو حد استاتيک داشته باشد. دو فوتون کره دارد. شامل يک تکينگي حلقه‌اي است.


4.      کر- نيومان:  هم بار دارد و هم چرخش ، همان سياهچاله کر است، جز اينکه بار دارد، ساختارش شبيه ساختار سياهچاله کر است. مي‌توان از آن انرژي استخراج کرد. يک تکنيگي حلقه‌اي دارد.

بنظر پژوهشگران چهارنوع سياهچاله همچنانکه ذکر شد مي تواند وجود داشته باشند. مهمترين موضوع در باب سياه چاله آنست که ، بدانيم ماده در داخل سياهچاله‌اي که حاصل آمده است در نهايت به چه سرنوشتي دچار مي شود؟ اختر فيزيکدانان مي‌گويند:

  اگر مقداري ماده به داخل حفره سياه از قبيل آنچه که از يک ستاره وزين مرده بجاي مانده بيندازيد، نتيجه نهايي همواره الزاما يک چيز خواهد بود و تنها جرم ، بار الکتريکي و اندازه حرکت زاويه اي که جسم با خود حمل مي کند باقي خواهند ماند. اما اگر کل جهان به داخل حفره سياه خود بيفتد، يعني به شکل سياهچاله در آيد، ديگر حتي کمياب بنيادي (جرم) ، بار الکتريکي و اندازه حرکت زاويه اي نيز ناپديد مي گردند.

 
نویسنده:
مترجم :
منبع :
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 2012 : پايان جهان
 تک رقصندگان کائنات
 نظريه تار
 گرانش كوانتومي(مختصري بر نظريه تار يا ابر ريسمان)
 A.A.C/ موسيقي و نجوم
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد