صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
طراحي شهري چيست؟
تعداد بازدید : 661
 
 

الف - طراحي شهري چيست؟


طراحي شهري فرآيندي است كه به شكل‌دهي فيزيكي بافت‌هاي مختلف شهري و روستايي منجر مي‌شود. طراحي شهري با رويكرد ساختارگرايي به ايجاد اماكن متعدد مي‌پردازد. اين فرآيند طراحي ساختمان‌ها، فضاها و چشم‌اندازها را در برمي‌گيرد و نهايتا جرياني را به راه مي‌اندازد كه به عمران و آبادي شهري كمك مي‌كند.


تعريف طراحي شهري :


طراحي بخشي از هنر سازمان دادن فضاي کالبدي است که با رشته هاي مختلف علمي و هنري مانند برنامه ريزي شهري ،معماري و منظر سازي ،مهندسي فني ،مهندسي ترافيک و حمل و نقل روانشناسي ،جامعه شناسي واقتصاد سر و کار دارد و در عين حال با سياست و فرهنگ نيز ارتباط پيدا مي کند.پس مي بينيم که دامنه ي فعاليتش بسيار گسترده است.


اگر گفته ي مانوئل کستل را بپذيريم که برنامه ريزي عين سياست است شايد بهتر بتوان حوزه ي فعاليت شهري را مشخص کرد .به نظر جف لويد طراحي طراحي شهري حلقه ي پيوند دهنده ي معماري ، معماري منظر، مهندسي به صورت گسترده و برنامه ريزي وبلاخص برنامه ريزي شهري است.اين نظريه اي که امروز هم از اعتبار خود برخوردار است.


در تعاريف بالا ما به دنبال جوهر و مفهوم طراحي شهري هستيم چيزي که در شرايط جامعه ي ما نيز مفيد واقع مي شود . طراحي شهري فعاليت جديدي نيست . بحثهاي فراواني از قديم وجود داشته مبني بر اينکه با شکل گرفتن فضاي خصوصي زندگي بشر فضاي عمومي نيز شکل گرفته ، زيرا انسانها مي خواسته اند با هم رابطه داشته باشند و به محض آنکه انسان پا ازفضاي خصوصي بيرون مي گذارد و در فضاي عمومي قرار مي گيرد حضور طراحي شهري در تاريخ کالبدي او آغاز مي شود.


گستردگي فعاليت طراحي شهري نشان مي دهد که اين فعاليت مانند يک طرح معماري يا طراحي يک پارک نيست که با طرح مشخصي شروع شود يا پايان پذيرد. يک کار معماري معمولا در جايي شروع مي شود و خاتمه مي يابد ، ملي يک ميدان به عنوان عنصري از سازمان فضايي شهر در طول تاريخ تکون مي يابد ، دگرگون ميشود ،تغيير مي کند و يا مدام عوض مي شود . چنين فضايي مي توانداز عهد باستان شروع شود ، وسطي را پشت سر گذارد ، رنسانس را ببيند و امروز هم بتواند در آن فعاليت و زندگي کند.


دشواري پيش بيني آينده ايجاب مي کند که طراحي شهري انعطاف پذير باشد ، بتواند خود را با حرکات ونوسانات و تصميم گيري ها تطبيق دهد ،اصلاح شود و به قولي مدارا کند.


حرفه‌اي نو


طراحي شهري يكي از جديد‌ترين حرفه‌هاست كه بيش از 25 سال از عمر آن نمي‌گذرد. بيشتر آن چه كه طراحان شهري ارايه مي‌كنند، (طراحي بافت‌هاي مسكوني) دستاورد حوزه‌هاي شغلي ديگر است. در واقع طراحي شهري يك رويكرد چندگانه نسبت به ساير مشاغل دارد.


 
رسالت عمومي


همزمان با شكل‌گيري صنف طراحان شهري، معماران، شهرسازان، طراحان فضاي سبز، مهندسان راه، هنرمندان و طيف وسيعي از مشاغل وفاداري خود را به اين حوزه «طراحي شهري» اعلام كردند.در واقع رسالت اين حوزه‌ها تغيير روند شكل‌دهي فضاهاي پيراموني بود. از جمله مباحث چالش برانگيز ميان اين حوزه‌ها عبارت‌ بودند از:


الف) معماران بايد سواي از طراحي ساختمان‌ها، با موقعيت مكاني بناها هم در ارتباط باشند.


ب) شهرسازان هم بايد با شكل فيزيكي توسعه و گسترش شهرها ارتباط داشته باشند.


ج) طراحان فضاي سبز هم بايد در ابتداي فرآيند طراحي شهري به بررسي و فهم درست از مناطق مورد نظر دست يابند.


د) مهندسان راه هم بايد به جاي تمركز روي مباحث ترافيكي، از مهارت‌هاي خود در ايجاد فضاهاي دلپذير (چه براي سكونت و چه براي مشاهده صرف) استفاده كنند.


چه اقداماتي در دستور كار طراحان شهري قرار دارد؟


1 _ وسعت ديد دادن به فضاي شهري _ استفاده از ابتكارهايي چند در توليد و بازتوليد محيط‌هاي پيراموني


2 _ طراحي فضاهاي ساخته شده _ از كل شهرها و حومه‌هاي آنها گرفته تا خيابان‌ها و ميدان‌ها ارايه نظرات خود بر چگونگي عمران و احياي شهرها


3 _ تحقيق و تفحص پيرامون مناطق مورد نظر و ساكنان آنها در نظر گرفتن بافت فيزيكي، سياسي، اقتصادي و روان‌شناسي حاكم بر آن مناطق


4 _ تحت تاثير قرار دادن مردم با ابتكارات خود، كمك به آنها در اتخاذ تصميم‌هايي مناسب و ‌آموزش آنها جهت ايجاد مكان‌هاي مطلوب


5 _ توسعه سياستگذاري‌هاي نوين پيرامون ساخت و سازهاي شهري


6 _ مشاور گروهي _ كمك به مردم براي برعهده گرفتن نقش‌هايي پيرامون سازندگي و طراحي حومه‌ها


7 _ ارايه تصاوير گرافيكي _ از طراحي‌هاي كلي و تكنيكي گرفته تا استفاده از آخرين دستاوردها در طراحي‌هاي كامپيوتري


هدف از طراحي شهري چيست؟


طراحي شهري بخش بسيار مهم و حساسي از هويت شهروندان يک شهر به شمار مي رود.بدين معنا که چگونه مي انديشند ،چه امکاناتي در دسترس داشتند و چه متخصصاني نبوغ خود را ارائه دادند تا شهري که در آن زندگي مي کنيم ساخته شده است. زماني که اين عوامل را کنار يکديگر قرار مي دهيم تا ترکيبي از يک شهر را ارائه نماييم ،سيماي شهر گوياي فرهنگ و نگرش آن جامعه مي باشد.معيار فرهنگي ،سليقه ي شخصي ،تفکر و امکانات نهادهاي اجتماعي در يک کشور تعيين کننده ي نماي ظاهري شهري و بالطبع طراحي شهري است.


طراحي شهري از يک سو بايد حداقل خدمات و امکانات شهري را به طور يکسان در اختيار کليه شهروندان قرار دهد و از سوي ديگر تنوع و امکان انتخاب جايگرين متفاوت را براي گروه هاي مختاپلف جامعه فذهم سازد.


هدف اول مستلزم يکنواختي استانداردها و جامعيت آن مي باشد،ولي هدف دوم تنوع استانداردها و به کار گيري تدابير و راهبردهاي متخصصان و افراد ذي صلاح در شهرسازي را ايجاب مي نمايد.


طراحي شهري در چارچوب کلي فرايند برنامه ريزي و تصميم گيري جامعه ،نياز به تشکلات رسمي دارد تا از اين طريق ،قشر ها و گروه هاي فرهنگي جامعه ،نتواند به ارزشها و آرمانهاي خود جامه ي عمل بپوشانند و پيشنهاد هاي طراحي را که نهايتا به صورت سرمايه گذاري شهري ،مرمت ،نوسازي ،بازسازي و ساخت و حفظ بناها در مي آيد ،بهتر ارائه دهند.


اگر از هر قشر خواسته شود تا نظر خود را در مورد شکل شهر و نقش هشر بيان کند در طراحي شهري ،تنوع ، هماهنگي و زيبايي سيماي شهر و الگوي فعاليت ها به بهترين نحو فراهم مي آيد وزيرا در اين حالت طراحي شهري رفتارهاي جمعي خواسته هاي فرهنگي و هويت گروهي را منعکس مي سازد.فرضيه اصلي در اين جا اين است که طراحي خيال پردازانه با استفاده مشترک از فضا و سهيم شدن در امکانات و دسترسي متعدد به عملکردهاي شهري و تنوع در شيوه هاي زندگي مي تواند برخي از تضاد هاي بارز بين گروه ها را از بين ببرد.


طراحي شهري فعاليتي پر هزينه تر از برنامه ريزي شهري مي باشد و مستلزم به کار گيري منابع کمياب و متخصصان حرفه اي ماهر است .اين نکته حائز اهميت است که فعاليت هاي طراحي شهري در جهاتي سوق داده شود که عملکردها و عوامل شکل دهنده ي شهري بيشترين تاثير را روي رفتار کلي افراد و بافت و فرم شهر داشته باشد

 

 
نویسنده: دکتر سعيد شفيعي
مترجم :
منبع : مباني و فنون طراحي شهري 1380 ،اسليمي
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ جايگاه آب و آبنما در پارك هاي شهري
 A.A.B/ تحليلي پيرامون برنامه ريزي و طراحي اکوپارک هاي رود کناري
 A.A.B/ مدلسازي توليد سفر با استفاده از روش شبكه هاي عصبي - فازي
 A.A.C/ چهره باغ ايراني
 A.A.C/ باغ هاي ايراني (گفتگو با استاد محمدکريم پيرنيا)
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد